Na problematiku plísní jsme se zeptali Doc. MUDr. Víta Petrů, CSc., vedoucího lékaře Centra alergologie a klinické imunologie pražské Nemocnice Na Homolce.