Rodinný dům v malé obci u Prahy je obklopen téměř rovným pozemkem s hlinitopísčitými půdami. Díky nadmořské výšce 250 metrů jsou zde celkem příznivé klimatické podmínky pro pěstování mnoha rostlin, návrh zahrady ale komplikuje nutnost zohlednit prvky větrací rekuperační jednotky.

NÁVRH: 1) strom listnatý, 2) strom jehličnatý, 3) keře vyšší, 4) keře nižší, 5) záhon, 6) záhon u zahradního domku, 7) zahradní domek, 8) dlažba, 9) kompost, 10) stání pro auto, 11) trávník, 12) výstup rekupereční jednotky, 13) terasa, 14) ohniště.Plán zahrady zohledňuje všechny prvky vzduchotechnického systému domu. Nad podzemním vedením rekuperační jednotky nesmí být nic vysazeno, u větracího sloupku porostou voňavé rostliny (Lavandula, Hypericum, Caryopteris, Erica carnea, Daphne cneorum), které osvěží vzduch, ale zaroveň nezamezí přístup obsluhy. Cesta ke sloupku bude zpevněna kamennými šlapáky. Návrh řešení je založen na měkkých oblých křivkách.

Šácholán (Magnolia)Tomu odpovídá i neobvyklý kruhový půdorys zahradního domku, ke kterému vybíhá pás nižších kvetoucích keřů (japonské azalky apod.), trvalek a travin. Záhonu, který vytvoří přirozený předěl mezi okrasnou a užitkovou zahrádkou, dominují tři sytě zelené jehličnany (x Cupressocyparis, Juniperus chinensis, Juniperus virginiana, Chamaecyparis lawsoniana).

Terasu u domu bude lemovat záhon s atraktivním japonským javorem (Acer palmatum ´Dissectum Garnet´) s podsadbou nižších keřů či trvalek. Pohled z domu na krásně tvarovaný javor bude zajímavý, i když mu opadá listí. Zahradu zacloní měkké pásy keřů podél oplocení - v pozadí budou vyšší, v popředí nižší, obohacené květinami a travinami. Sortiment je třeba zvolit tak, aby se jejich okrasný efekt střídal v průběhu roku. Bujná zeleň schová i nevzhlednou zeď u sousedů. Stromové patro bude tvořit pět listnatých a čtyři jehličnaté stromy. V jižní části zahrady by měl být velký strom (javor - Acer, katalpa - Catalpa). V jeho stínu může být pěkná lavička.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Místo pro velký trávník

Dřín (Cornus kousa)V jižním cípu zahrady je místo pro ohniště - je třeba myslet na to, že nesmí být umístěno pod korunou velkého stromu. V zadní části zahrady zůstalo místo pro pěkně velký trávník, který bude sloužit jak k aktivnímu, tak i pasivnímu odpočinku.

Přední část zahrady bude naopak uvítací a mezi zpevněnými plochami bude na přání majitelů souvisle osázena půdopokryvnými stálezelenými druhy dřevin a trvalek v kombinaci s mohutnějšími i drobnějšími travinami. Rezervní stání pro auto je umístěno u vjezdu na pozemek a je zpevněno plastovými zatravňovacími dlaždicemi. Popelnice bude umístěna blízko vchodu a maskovaná pásem keřů.

řešení zahrady a foto: Zuzana Starostová

logo MessengerPoslat Messengerem