Stále častější zálibou, ale i způsobem relaxace je chov ryb v zahradním jezírku či rybníčku. Nyní ale přichází čas, kdy je potřeba připravit jezírko a ryby na podzim a zimu. Další možností je jejich chov v mobilních akváriích.

Čím větší prostor, tím lépe. Platí to všeobecně. Správný poměr ryb a množství vody je velmi důležitý. Minimální hloubka přírodního jezírka by měla být alespoň jeden metr, aby rybičky bez problémů přezimovaly. A nemusejí to být jenom všeobecně známé zlaté rybky či koi kapři. I jiné ryby jsou vhodné pro chov, a to nejen v jezírku. Některé z nich na sebe dokonce berou i specifické úkoly, například požírají komáří larvy. S rybami se nejenom dobře relaxuje, ale lze si s nimi kromě jiného i vychutnávat zahradu bez komárů.

JAK PŘIPRAVIT JEZÍRKO A RYBY NA PODZIM A ZIMU
Pro přežití ryb až do jara je nutné na podzim, jakmile teplota vody klesne pod 17 °C, zajistit rybám dostatečně „tučnou“ výživu, tedy s obsahem nenasycených mastných kyselin (nejde o množství „šrotu“), jinak i zdánlivě tlustá ryba zahyne v zimě na podvýživu. Pak v říjnu ustřihněte rákos a traviny nad hladinou vody a v listopadu vysbírejte podběrákem všechny listy a odumřelé části rostlin. Jinak hniloba zajistí nedostatek kyslíku a otravu ryb. Před mrazem vypněte a vyndejte všechny filtry a čerpadla. Otvor v ledu neprosekávejte, zajistěte raději vzduchovacím motorkem nebo menším čerpadlem těsně pod hladinou. Jezírko musí být alespoň jeden metr hluboké.

Pro začátek s odborníky

Pokud jste v oboru začátečníci, určitě si nechte poradit od zkušených chovatelů. Pro klasický chov ryb se doporučuje objem nádrže větší než 5 000 litrů a zešikmené stěny směrem k nejhlubšímu bodu. Hloubka by měla v tomto bodě dosahovat alespoň 100 cm, v chladnějších oblastech raději více.

Biotop můžete vytvořit i ve svém akváriu

Takzvaná společenská akvária, kde jsou ryby z různých prostředí, jsou sice krásná, avšak obvykle některé druhy se buď nesnášejí, nebo jsou v neustálém stresu. Pečlivý výběr ryb je proto velmi důležitý, stejně jako správný poměr ryb a množství vody.
Studenovodní ryby akvarijní
Studenovodní ryby akvarijní, tzv. zlaté rybky Nepotřebují ohřívat vodu jako tropické akvarijní ryby. Jsou obvykle větší, a tedy lépe pozorovatelné, méně náročné na krmivo. Samozřejmě i u nich platí, že nadměrný počet způsobuje problémy.

Tropické akvarijní ryby

Tropické akvarijní ryby Tady jsou možnosti kombinace velmi široké. Jednak podle oblastí původu – africké, asijské, jihoamerické, podle prostředí – říční, jezírkové, rovněž tak velikostní a samozřejmě také rozdělení na býložravé, masožravé, všežravé.

Mořské ryby

Mořské ryby Jde o nejnáročnější chov v akváriu a pro začátečníky se spíše nedoporučuje. Je to pracné a finančně náročné. Velikost a kvalita akvária je prvním stupněm pro dobrý chov.

Od nejhlubšího bodu, kde obvykle ryby přezimují, by měly stěny plynule stoupat k okrajům. Na okrajích lze vytvořit kapsy pro bahenní rostliny nebo lavice (schody) na stěnách pro umístění nádob s vodními rostlinami. Nádrž by měla rybám připomínat přirozené prostředí s mělčinami, rostlinami, s možností vyhřívat se na slunci, ale i najít blahodárný stín.

Dotazy na téma ZAHRADA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Oblíbený je také chov ryb v akváriích, která můžete přesouvat z interiéru na terasu, balkon i zahradu. Také v tomto případě je důležité zajistit rybám maximální komfort a přijatelnou teplotu vody. Určitě se neobejdete bez kvalitního filtračního systému a bez nejrůznějších přípravků, jež udržují vodu v akváriu čistou a stabilní bez chloru, dusitanů a amoniaku.

Odborník radí
Ing. Oldřich Šimeček, ředitel SERA CZ, www.sera.cz

Problém řasy

Nejčastějším problémem bývají řasy, které jsou ovšem méně zdraví škodlivé, než se obecně předpokládá. V horkém období sice odebírají část kyslíku, ale vadí spíše vzhled jezírka. Příčinou nadměrného vzniku řas je sluneční záření působící na celou plochu po celý den a příliš mnoho výkalů při nadměrném množství ryb a při nedostatečné filtraci. Nejvíce podceňováno je podle mého soudu spíše množství ryb v jezírku. V přírodě se totiž ryby nadměrně nerozmnoží kvůli možnému nedostatku potravy (přirozené regulaci), nevzniká tedy ani nadměrné zatížení výkaly. Kromě chovných rybníků nenacházíme příliš mnoho ryb v žádném jezeře, rybníku, řece ani moři. Pokud ryby krmíte, tato regulace odpadá, avšak schopnost odbourávání výkalů, a tedy vzniku toxických látek, zůstává stejná jako v přírodě a i sebelepší filtrace má své limity. Navíc třeba známí koi kapři patří mezi největší znečišťovatele vody. Mnoho majitelů jezírek navíc podcení nejenom růst ryb, ale také jejich rozmnožování, například u koi kapra by se mělo počítat výhledově až s 1 m3 vody na jednu rybu. V průběhu času sice chovatelé připustí, že je jich moc, ale přece je nevyhodí… A máme tady pověstný začarovaný kruh. Určitým řešením je dravá ryba, podobně jako v přírodě. Ale i v tomto případě existují určité limity, které je třeba dobře znát.

Vysazení ryb

Doporučuje se vysazovat ryby do jezírka až několik dní po jeho napuštění. Ryby tak přijdou do relativně stabilního prostředí. Přepravujte je odborně zabalené v kyslíkové atmosféře a nevystavujte nádoby vysokým teplotám. Má-li ryba v nádrži dobře prospívat, je nutné jí zajistit odpovídající podmínky k životu, tedy zejména kvalitní vodu a dostatek potravy.
Kvalitu vody ovlivňuje obsah kyslíku ve vodě, teplota vody, hodnota pH, znečištění organickými látkami a stupeň jejich rozkladu. Vysoce aktuální je v letním období zvláště teplota vody, která má vliv na intenzitu všech procesů probíhajících ve vodě. Odborníci doporučují pro okrasné ryby teplotu 18 až 25 °C.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Pokud teplota klesne pod 10 stupňů, příjem potravy se zastaví či omezí na minimum, při teplotách vyšších než 28 °C se výrazně sníží rozpustnost kyslíku ve vodě a prostředí se stává nestabilním (ryby se doslova udusí). Z hlediska teplotních podmínek jsou červenec, srpen a září pro chov ryb nejvhodnější, nejrizikovější měsíce jsou leden, únor a březen, kdy ryby žijí ze svých tukových zásob. Snažte se proto omezit rozklad organických látek v nádrži, používejte filtraci, pravidelně provzdušňujte a čistěte nádrž. Pouze tak zajistíte rybám zdravé prostředí a rodině dokonalý zážitek.

Výběr vhodných ryb
Ryby do jezírka vysazujte nejlépe v pozdním jaru. Chovat je můžete přes celé léto až do září nebo října podle počasí. K chovu se hodí celá řada druhů, přesto se ve všech případech doporučuje konzultace s odborníky. Obecně lze říci, že mezi univerzální druhy akvarijních ryb patří například živorodky (paví oka, mečovky, platy), do jezírek a rybníčků pak ryby kaprovité, karasi, líni a další (viz foto). Přestože jde ve většině případů o méně náročné druhy vhodné pro začátečníky, neznamená to, že by nepotřebovaly péči. Poohlédnout se můžete samozřejmě i po dalších druzích.
Karas zlatý (Carassius auratus) (do 30 cm) Velký klasik mezi rybami v jezírku je nenáročný na péči. Zlaté rybky milují slunce. Poněvadž se rychle rozmnožují, vypusťte pouze 3 až 5 exemplářů.
Shubunkin (Carassius auratus var. shubunkin) Jedna z variant zlatých rybek. Má černé skvrny přes modravé a oranžové základní strakaté zbarvení. Péče je stejná jako u normálních zlatých rybek.
Slunka obecná (Leucaspius delineatus) Tyto malé čilé rybky (8–10 cm) se zdržují v hejnech v hustě porostlých březích. S oblibou žerou malé korýše, hmyz a larvy.
Jelec jesen zlatý (Leuciscus idus) Žije v hejnech a potřebuje mnoho místa a kyslíku. Doporučuje se dodatečné vzduchování. Rybníček o rozloze 6 m² udrží 7 až 12 ryb bez komárů. Dorůstá 25–80 cm.
Hořavka duhová (Rhodeus amarus) Tyto kaprovité ryby lze jen těžko chovat, protože samičky potřebují ke kladení vajíček říční nebo Maler mušle. Díky malé velikosti (6–8 cm) se hodí do malých rybníčků.
Jeseter malý (Acipenser ruthenus) Jako ryby dna tráví dny a noci především nad štěrkovým dnem a v kalech hledají červy, šneky a korýše. Dorůstá do 100 cm.
Lín obecný (Tinca tinca) Klidný nenáročný lín (25–30 cm) je velmi užitečný. Čistí dno mj. od zbytků krmiv. Nejraději konzumuje vodní šneky. Lze ho spatřit pouze za šera nebo v době krmení.
Hrouzek obecný (Gobio gobio) Tyto ryby dna se zdržují v hejnech. Rostou velmi pomalu a jen výjimečně dosáhnou délky 20 cm. Živí se bezobratlými živočichy.

text: Vlastimil Růžička, foto: SERA CZ

logo MessengerPoslat Messengerem