Zahrada nepravidelného tvaru s moderní novostavbou se nachází v údolí blízko řeky 250 m nad mořem. Zahradní architektka poradila majitelům, jak šikovně zakrýt nehezké výhledy vhodnou výsadbou i kde si vytvořit velké herní plochy pro děti a psa.

Rovinatý pozemek s jílovitou půdou je protáhlý směrem od východu k západu a otevřený k jihu s výhledem na louku. Majitelé si hlavně přáli odclonit nevábné pohledy na západní a severní stranu.

Obraťte se na odborníky na ZAHRADU v PORADNĚ ZDE. 

Dvě varianty výsadby

Vybrala jsem dvě možné varianty výsadby, které se odlišují prostřídáním dřevin a zejména trochu jiným rozložením trávníkové plochy i velikostí budoucího dětského hřiště.

Na obou návrzích tvoří trávník největší plochu na zahradě. Po obvodě pozemku se nachází výsadba, která je vytvořená z nepravidelné křivky. U vjezdu na pozemek a na části severní hranice pozemku je zděný plot, ostatní plot je z pogumované drátěnky. U zděného plotu jsou navržené liány, které ošklivé zdi porostou. Jako vhodné liány doporučuji například břečťan popínavý (Hedera helix) nebo přísavník trojhrotý (Parthenocissus tricuspidata). Zbytek plotu by mohl proplétat přísavník pětilistý (Parthemocissus quinquefolia), zimolez japonský žlutolistý (Lonicera japonica ´Aureoreticulata´), plamének (Clematis) aj. Plotem propletené liány budou svou zelenou hmotou vytvářet zejména ve vegetačním období intimní prostředí.

PŘÁNÍ MAJITELŮ

- zakrýt pohled na západ na budovu pošty a také na sever na 30 m společného plotu se separačním dvorem obce
- co největší travnatá plocha pro hry dětí a na jednoduché prolézačky ze dřeva s pískovištěm
- přirozená výsadba, nenáročná na údržbu s místem pro bylinky a malým prostorem pro zeleninu

U zděného plotu v severní části pozemku by bylo nejvhodnější místo pro zeleninový a bylinkový záhonek. Bude blízko domu a nenaruší okrasnou část zahrady. Bylinky by bylo také vhodné umístit (v návrhu A) do jihozápadního rohu domu v nově vzniklé výsadbě. V severovýchodním rohu vzniklo vhodné místo pro lavičku přistíněnou velkým listnatým stromem, který bude vytvářet příjemný polostín v parném dni a pěkný pohled do zahrady. Dětské hřiště se nachází v jižní části zahrady tak, aby bylo vidět na děti z domu, což bude pro rodiče pohodlné. Povrch dětského hřiště by bylo dobré zpevnit pískem, nejen pro tvoření báboviček a hradů, ale také zejména kvůli propustnosti terénu při deštích. Děti se zbytečně neumáčí a neušpiní.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Řešení A

U vjezdu na pozemek v západní části pozemku jsem navrhla velký listnatý strom, například lyrovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides) nebo jírovec žlutý (Aesculus flava). V jihozápadním rohu domu by mohl být v kultivarech vysazen javor dlanitolistý (Acer platanoides) nebo vrba jíva převislá (Salix caprea ´Pendula´).

V jihozápadním rohu se nacházejí tři jehličnany, slušelo by to tu pěkným borovicím osinatým (Pinus aristata). Dále na jihu směrem k východu by vynikl šácholan špičatolistý (Magnolia acuminata) nebo bříza Jacquemontova (Betula jacquemontii). Vedle ní směrem k východu by mohly růst jehličnany, například borovice kleč (Pinus mugo) aj. V severovýchodní části pozemku těsně u plotu navrhuji ruj vlasatou (Cotinus coggygria) nebo javor japonský (Acer japonica), před lavičkou by mohla být vysokokmenná třešeň (Cerasus avium). Vedle ní by se ve výsadbě krásně vyjímal cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis) a cypřišovec Leylandův (Cupressocyparis leylandii).

Varianta B

Stromy z předešlého návrhu jsou použité v jiném rozložení. U vstupu by se vyjímala borovice osinatá (Pinus aristata), v jihozápadním rohu by mohl být lyrovník, u dětského hřiště téměř uprostřed šácholan. V jihovýchodním rohu pozemku by hezky vypadal jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba), v severovýchodním rohu za lavičkou bříza bílá (Betula pendula) a směrem k západu borovice kleč (Pinus mugo).

Plán zahrady Plán zahrady
Legenda k plánu zahrady Legenda k plánu zahrady

Keře a traviny

Vyšší keře se nacházejí v několika úsecích ve výsadbě blíže k plotu. Jako stálezelené doporučuji střemchu vavřínovou (Prunus laurocerasus), ve stinných prostorách pěnišníky (Rhododendron), zimostráz (Buxus) aj. Jako keře vyšší opadavé pak habr obecný (Carpinus betulus), svídu bílou (Cornus mas), šeřík čínský (Syringa chinensis), komuli Davidovu (Buddleia davidii), ibišek syrský (Hibiscus syriacus) nebo vajgélii v druzích (Weigela). Z nižších jehličnatých keřů bych použila jalovec vodorovný (Juniperus horizontalis), jalovec obecný poléhavý (Juniperus communis ´Repanda´), chvojník dvouklasý (Ephedra distachya) či mikrobiotu křižmovstřícnou (Microbiota decussata). Z nižších stálezelených keřů bych vybrala pieris japonský (Pieris japonica), barvínek menší (Vinca minor), skalník vrbolistý (Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´) či skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri), z nižších opadavých keřů dřišťály v druzích (Berberis), mochny v druzích (Potentilla), ořechokřídlec klandonský (Caryopteris x clandonensis) nebo čílko něžné (Fuchsia magellanica).

Z okrasných travin budou vhodné například kostřava metlovitá (Festuca gautieri), dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides), bika sněžná (Luzula nivea) nebo ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis). V kombinaci s travinami vyniknou trvalky jako levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), rozchodník nádherný (Sedum spectabile), mateřídouška v druzích (Thymus), hvozdíky v druzích (Dianthus), pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma) či hvězdnice v druzích (Aster).

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Dávka překvapení

Zahrada je navržena v okrasném stylu tak, aby vyžadovala minimální nutnou údržbou. Myslím, že bude vyhovovat požadavkům všech členů rodiny. Prostředí bude intimní, odkloněné od okolních sousedů či komunikace. Využila jsem proměnlivosti dřevin během roku, zahrada tak nebude fádní, ale stále něčím překvapivá, bude uklidňovat, ne rozčilovat. Stane se tak místem, kde lze posedět, příjemně relaxovat nebo se bavit s přáteli a hrát si s dětmi.

logo MessengerPoslat Messengerem