Pořídit bazén k rodinnému domu není levná záležitost, a to jak z hlediska vstupní investice, tak provozních nákladů. Už proto stojí za to důkladně si rozmyslet, kam bazén „zasadíte", abyste si ho co nejvíc užili.

Prvotní úvaha by měla být o tom, jak chcete bazén využívat a co si od něj slibujete. Z tohoto účelu by pak měl logicky vyplynout závěr, o jaký typ bazénu byste se měli zajímat a následně pak i to, kam by bylo nejvhodnější ho umístit. Otázkou číslo jedna tedy je, zda bazén bude sloužit pro zahradní „šplouchání" dítek a vnoučat a osvěžení dospělých v létě, anebo pro sportovně rekreační vyžití nejlépe s celoročním využitím.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Oválný bazén Albistone se zastřešením Klasik a vkusně řešeným okolím bazénu, skvěle koresponduje s okolní zahradou i architekturou domu (ALBIXON).Tato hlediska mají rozhodující vliv na velikost a tvar bazénu - a z nich vyplývají i možnosti jeho zasazení do terénu. Od záměru se pak také odvíjí i materiálové a technologické provedení bazénu. S tím pak souvisí i podoba bazénové stavby, která ovlivní nejenom vzhled zahradní části pozemku, ale i estetické vyznění nemovitosti.

Bazén se může opticky vyvýšit nad terén

Důležité je zvážit i takové souvislosti, jako je třeba výhled, který se vám po zastřešení bazénu nabídne z oken domu. Zkušenost totiž praví, že i když většina majitelů na začátku počítá jen se „skromným" letním bazénem přikrytým maximálně solární plachtou, záhy zjistí, že zastřešení jim ušetří spoustu práce s lovením nečistot z hladiny vody i dna bazénu, sníží dávku potřebné chemie a navíc příjemně prodlouží koupací sezonu. Je tedy jen otázka času, kdy jim nad modrou hladinou přistane o poznání méně efektní mléčná kupole. Proto je dobré počítat předem i s tím, že se bazén může opticky vyvýšit nad terén.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Na druhou stranu, efektně zakomponované zastřešení bazénu do terénního profilu zahrady vám bude málo platné, pokud budete muset v chladnějších dnech běžet do vyhřátého bazénu přes celou úhlopříčku rozměrnějšího pozemku.

Několik praktických zásad

Blízkost k domu je jen jedno z mnoha důležitých kritérií pro budoucí spokojenost uživatelů. Zde jsou další:

Jednoduché, elegantní, praktické a přirozeně působící architektonické propojení bazénu s domem a zahradou (ALBIXON).- dostatek slunce: pro vhodné umístění bazénu na pozemku je důležité zohlednit zejména oslunění. Důležitým faktorem bývá zastínění domem i případnými okolními stromy. Proto je třeba přesně vědět, v kterých místech a ve kterou dobu je na daném pozemku stín, a umístění bazénu tomu přizpůsobit. Ideální bývá většinou jihozápadní orientace vzhledem k domu, ale záleží i na okolních stavbách, členitosti terénu a rozmístění stromů v okolí

- orientace na pozemku: bazén by měl být orientován tak, aby vstup do bazénu přirozeně navazoval na přístupovou cestu. Pokud byste museli pokaždé obejít celý bazén, než se do něj ponoříte, asi byste brzy proklínali projektanta

- soukromí: bazén by měl být krytý ze strany veřejné komunikace i sousedních pozemků. Buď vlastním domem, nebo plotem či zelení. Pokud chcete u bazénu relaxovat, není příjemné být na očích okolojdoucích lidí či zvědavých sousedů

- vítr: pro bazén se snažíme vybrat co nejméně větrné místo nejenom kvůli nečistotám, které by sem mohl vítr zavát, ale zejména kvůli příjemné relaxaci. V našich klimatických podmínkách je poměrně jednoduché u bazénu na větrném místě nastydnout i za slunného letního dne

- příležitost pro kvalitní relaxaci: u bazénu by mělo být pamatováno na místo k odpočinku. Ideální je možnost odpočívat ve stínu stromů i na slunci. Pokud obě možnosti nemáme, necháme okolí bazénu prosluněné celé a vybavíme ho slunečníky

Pokládka dlažby nebo dřevěného obložení

Tak asi vypadá ideální místo pro bazén: „na pomezí“ mezi domem a zahradou, světlem a stínem, dostupností a soukromím (DESJOYAUX).Asi by se vám pramálo líbilo mít krásný bazén uprostřed zarostlé zahrady a vypelichaného trávníku. Důvod není jen estetický, ale i praktický - z neupravené zeleně se do vody dostane daleko víc nečistot. Okolí bazénu pak můžeme z tohoto pohledu rozdělit na úpravu terénu v těsné návaznosti na vodní plochu a na parkovou úpravu v dosahu a v dohledu. Navazující terén musí být upraven tak, aby se do vody dalo pohodlně vstupovat, aby bylo možné u bazénu sedět, ležet a opalovat se, pořádat večírky, párty... Důležitá je i správná volba a pokládka dlažby nebo dřevěného obložení.

Dřevo působí efektně, ale je citlivé na změny počasí. Vybírejte proto mezi materiály, které jsou přímo pro tyto účely určené. Stejně důležité je i správné technologické provedení - stačí něco nedodržet a po jedné či dvou zimách se objeví trhliny, rozjedou se kolejnice mobilního zastřešení atd. Vzhledem k výši úvodní investice se opravdu nevyplatí šetřit na kvalitním provedení.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem