V našem seriálu představujeme zahrady, které volají po změně k lepšímu. Jejich stav analyzuje a řešení navrhuje zkušený zahradní architekt Ing. Jiří Prouza. Věříme, že si zde najdete inspiraci i pro zkrášlení vlastního pozemku.

Rodinný dům ze 70. let minulého století se nachází na území menší obce. Na pozemku se nachází další stavby a zařízení – posezení s krbem, zahradní domek s dvorkem pro chov drůbeže, kotec pro psa, skleník. Rozloha pozemku je cca 670 m2, tvar čtvercový. Terén je svažitý, od severu k jihu.Rodinný dům ze 70. let minulého století se nachází na území menší obce. Na pozemku se nachází další stavby a zařízení – posezení s krbem, zahradní domek s dvorkem pro chov drůbeže, kotec pro psa, skleník. Rozloha pozemku je cca 670 m2, tvar čtvercový. Terén je svažitý, od severu k jihu.

PŮVODNÍ SITUACE A VZTAHY NA POZEMKU
Sousedé A) hospodářská budova na hranici – slepice B) rodinný dům, v popředí kotec pro psa a sklad C) rodinný dům na jihozápadě D) rodinný dům na západě E kotec pro psa
Problematická pohledová propojení (nevzhledná místa, sousedé). Problematická pohledová propojení (nevzhledná místa, sousedé).
Stávající prvky 1) obývací pokoj 2) jídelna 3) kuchyň 4) ložnice 5) vchod do domu 6) krytá terasa s krbem 7) studna 8) skleník 9) záhon na zeleninu 10) ovocné stromy 11) skladiště 12) kotec pro psa 13) vjezd do garáže 14) bříza a živý plot 15) cypřišek 16) veřejný chodník za zdí 17) trávník 18) okrasné dřeviny 19) pergola s vistárií 20) břečťan 21) réva 22) dvorek pro slepice 23) ušlapaná hlína

Odclonění jižní a západní hranice

Pozemek je značně transparentní ve vztahu k sousedním domům – nejvíce je otevřen v jižní části, kde těsně sousedí s rodinným domem a nevzhledným dvorkem – v této části zahrady zcela chybí soukromí. Západní hranice je rovněž otevřena vůči sousednímu pozemku a domu. V opačném směru se majitelé na jihu dívají z oken obývacího pokoje a jídelny, na západě z kuchyně.

Nedostatek rekreační plochy

Zahrada postrádá větší rekreační prostor, který by umožňoval nerušenou rekreaci v soukromí. Jediným místem, které je důsledně rekreační, je zastřešené posezení u vstupní části a navazující východní část pozemku.

Málo místa na parkování

Problém je rovněž s parkováním. Volné místo je pouze ve vjezdu do garáže, kde ovšem nelze trvale parkovat, aby se nezamezilo příjezdu do garáže.

Nedostatek zpevněných ploch kolem domu

Na jižní a západní straně domu nejsou zpevněné komunikace, které umožňují bezpečnou chůzi i za špatného počasí.

Zahrada je využívána nejen pro rekreaci, ale i jako užitková. Manželé nejraději relaxují pod přístřeškem u krbu ve vstupní části zahrady. Zároveň chovají drůbež, pěstují zeleninu a ovoce. K pěstování zeleniny využívají i skleník. Na zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy a několik okrasných stromů a keřů. Celá zahrada slouží i jako výběh pro psa, což má za následek újmu na některých okrasných rostlinách. Ve východní části zahrady je vybudován vjezd do garáže v suterénu domu. Terénní zlom u vjezdu do garáže je vyřešen zatravněným svahem.

ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PRVKŮ

ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH PRVKŮ

Odclonění jižní a západní hranice
Základem vytvoření kvalitního soukromého prostoru je řešení pohledové clony se sousedními pozemky podél západní a jižní hranice. Podél jižní hranice byl proto navržen habrový živý plot, který je možné pěstovat do potřebné výše (2 až 3 m, případně vyšší) a přitom si zachovat minimální šířku (do 50 cm). V této části pozemku jsou navíc navrženy i nové ovocné stromy, které posílí odclonění pozemku. Odclonění západní hranice zajistí zčásti okrasný záhon, který navazuje na skleník, a nové ovocné stromy.
Nedostatek rekreační plochy
Zahrada bude ideově i fyzicky (nízkým plotem) rozdělena na dvě části. Užitková část je situována do míst, která jsou využívána k pěstování ovoce a zeleniny. Oddělení této užitkové části je navrženo důsledně tak, aby bylo možné omezit pohyb psa pouze do této části zahrady a aby tak nebyla narušována rekreační a okrasná část zbylé zahrady. Jižní a západní část pozemku je tedy vyčleněna především k pěstování ovoce (ovocný sad) a zeleniny (skleník, záhon). Je tu také ponechán sušák na prádlo.
Málo místa na parkování
Nové místo na parkování je vytvořeno u zahradního domku. Po odstranění zdi na hranici bude plot posunut až k zahradnímu domku. Nevyužívaná plocha s přestárlou meruňkou mezi původní zdí a domkem je po zadláždění dostatečně velká až na dvě menší auta, aniž by byl narušen vjezd do garáže.
Nedostatek zpevněných ploch kolem domu
Na jižní a západní straně domu je navržen dlážděný chodník pro bezpečnou a čistou chůzi. Mezi garáží a zahradním domkem je navržena vydlážděná plocha, kolem kotce pro psa je plocha zamulčována. Vzhledem ke změně výšky terénu kolem bazénu je nově zbudován i chodník na východní straně domu včetně schodiště ke garáži.

