Svažitý pozemek vždy znamená složitější situaci pro umístění domu a nenásilný přechod z interiéru do zahrady. Je-li však dům umístěn tak, že z jeho oken bude výhled do krajiny, přináší takové místo řadu výhod.

Nově zakládaná zahrada, jejíž majitelé požádali o pomoc při vytvoření návrhu, se nachází v obci Soběhrdy v okrese Benešov na pozemku mírně se svažujícím k jihu.

Možná výsadba po obvodu pozemku.Na svahu lze úzkého propojení zahrady s novostavbou rodinného domu dosáhnout pomocí opěrných zídek a schodiště. Vznikne tak zajímavé řešení různě výškově uspořádaných ploch (teras), přičemž pohledy do krajiny zůstanou otevřené bez vyšších výsadeb. Schodiště přejde do velké travnaté plochy se solitérními stromy. Trávník bude zároveň sloužit jako velká hrací plocha pro děti majitelů.

Na nižší terase je navržen bazén, který bude zapuštěn oproti horní terase. Tím je splněn jeden z požadavků majitelů na odclonění pohledů na bazén a jeho okolí, aby se zde mohli nerušeně opalovat.

Na vyšší terase bude bezprostředně na dům (přesněji řečeno na kuchyň) navazovat pergola s posezením. Na ploše budou rozmístěny rostliny v nádobách, které se mohou obměňovat podle ročních období.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Vstupní část zahrady

Opěrné zídky oddělují výškově rozdílné plochy.Terasa bude ukončena opěrnou zídkou vyrovnávající terénní rozdíl, která poslouží zároveň k sezení. Vstupní část zahrady na severní straně zútulní kompozice kamenů a nízkých stínomilných trvalek.

Obvodový pás zahrady vytvoří stálezelené a opadavé keře s různou výškou podle potřeby otevření či naopak uzavření pohledu ze zahrady. Keře budou uspořádány výškově od nejnižších po nejvyšší směrem k oplocení. Pro výsadby by měly být použity druhy, které se hodí do stávajícího krajinného prostoru. Dominantní stromy, které v budoucnu vyznačí základní kostru celé zahrady, jsou buď domácí, nebo zde budou vysazeny okrasné druhy ovocných dřevin. Na zahradě je navržen domek pro uskladnění zahradního nářadí, který má sloužit zároveň jako malý kutilský koutek. Na střechu domku je navrženo extenzivní ozelenění, které vytvoří směs nízkých rozchodníků a okrasných travin.

Zahrada tak splňuje všechna přání majitelů a snad jim v budoucnu poskytne prostor, kde celá rodina nalezne místo k regeneraci sil.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

logo MessengerPoslat Messengerem