Cestu od přírodního krajinářského stylu až k viktoriánské zdobnosti prošla většina zahrad britského impéria. Příkladem mohou být i zahrady, za nimiž se tentokrát vypravíme až do malebné vesnice Aylesbury nedaleko Londýna.

Jižní parter zámku s květinovými záhony měsíčků, s vodní plochou a antickými sochami. Měsíčkům se nejlépe daří na slunném stanovišti. Dostatek živin a vláhy ovlivňuje plnokvětost úborů; hodí se do letničkových výsadeb a zaplní místo po zatahujících jarních cibulovinách.Hlavní dominantou impozantních Waddesdon Manor Gardens je luxusní rezidence, kterou si nechal přestavět baron Ferdinand von Rothschild. Společně s francouzským zámkem ze šestnáctého století získal rozsáhlé lány zemědělské půdy – tedy „holé kopce s několika stromy“, jak píše ve svých pamětech. Ke spolupráci na tvorbě zahrady přizval významného francouzského architekta Gabriela-Hippolyta Alexandra Destailleura; návrhy teras, výsadbu rostlin a stromů a veškeré zahradní kompozice svěřil neméně významnému tvůrci Elie Lainému.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Tradice spojená s modernou

Litinové voliéry ve stylu rokokových pavilonů, kde můžeme obdivovat exotické ptactvo, se nacházejí v samém centru rajské zahrady s přístupovou cestou kolem stylově upravených záhonů s růžemi.Přestože se na osázení a architektuře podíleli převážně zmínění umělci, je třeba dodat, že Ferdinand von Rothschild na vše pečlivě dohlížel a sám také navrhoval okrasnou výsadbu a umístění uměleckých artefaktů v duchu anglických tradic. Přispěl tak k jistému zjednodušení proporcí zahrad, velké geometrické ornamenty nahradil trávníky se skupinami stromů, vytvořil umělá jezera a kanály.

Dalo by se říci, že hlavními body tvůrčí týmové práce se staly rozsáhlé terénní úpravy, kultivace půdy, doplnění „živé“ vody a pestré vegetace. Výsledkem je kultivovaný prostor, který plně využívá místních klimatických podmínek a respektuje i zákonitosti původního panství a jeho okolí. Nový majitel kladl velký důraz na rostlinný materiál, různorodé rozmístění dřevin a stromů, na barevné květinové záhony uprostřed trávníkových ploch. Postupem času vytvořil společně s dalšími zahradními profesionály působivou scenérii, kde sbírka umění, umístěná v hlavní budově renesančního zámku, volně přechází do zahrad rozlehlého panství a propojuje tak klasickou uměleckou tvorbu s uměním zahradníků.

Waddesdon Manor Gardens

Místo Aylesbury, ve čtvrti Buckinghamshire, nedaleko Londýna
Styl anglická viktoriánská zahrada
Podnebí mírné pásmo s přiměřenými teplotními změnami s dostatečným množstvím srážek
Internet
www.waddesdon.org.uk

Zahrada růží

Zajímavostí zahrady jsou působivé zelené sochy z živých dřevin, které jsou známé již z antiky. Tvarovaným řezem keřů a stromů se také v případě Waddesdon Manor Gardens rodí nejen živé ploty či altány, ale také různá zvířata, bájné bytosti i lidské postavy.K honosným slavnostem a koncertům lákají na proslulých Waddesdon Manor Gardens viktoriánské a rokokové zahradní pavilony, které lemují nejrůznější umělecké artefakty od klasických antických soch až po třídimenzionální květinové a dřevěné skulptury. Zřejmě pro svůj „divoký“ vzhled je kolem pavilonů vysázena převážně růže sivá (Rosa glauca, syn. R. rubrifolia), která bývá šlechtěna do několika odrůd, lišících se barvou květu, listu a tvarem šípku. Nepřehlédnutelná je ovšem celá zahrada růží (Rose Garden), pyšnící se vzorně upravenými záhony s nesčetnými druhy této anglické královské rostliny.

Krásný koberec drobných plnokvětých růžových květů v barvě bordó vytvářejí nízké odrůdy růže galské (Rosa gallica Minima), lidově řečeno burgundské růžičky. Patří sem i anglická růže Evelin, která se vyznačuje plným květem a zvláštní jemně růžovožlutou barvou. Barvy anglických růží jsou vyšlechtěny ve škále od tmavě červené přes nejrůznější tóny růžové, oranžové, žluté až po bílou barvu. Většinou jsou to vysoké, dvoumetrové keře, některé odrůdy jsou nižší. Najdeme tady dokonce i pruhované růže, například starou, jednou kvetoucí odrůdu Ferdinad Pichard. Do pečlivě upravených trávníků jsou vsazeny většinou jarní cibuloviny různých barev a tvarů. Výjimkou nejsou ani luční či exotické květiny včetně orchidejí.

Historie tvarování dřevin

Pro figurální řez se užívá název topiari. Podle dostupné literatury je odvozen od latinského ars topiaria, což se dá volně přeložit jako umění zkrášlování krajiny. Nejlépe ho ovládali otroci (topiarius), kteří se v antice starali o zahrady. Teprve později se tento název začal používat výlučně pro figurální řez a vytváření zelených soch. Římští spisovatelé vychvalují zejména vlastnosti cypřiše, jehož krátké, šupinovité stálezelené listy se krásně poddávají tvaru zvířat, lodí a nejrůznějších objektů a scén. V současné době ho nacházíme prakticky všude – v Německu ve středohoří Harz dokonce v názvech železničních stanic vystříhaných z keříků. V Paříži, ve Versailles i v zahradách dalších francouzských zámků, v Kew Garden v Londýně, v zahradách anglického paláce Blenheim, ale i ve skotském Edinburghu, v zámeckém parku Petrodvorců u ruského města Sankt Peterburg a u dalších soukromých sídel a paláců. Kvetoucí pes například hlídá vchod do proslaveného Guggenheimova muzea ve španělském Bilbau.

Vodní zahrada

Vzorně upravené květinové záhony dávají tušit, že bývají osázeny dvakrát nebo třikrát do roka a jsou velmi nákladné na čas i ozdobné prvky. Výhodou těchto záhonů je relativně snadné odplevelení po sezoně porytím. Vše ovšem vyžaduje ruku profesionála.Barevná hra květů bývá od pradávna cílem všech dobrých šlechtitelů – a to nejen v případě takzvaného pruhování růží. Široké pásy nejrůznějších rostlin, skupiny keřů a stromů jsou v případě Waddesdon Manor Gardens uspořádané tak, aby kvetly od jara do podzimu. Do pečlivě promyšlené koncepce proniká stále více druhů květin a různobarevných dřevin, v kompozici parku se stále více prosazují barevné kultivary. Najdeme tady také vodní zahradu s kompozicemi kanálů, jezírek, kamenů, jeskyní a zurčících vodopádů; plochy plně využívající přirozeného kontrastu vodní hladiny proti tmavému pozadí stromů a vysokých kapradin.

Snahou šlechtitelů je vytvořit různé růstové podmínky úpravami půdy a hloubky vody včetně bohatší palety rostlinného materiálu, od půvabných lístků rašelinných nebo bažinných rostlin až po jasně zbarvené větve vlhkomilných stromů a keřů, jako jsou vrby (Salix), olše (Alnus) či svídy (Cornus).

Květomluva viktoriánské Anglie

Viktoriánská doba je charakterizována jako období prosperity a rozvoje vzdělané střední třídy. Kultivují se vztahy, společenské chování, prostředí i jazyk. Z doby panování královny Viktorie (1837–1901) připomeňme ještě charakteristické oblékání, čaj o páté a květomluvu růží viktoriánské Anglie.

Bílá růže – nevinnost, cudnost, skromnost a přátelství

Červená růže – láska

Světle růžová – půvab

Tmavě růžová – vděčnost

Žlutá růže – platonická láska

Oranžová růže – vášeň

Modrá růže – tajemství

Umění figurálního řezu (topiari) má bohatou historii a je velmi populární i dnes. Základním materiálem je podle slov profesionálů pomalu rostoucí zimostráz (Buxus sempervirens), aromaticky vonící nízký keř s lesklými kožovitými listy, dále tis a zerav. Dříve se pro figurální řez hojně užíval také vavřín, břečťan, rozmarýn, barvínek a myrta.Rajská zahrada plná vzácných exemplářů

Rajskou zahradu popisuje kniha Genesis jako nádherné místo, kde spokojeně žili Adam a Eva, než je přivedla na scestí touha po poznání. Mluví-li průvodci o rajské zahradě v centru Waddesdon Manor Gardens, mají na mysli nejen pečlivě udržovaný prostor, ale i živou přírodu v podobě exotických ptáků u vodních ploch s obřími kapradinami a velké množství vzácných exemplářů stromů a rostlin, vysázených tak, aby vždy odrážely nějaké konkrétní téma (třeba onen biblický ráj). Waddesdon Manor Gardens je jedna z nejkrásnějších viktoriánských zahrad v celé Británii, kterou je možné vidět v každém ročním období.

text: Vlastimil Růžička, foto: Rex Features

logo MessengerPoslat Messengerem