Podvodním osvětlením bazénu vytvoříte jedinečnou atmosféru, prodloužíte dobu zážitku a zvýšíte bezpečnost provozu domácího koupaliště. Dvou odborníků jsme se zeptali, nakolik je instalace světla do bazénu technicky i finančně náročná.

MD: O kolik prodraží stavbu bazénu podvodní osvětlení? Jak složitá je taková instalace podvodního osvětlení?

Iveta Plecháčová, Delta-bazény: Investice do podvodního osvětlení představuje částku od 3 500 Kč/ks včetně příslušenství. Doporučuje se použít 2–3 ks podle velikosti bazénu. Efekt dosažený podvodním osvětlením je jedinečný a nelze ničím nahradit. Instalace je nenáročná, ale vyžaduje odborné znalosti z oboru elektro, proto je nutné ji vždy řešit s odbornou firmou. 

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

MD: Lze podvodními světly vybavit i již postavený bazén?

Jan Mayer, Mountfield Litoměřice: Lze, ale poměrně obtížně. Opravdu kvalitní osvětlení bazénu s přívodním kabelem je zpravidla pevnou součástí konstrukce bazénu. Jediným a docela komplikovaným způsobem je tedy odkopání okolních dlažeb a obsypu bazénu v rozsahu potřebném pro instalaci světla i pro přivedení napájecího kabelu a jeho následná standardní montáž a uvedení okolí do původního stavu. Na trhu sice existují všelijaké náhražky klasického bazénového osvětlení, např. různá tzv. „aku“ svítidla s možností dobíjení a připevňovaná dodatečně na stěnu bazénu, nicméně jejich kvalita, životnost a hlavně výsledný efekt velmi pokulhává za originálními zabudovanými světly.

MD: Jaké zdroje světla se pro podvodní osvětlení používají a jakou mají spotřebu?

Večerní osvětlení dodá koupání jedinečnou atmosféru (MOUNTFIELD).Jan Mayer, Mountfield: Nejčastěji používaná světla s klasickými parabolami o výkonu 300 W jsou v poslední době stále častěji nahrazována LED světly. U těchto moderních světel je sice vyšší pořizovací cena, ale mnohem úspornější provoz a delší životnost svítidla. „Klasické“ světlo s příkonem 300 W lze nahradit LEDdiodovým světlem o příkonu cca 20–35 W. Speciální typ Spectravision LED je navíc schopen vydávat až 16 barevných odstínů světla, což zvyšuje exkluzivitu provozu bazénu. Světla, ať už klasická nebo LEDdiodová, musí být vždy navíc napojena na bezpečnostní oddělovací trafo s bezpečným napětím 12 V. Iva Plecháčová, Delta-bazény: Jako doplněk a pro efekt se také používají optické kabely zvýrazňující obvod či hranu bazénu.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

MD: Nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem při plavání v osvětleném bazénu?

Iveta Plecháčová, Delta-bazény: Bezpečnost je zajištěna galvanicky odděleným transformátorem na 12 V a proudovým chráničem, tato kombinace je dostatečnou pojistkou pro bezpečný provoz.

MD: Vyžadují podvodní světla nějakou údržbu, revize a podobně?

Jan Mayer, Mountfield: Bazénová světla nevyžadují žádnou speciální údržbu. Celý bazén, tj. i včetně světel, by měl v pravidelném intervalu projít určitou kontrolou, jejímž výsledkem by měla být tzv. provozní revize elektro, která potvrdí bezpečnost provozu celého bazénu.

Iveta Plecháčová, Delta-bazény: Případná výměna žárovky se provádí jednoduchým způsobem, samozřejmě bez vypuštění vody z bazénu.

text: Petr Saulich, foto: archiv firmy a Mountfield

logo MessengerPoslat Messengerem