Zahrada v teplé oblasti vinařského Břeclavska má rozlohu 438 metrů čtverečních. Leží na štěrkopískových půdách, dlouho zůstávala zanedbaná, je kamenitá, zpustlá. Majitelé se rozhodli tento stav od základu změnit.

Současný stav zahradyZahrada sice nebyla udržovaná, ale její zušlechtění nebude dramaticky náročné. I během stavební činnosti se rodina snaží udržovat na pozemku pořádek. Základem tedy bude likvidace všeho nepotřebného - to, co musí zůstat, bude pečlivě složeno na malé místo a nastoupí vylepšení půdy. Protože jde o půdy příliš propustné, je nutné dodat organickou složku - ideální je rozprostření kompostových zemin. Není třeba je dávat na plochy pro budoucí trávník (na ně se rozveze jen 5cm vrstvička trávníkového substrátu), ale pro výsadby doporučuji alespoň 15cm vrstvu, ke stromům a velkým keřům je třeba vyměnit zeminu v horní části jámy za kompost.

Jednoduchá kompozice

Návrh nové zahradyZákladem je obdélník, který vychází z tvaru pozemku. V zahradě jsem ponechala technické prvky (kompost, kůlnu, pískoviště). Podle přání majitelů navrhuji zachovat i hlavní rozvržení, ale obohatím jej výsadbami dřevin a květin. Upraveny budou také trasy cestiček.

Stálezelená skimie (Skimia japonica)Hlavní plocha bude travnatá, obklopená okrasnými výsadbami. Trávník protíná širší dlážděná cesta, která symbolicky odděluje vstupní část zahrady od odpočinkové.

Do užitkové části v zadní partii vede jiná, krátká dlážděná cestička, nyní prodloužená k pískovišti a vstupu. Pro snazší vyvážení zahradního odpadu vede její odbočka až ke kompostu.

Přání majitelů

Zanedbanou zahradu chtějí majitelé přetvořit v příjemné pokračování domu. Rádi by, aby se do ní vešlo vše, co rodina potřebuje: hry dětí, pobíhající velký pes, sušení prádla, pěstování trochy ovoce a zeleniny a v neposlední řadě plocha k odpočinku. Určitě tu musí zůstat kousek místa pro nafukovací bazén, který děti přímo milují.

Hospodářské funkce zahrady

Užitkovou část dělí od okrasné výsadba nižších keřů. Do této partie také navrhuji instalovat sušák na prádlo. Paní majitelka se domnívala, že by měl zůstat ve vstupní části, ovšem maskován zelení. Protože samotný sušák není zase úplně malý a je třeba počítat i s odstupem pro vlající prádlo a práci s prádlem, nepovedlo by se jej uspokojivě schovat, aniž by se tím zabrala poměrně velká plocha. V užitkové zahradě budou soustředěny a pěkně schovány různé hospodářské funkce dohromady.

Více článků z rubriky ZAHRADA najdete na www.dumabyt.cz.

Zelený límec i výplň

Návrh zahrady: 1. vstup do zahrady, zpevněná plocha, 2. kůlna na dřevo, 3. pískoviště, 4. kompost, 5. zpevněná plocha, cesty, 6. sušák na prádlo, 7. listnaté stromy, 8. magnólie, 9. jehličnaté stromy - převislý modřín, 10. vyšší keře, 11. nižší keře, 12. japonské javory, 13. půdopokryvné rostliny, trvalky, 14. travnatá plocha, 15. užitková část zahrady.Kolem celé zahrady jsem navrhla izolační pásy nižších a vyšších keřů. Mezi vyššími by určitě neměly chybět stálezelené bobkovišně (Prunus laurocerasus) či kaliny (Viburnum x pragense), kombinované s jehličnany s keřovým či stromovým vzrůstem (kleč - Pinus mugo, jalovec - Juniperus sp. apod.). Nižší keřové patro by mělo být naopak velmi pestře kvetoucí, některé z těchto druhů také stálezelené (třezalka - Hypericum calycinum, H. kalmianum, dřišťál - Berberis stenophylla, zimolez - Lonicera pileata, L. nitida, skalník - Cotoneaster...), jiné opadavé - třeba ořechoplodec (Caryopteris), kdoulovec (Chaenomeles), čilimník (Cytisus), anglické růže, nižší vajgélie (Weigella)... Na zpevněnou plochu navážou záhony s půdopokryvnými keři a trvalkami (pokryvné růže, levandule (lavandula), kručinky (Genista), zběhovce (Ajuga), zvonky (Campanula), hvozdíky (Dianthus)...

Šácholán (Magnolia stellata)Paní majitelka si přála mít na zahradě šácholán: doporučuji raději méně vzrůstné druhy a odrůdy (např. Magnolia stellata, M. liliiflora 'Nigra' ap.). Chce také převislý modřín (Larix decidua 'Pendula') a japonské javory (Acer palmatum).

Šácholán bude dominantou zadní části zahrady: každý si jej všimne hned po vstupu do zahrady. Převislé modříny vyniknou ve skupině v přední části zahrady, doplní je japonské javory - dobře vypadá kombinace červenolistých a zelenolistých odrůd, některé třeba vystoupavé, jiné zase nízké, široce rozložité. Stromové patro bude tvořeno méně vzrůstnými kultivary domácích nebo introdukovaných, ale naší přírodě blízkých dřevin. Hodí se třeba javory (babyka - Acer campestre, javor tatarský - Acer tataricum), jako výrazný prvek v zahradě bohatě kvetoucí okrasné jabloně (Malus baccata, Malus x hybrida) či třešně a jejich příbuzné (Prunus sp.). V užitkové části splní funkci vertikálních prvků ovocné stromky - vzhledem k teplé oblasti především meruňky, ovšem výběr bude záležet na majitelích.

text a návrh: Eva Nováková, foto: majitelé zahrady, archiv redakce, ilustrace: Jindřich Čech

logo MessengerPoslat Messengerem