Velká, čtyřapůlhektarová zahrada na Liberecku, na úbočí vrchu Růžek v obci Nová Ves u Chrastavy, má překrásný výhled do krajiny. Na pozemku jsou kosené louky s několika remízky a vodotečemi. Majitelé si přejí zachovat vzrostlou vegetaci remízků s javory, jasany, lípami, břízami a keřovým podrostem a chtějí navrhnout zajímavou okružní procházku zahradou.