Ztvárnit vhodně zahradu, která obklopuje rodinný dům s výraznou funkcionalistickou geometrií, není určitě procházka růžovým sadem. Při prohlídce zdařilé realizace v pražské vilové čtvrti jsme také žádné růže nenašli. Souvislou travnatou plochu doplňuje jen několik stromů, kamení a voda - čistá abstrakce krajiny.