Velká, čtyřapůlhektarová zahrada na Liberecku, na úbočí vrchu Růžek v obci Nová Ves u Chrastavy, má překrásný výhled do krajiny. Na pozemku jsou kosené louky s několika remízky a vodotečemi. Majitelé si přejí zachovat vzrostlou vegetaci remízků s javory, jasany, lípami, břízami a keřovým podrostem a chtějí navrhnout zajímavou okružní procházku zahradou.

Místo v podhůří Jizerských hor je samo o sobě velmi krásné a malebné, proto se autorka návrhu snažila zahradu pouze „jemně doladit“ a doplnit podle přání majitelů. Hlavní půvab spočívá v okružní procházce přes stávající remízky, vodoteče a nově vysázená zákoutí i hájek.

PŘÁNÍ MAJITELŮ

– zachovat vzrostlou vegetaci remízků
– navrhnout zajímavou okružní procházku zahradou

Na stezce od hřiště k jímce. Pohled na stínomilnou výsadbu kolem jímky a k jižnímu průčelí domu, zarámovanému sloupovitými borovicemi.Trať procházky by měla být volena tak, aby zůstaly zachovány nádherné výhledy do širší krajiny, obohaceny o příjemné pohledy na nově upravenou zahradu.

V souladu s přírodou

Rozsáhlé remízky a aleje byly vždy důležitou součástí krajiny i přírodních zahrad, ale postupem času se téměř vytratily. Majitelé zahrady se chtějí vrátit k původní tradici a remízky kultivovat. V tomto případě jsou situovány na jih od novostavby, severně se nachází příjezdová cesta, na východ se otevírá část s loukami a vodotečemi, v severozápadním rohu je sousední parcela s mokřinou, zarůstající dalším remízkem. Hospodářská část je situována na severozápad od domu. Tvoří ji sad, velké záhony, skleníky, několik jednotlivých ovocných stromů a kaštanovníků jedlých.

Vjezd do zahrady je střežen tradičními lípami, za kterými začíná pás přirozených křovitých dřevin (vrby, svídy, brsleny, řešetláky, krušiny apod.). Příjezdové cesty zdobí trvalkové záhony ve stylu výsadeb Pieta Oudolfa, který spojuje přirozený charakter rostlin s uměleckým vyjádřením. Za pásem keřů se otevírá pohled na novou usedlost, ze západu lemovanou prudším břehem vzniklým vytvořením roviny pro stavbu domu. Břeh je v návrhu Danuše Vaňkové zpevněn kameny nebo zídkami a pokryt zakrslými či tvarovanými jehličnany, azalkami, vřesy a vřesovci s trsy trav. Rovinka kolem domu může být buď vydlážděná, nebo vysypaná štěrkem.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Kruhové posezení s výhledem na vodoteče. V pozadí skupiny sloupovitých buků a mohutných smrků.Pro odpočinek a relaxaci

Zahrada poskytuje i dostatek prostoru pro aktivní odpočinek. Za garáží je navržen stinný kout s krbem, posedět lze i na jižní terase s rozptýlenou výsadbou ve štěrku, kochat se můžeme i vzrostlým parčíkem u domu.

Vydáme-li se na procházku, měli bychom začít od jižní terasy, kde se rozbíhají cesty zahradou – velká okružní, střední cesta přes parčík k jižnímu remízku, cesta po nášlapných kamenech ke skleníkům a k východnímu posezení. Po dřevěných trojúhelníkových dlaždicích kolem pramenné jímky ve směru průhledu od domu k převislému buku se dostaneme až k hřišti pod horním remízkem. Trať procházky je záměrně volena tak, aby vynikly nádherné výhledy do širší krajiny a návštěvník nebyl ochuzen ani o barevné kompozice nově upravené zahrady.

Plánek zahrady

Okružní cesta zahradou

Štěrk s kulovitě nebo sloupovitě rostoucími jehličnany, za ním dřevěná terasa u jímky a vstup do parčíku.Dřevená terasa je obklopena hustou vlhkomilnou i stínomilnou výsadbou z kapradin, ostřic, rodgersií, bergenií, hortenzií. Další okružní cesta zahradou přes častěji sečený chodník v louce začíná otevřeným kruhovým posezením východně od domu s výhledem na protější svahy kopců za zahradou. Vydlážděný kruh je ovinut prstencem z trvalek a trav, ve stejném duchu je navržena výsadba nad příjezdovou cestou.

Okružní cesta vede přes mosty kolem koupací nádrže ke skupině barevných keřů. Výhledy, jež se nabízejí po cestě, jsou rámované ze severu skupinou sloupovitých buků, o něco dále skupinou mohutných špičatých jehličnanů, obojí s podsadbou kalin s vodorovně uspořádanými větvemi. Z jihu je výhled zarámovaný oválnými korunami stříhanolistých buků. V jižní části vede cesta kolem převislého buku přes březový remízek k borovicovému háji s rododendrony, kosodřevinou a opadavými jinany, kde se stáčí do vrchu k sadu a vstupuje do stinného parčíku s původními stromy a končí mezi bíle kvetoucími hortenziemi latnatými u domu.

text: Vlastimil Růžička, vizualizace a návrh: Danuše Vaňková

logo MessengerPoslat Messengerem