ŘEŠENÍ

Jihozápadní část zahrady bude lépe odcloněna od nevzhledných okolních budov a dvorků, ale zároveň zdůrazní průhled do volné krajiny.

Rodinný dům ze 70. let minulého století se nachází na území menší obce. Na pozemku se nachází další stavby a zařízení – posezení s krbem, zahradní domek s dvorkem pro chov drůbeže, kotec pro psa, skleník. Rozloha pozemku je cca 670 m2, tvar čtvercový. Terén je svažitý, od severu k jihu.Přání majitelů

Rodinný dům ze 70. let minulého století se nachází na území menší obce. Na pozemku se nachází další stavby a zařízení – posezení s krbem, zahradní domek s dvorkem pro chov drůbeže, kotec pro psa, skleník. Rozloha pozemku je cca 670 m2, tvar čtvercový. Terén je svažitý, od severu k jihu.Majitelé si přejí vylepšit celkový obraz zahrady s využitím okrasných rostlin. Zároveň chtějí nejen zachovat, ale i podpořit její užitkovou funkci. Na zahradě by rádi vybudovali bazén, který by byl propojen s odpočinkovou částí zahrady. V současnosti jim nedostatek místa na pozemku znemožňuje parkování druhého automobilu. Je třeba najít možnost pro další parkování, na silnici to není možné. Majitelé počítají s tím, že je budou brzy navštěvovat vnoučata, a tak potřebují vytvořit celkovou ideu a nový pohled na zahradu tak, aby do budoucna lépe plnila svůj účel.

IDEOVÝ NÁVRH ZAHRADY
Stávající prvky A) dům B) vchod C) krytá terasa s krbem D) okrasné dřeviny E) pergola s vistárií F) studna G) skleník H) záhon na zeleninu + kompost I) ovocné stromy J) skladiště – zahradní domek K) kotec pro psa L) vjezd do garáže M) dlážděný chodník N) živý plot O) cypřišek P) sušák na prádlo Q) dvorek pro drůbež
Navrhované prvky 1) stínomilný záhon s šeříkem 2) branka s nízkým plotem 3) ovocné stromy 4) štědřenec 5) růžový záhon 6) ovocné stromy – meruňky 7) živý plot – habr 8) chodník s kačírkovým pásem kolem domu 9) posuvná brána 10) parkoviště 11) zeď 12) zábradlí na opěrné zídce 13) dlažba kolem bazénu 14) levandule a převislý skalník 15) hortenzie 16) šanta, jalovec a popínavé růže na treláži 17) levandule a keřová růže 18) bambus 19) bazén 7,3 x 3,70 m 20) sloupovitý tis 21) dlážděná plocha 22) nové schodiště a chodník navazuje na plochu u bazénu

Ideový návrh zahrady

Kostru řešení tvoří důsledné rozdělení zahrady na užitkovou (jihozápadní) a okrasnou / rekreační (severovýchodní).
Nové záhony
Záhon pro živý plot z habrů (7) podél jižní hranice a rozšíření záhonu nad skleníkem (5) pro vytvoření zelené clony od sousedů. Okrasný záhon u vstupního prostoru pod přístřeškem (1) – záhon v této části zahrady zpříjemní atmosféru u venkovního posezení a odcloní pohledově západní část zahrady – opticky se zakryje plot, který je navržen z důvodu omezení výběhu pro psa. Záhony kolem bazénu s růžemi a levandulí (14–18) pro zpříjemnění pobytu v této části i mimo koupací sezonu.
Bazén a rekreační plocha
Bazén je navržen ve východní části pozemku, která těsně navazuje na přístřešek s posezením. Tato část zahrady je nejlépe izolována od pohledů z okolí, prostor je dostatečně osluněn a umožní i slunění, zároveň je nablízku i stinné místo pod přístřeškem. Nad opěrnou zídkou nad vjezdem do garáže (12) je nutné vybudovat zábradlí z bezpečnostních důvodů.
Travnaté plochy
Trávníky je nutno znovu založit v odpovídající kvalitě s ohledem na podmínky – částečné zastínění a absence automatické závlahy. Komunikační linie Na severní straně byly zachovány zpevněné plochy, zbytek se musí doplnit novými včetně plochy kolem bazénu (8, 10, 13, 21, 22).

´Grande Amore´ je typická velkokvětá růže dorůstající do 80 cm.Vztahy ke světovým stranám a okolí

Mandloň trojlaločná se pěstuje většinou jako malý stromek. Kvete v dubnu poloplnými růžovými květy na jednoletých výhonech.Dům je situován ve středu pozemku, blíže k severní hranici. Nejvíce osluněnou částí je jižní nejnižší část pozemku, na kterou není přímý vstup z domu, protože se výškově nachází na úrovni suterénu. Východní i západní část pozemku je dostatečně osluněná.

Pozemek je značně transparentní ve vztahu k sousedním parcelám. Nejvíce je otevřen v jižní části, kde těsně sousedí s rodinným domem na vedlejším pozemku – v této části zahrady zcela chybí soukromí. Západní hranice pozemku je rovněž otevřena vůči sousednímu pozemku a domu. Severní a východní hranice sousedí s veřejnou komunikací a chodníkem – díky zděnému plotu je však dobře odcloněna.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

text, foto a kresba: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem