Během posledních desetiletí doznaly krby v našich příbytcích zásadní proměnu: od krbů otevřených, jejichž účelem bylo dokreslit atmosféru místnosti, se vývoj ubíral ke krbům uzavřeným, jež už mají na vytápění obytných objektů nezanedbatelný podíl.

Z hlediska konstrukce existují tři základní druhy topných krbů: s otevřeným topeništěm, s možností volby mezi otevřeným a uzavřeným topeništěm a s uzavřeným topeništěm.

Historicky patří otevřené krby k nejstarším typům topných spotřebičů na pevná paliva. Počátkem sedmdesátých let minulého století souvisí rozmach otevřených krbů s boomem chatařství a chalupářství.

Otevřené krby

Živý oheň v tomto typu krbů plní převážně funkci estetickou a relaxační a tento účel otevřený krb beze zbytku splňuje. Topný výkon je však při energetické účinnosti 10 % spíše zanedbatelný. A otevřené krby mají i další nevýhodu: příliš zatěžují životní prostředí. V mnoha městech je proto dnes již úřady nepovolují. Potřebnou informaci získáte u kominického mistra, který by, pokud plánujete postavení krbu nebo krbových kamen, měl být vaším prvním partnerem.

Krbové vložky

Uzavřené krbové vložky mají proti otevřeným krbům celou řadu výhod. Při jejich použití se zvětší účinnost krbu z 5-10 % až na 85 %. To znamená nejen zvýšení výkonu, ale také několikanásobné snížení spotřeby paliva (v průměru až 7x). Dále se zabrání pronikání spalin do místnosti, výrazně se zvýší bezpečnost provozu krbu, který může být provozován bez přímého dozoru.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Jako by byl krb otevřený

Prostorový krb Focus Bathyscafocus svým neotřelým designem takřka popírá zemskou přitažlivost (SEMACO).Jednou ze základních věcí, která umožnila masově rozšířit používání krbových vložek, je vynález tepluodolného křemičitého skla, u něhož je prostupnost tepla až 95%. V praxi to znamená, že při provozu krbu osazeného krbovou vložkou s tímto sklem má uživatel stejný pocit dopadajícího tepla, jako by byl krb otevřený.

Keramické sklo používané do krbových vložek je většinou německé nebo francouzské výroby. V žádném případě nelze nahrazovat toto speciální sklo nějakými náhražkami či sklem, které není vyrobeno pro tyto účely. Pevnost skla je mnohem větší než u obyčejného skla, a to i v žáru. Pozor však na manipulaci s kovovými předměty, jako pohrabáč, kleště na přikládání a bodec na obracení dřeva. Silnějším klepnutím lze samozřejmě i toto sklo rozbít.

Pozor na výkon krbu

Pro co nejefektivnější topný režim v konkrétním domě je důležité zajistit přiměřený a správný výkon pořizovaných kamen nebo krbu. To je velmi důležité také pro jejich životnost. Určitě neplatí, že „čím více tím lépe"!

Pro vaši lepší orientaci při výběru kamen nebo krbu z hlediska výkonu se poraďte s odbornou topenářskou firmou nebo se zeptejte v prodejně krbů. Na základě jednoduchého výpočtu délky, šířky a výšky místnosti a stupně izolace domu tak získáte alespoň hrubou představu o výkonu topidla, který potřebujete.

Topení dřevem je ekologické

Živý oheň bez rizika představuje krb Mezzofocus (SEMACO).Povoleným palivem je u většiny krbových vložek dřevo, dřevní zbytky nebo dřevěné brikety, v některých případech, pokud je to výslovně v technických podmínkách uvedeno, také uhlí.

S ohledem na emise škodlivin je topení dřevem ekologické. Při jeho spalování se uvolňuje pouze takové množství kysličníku uhličitého, kolik se ho ve stromu nashromáždilo v době jeho růstu. Účinnost krbu je tedy tím vyšší, čím efektivněji se dřevo užívá. Vždy proto používejte výhradně suché, dobře skladované dřevo, v jistých případech (podle typu topidla) též uhelné brikety.

