Květnatá směs okolo rodinného domu vytvořila ojedinělou zahradní kompozici, která vhodně doplňuje moderní stavbu a výrazně zvětšuje obytný prostor.

Jistou nevýhodou bylo to, že nejdříve vznikla stylová novostavba pro rodinu s dětmi a teprve až poté se zpracovával projekt zahrady. Nový architekt si musel poradit se svažitým terénem porostlým ruderálním plevelem, se starým ovocným sadem a připravit finální úpravu zahrady o celkové ploše téměř 4 000 metrů čtverečních.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Centrální trvalkový záhon s borovicemi v zajetí „Tance trav”.Připravit plán prací 

U realizace takového rozsahu je třeba pečlivě připravit plán prací. Po komplexní úpravě povrchu, včetně revitalizace půdy, se instalují velké kameny, provádí se vyměření a založení záhonů, a to včetně lišt a hranolů, které drží bylinkový svah. Teprve potom se přistupuje k vlastní výsadbě stromů, keřů, trvalkových směsí, bylinek a cibulovin. „Nejdříve jsme provedli výsadbu stromů (borovice lesní, bříza himálajská, buk lesní), poté jsme přistoupili k výsadbě keřového patra a nakonec květnatých směsí,“ upřesňuje jeden z realizátorů projektu David Horák.

Z výkresů je patrné, že dělení zahrady úzce souvisí s volbou flóry. Vše vychází z dané dispozice domu a z charakteru terénu. Spodní část zahrady tvoří hlavní obytnou zónu; střední část se dá charakterizovat jako rekreační se soustavou terasovitých travnatých parterů doplněných plochami květnatých luk. V horní části zahrady se nachází ovocný sad, vinohrad a zahradní posezení, jež poskytuje nádherný výhled na město Kralupy nad Vltavou a na protější zelené svahy.

Slovo odborníka

„Je třeba brát v úvahu, že architektura domu je moderní, ­minimalistická, dům má velmi ostré linie, zakusuje se do ­terénu a ostře kontrastuje s okolní přírodou. Zahrada má za úkol tento kontrast zmírnit a zjemnit ostré linie domu,“ ­vysvětluje inženýr David Horák, který se podílel na návrhu i realizaci. „Zahrada je věrná napodobenina přírody, kde se travnaté plochy střídají s divokými záhony zarostlými směsmi kvetoucích trvalek, travin a cibulovin. Je to ‚Tanec trav‘ – v tomto případě navíc s impozantní kostrou vzrostlých ­borovic. Stromy by měly v budoucnu úplně zakrýt přilehlou zástavbu a komunikaci, navodit pocit intimity a ještě více ­zvýraznit traviny.“

Na procházce zahradou 

Kakost vznešený (Geranium x magnificum) a mavuň červená (Centranthus ruber ´Coccineus´) v detailu.David Horák nabízí k nahlédnutí nejenom plán prací, ale také promyšlený harmonogram procházky. Tvrdí, že cesty nás musejí postupně zavést na všechna zajímavá místa. Začínáme tedy znova ve vstupní části, v borovicovém háji s převažující výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris) a s podsadbou volných skupin xerofytních trvalek. Máme možnost procházet od vstupu na pozemek pod klenbou borovic a kochat se podrostem trvalek a skupin kamenů, nebo hned vystoupat po dřevěných trámech zapuštěných v trávníku do obytného zahradního prostoru.

Dostaneme se do travnaté centrální části, kde se uprostřed tyčí krásný platan (Platanus acerifolia), který po obou stranách obklopují pestré záhony květin a ovocných druhů keřů. Celá tato část je ohraničena a rozdělena zděnými zídkami, které významně napomáhají k vytvoření přirozené terasovitosti zahrady. Sousední pozemek je oddělen dlouhým habrovým plotem a hustou výsadbou kdouloní, zmarličníku, smrku a jeřábu. Na pečlivě upravený trávník v centrální části navazuje květnatá louka, která nás dovede až do ovocného sadu s převahou okrasných jabloní.

Suchomilní trvalková výsadba v kontrastu se starým ovocným sadem. V popředí svíčkovec (Gaura lindheimeri) a kavyl (Stipa tenuissima ´Pony Tails´).Sad je ze spodní strany lemován výsadbou půdopokryvných růží a dochanů. V louce nás upoutá javor červený (Acer rubrum) a žlutě zbarvený kaštanovník (Castanea sativa) a my se vracíme zpět prosekanou cestou do divoké výsadby drobného ovoce (ostružiník, maliník, rybízy a angrešty) až na horní patro zahrady, kde se bude nacházet vinohrad. „Prozatím se realizovala pouze třetina původního záměru, v dohledné době dále přibude ve střední části aktivní vodní prvek v podobě biotopu s přepadem.

Projekt a realizace zahradyV horní části plánuje architekt, který navrhl dům, moderní zahradní přístřešek s posezením,“ podotýká náš průvodce. Společně s majiteli zahrady si nejvíce cení toho, jakým způsobem se povedlo vypořádat s velkým převýšením pozemku ve prospěch zahradní kompozice a jak se propojil prostor se systémem cest, které nás zavedly až na hranici pozemku, kde se nám v celé své kráse odkryl výhled na město a na protilehlé zelené kopce.

Projekt a realizace zahrady

Kolektiv LandART atelier: Ing. David Horák, Mgr. Miloš Milfait, Ing. ­Michaela Jarošová, Ing. Branislav Jaroš

Kontakt

www.landart.cz
landart@landart.cz

text: Vlastimil Růžička, foto: autor

logo MessengerPoslat Messengerem