Poměrně malá, ale o to půvabnější je zahrada, která náleží k moderní pražské vile. Převažují v ní kamenná uskupení, dominantou je i kamenný můstek. Využití vody a přítomnost plastik na první pohled naznačují, že se majitel inspiroval tradičním uměním japonských zahrad.

Vzorem pro tvorbu zahrad byla Japoncům úchvatná příroda krajinně rozmanité vlasti, snahou pak přenést do své blízkosti vzpomínku na oblíbenou scenerii. K promítnutí obrazu celé velikosti přírody na vymezený prostor zahrady používali pokud možno ty nejstřídmější výrazové prostředky.

Kamenná terasa u domu představuje oázu klidu uprostřed velkoměsta. Své místo na slunci zde našla sbírka sukulentních rostlin. Traviny ozdobné po celý rok navozují pocit nostalgie. K dokonalosti chybí už jen ještěrka, vyhřívající se na kameni.Podobně je tomu i v zahradě v pražských Bohnicích. Páteří svažité zahrady je kamenné schodiště razící si cestu skalnatými bloky, které vyčnívají z oblázkových polí a suťovišť. Mezi nimi se prosadí jen ty nejodolnější stromy, zde zastoupené zakrslými jehličnany a poléhavými koniferami.

Vodní tok dotváří společně s dalšími komponenty druh krajiny, kterou má zahrada představovat.

Dále tu najdeme množství trav, evokujících vyprahlost horského masivu. Mezi kameny pak v půlce svahu vyráží potůček, který protéká mezi seskupeními kamenů a připomíná úzkou bystřinu uhánějící horským údolím. V nejnižší části zahrady je terén upraven do roviny, v níž je posazeno jezírko. Drobné valounky na jeho březích připomínají nánosy jemného písku, které by v přírodě na mělčinách utvořila řeka. A nebyla by to japonská zahrada, kdyby v ní chyběl typický klenutý můstek, v tomto případě vytesaný z kamene.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Sbírka sukulentů a přenosných rostlin

Barevné vřesy jsou vítanou změnou pro oko. Mezi šedivými bloky kamene a žlutošedým kačírkem doslova září.Travnaté plochy zde nenajdeme, jsou po japonském vzoru nahrazeny oblázky nebo hrubší štěrkovou drtí.

Sbírka sukulentů a přenosných suchomilných a tučnolistých rostlin ve společnosti značného množství surového dřeva pomáhá vytvořit krásný a harmonický celek, v němž návštěvník v mžiku ochotně zapomene na starosti všedního dne.

text: Lucie Martínková, foto: Lubomír Fuxa

logo MessengerPoslat Messengerem