Klíčem je teplota

Základním pravidlem pro dobré spalování jsou vysoké teploty. Pouze při spalování za horka nevznikají prakticky žádné zbytky po hoření a dosahuje se vysoké účinnosti.

Kdo chce topit ekologicky dřevem, měl by tedy převážně udržovat vysoký plamen a méně často využívat k topení pouhý žár. Aby bylo dosaženo vysoké teploty hoření, musí být spalovací vzduch ve styku s hořlavými plyny velmi horký. Díky tomuto žáru se pak plyny téměř úplně spalují a nevznikají ani žádné škodlivé látky. Stupeň účinnosti dosahuje i více než 70 %.

Dostatek kyslíku

Otevřený oheň spotřebuje velké množství kyslíku. Proto smí být umístěn pouze tam, kde je prostor možné větrat přímo nebo nepřímo přes jiné prostory. Vznikající spaliny s obsahem kysličníku uhličitého musí být odváděny komínem přes střechu do volné atmosféry.

Volba výkonu

Určení správného výkonu je mimořádně důležité, proto tomuto údaji věnujte velkou pozornost. Nesprávná volba výkonu má často za následek přetěžování krbové vložky či kamen a výrazně se tak podílí na zkracování jejich životnosti. Často se stává, že výrobci kamen a krbových vložek orientačně udávají jejich vytápěcí schopnost v m3.
To znamená objem prostoru, který jsou kamna či krbová vložka schopné vytopit. Tento údaj je však třeba chápat spíše jako orientační, ve skutečnosti nejvíce záleží na tepelněizolačních vlastnostech vašeho domu a také na podnebí, ve kterém váš dům stojí.

Obestavba vložky

Hromadná výroba krbových vložek dále vedla k rozšíření dodávky kompletních krbových sestav. Ty se dodávají jako stavebnice většinou v kombinaci dodávky prosklené krbové vložky a obestavby. Obestavba se často dodává bez horní části, tzv. lapače spalin neboli lidově širmu.

Sekundární spalování

Jde o systém spalování, jehož podstatou je sekundární spalování kouřových plynů a prachových částic, které u ohnišť, která tohoto systému nevyužívají, unikají nevyužity do komína, a znečišťují tak životní prostředí. Princip je založen na přisávání studeného vzduchu do spalovací komory, který se zde sráží a okysličuje emisní částice, čímž dochází k jejich zplynování. Při tomto procesu, kdy shoří prachové částice a těkavé plyny při teplotě nad 600 °C, se zvyšuje až dvojnásobně účinnost krbové vložky, tzn. dochází k úspoře až 40 % paliva a sníží se na minimum emise zplodin.

Díky tomuto způsobu, kdy se maximálně využije energie spalovaného dřeva, se prodlužuje doba hoření bez přikládání až o 40-50 %. Špičková technologie sekundárního spalování skýtá nesrovnatelně čistší a také ekologický systém topení.

Velikost mřížky

U teplovzdušných krbů je velmi důležité plynulé proudění vzduchu určeného k ohřevu kolem krbové vložky. Nesmí docházet k přehřívání vytápěného prostoru uvnitř krbové obestavby. Je tedy velmi důležité správně zvolit velikost mřížek jak pro nasávání studeného vzduchu určeného k ohřevu uvnitř obestavby, tak i velikost mřížek výdechových, přes které ohřátý vzduch opouští krbovou obestavbu. Velikost mřížek pro váš teplovzdušný krb vám vypočítá kamnář na základě zjištěných údajů (typ vložky, rozměry, výkon atd.).

Oplach skla

Systém oplachu skla pomocí přiváděného vzduchu pomáhá udržovat míru znečištění skla dveří na přijatelné úrovni. Studený spalovací vzduch proudí dolů podél skla mezerou mezi rámem dvířek a samotným sklem a vytváří tak jakousi „vzduchovou záclonu" jež vymývá usazeniny, které se na skle po delším hoření tvoří. Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve „vzduchové zácloně" a tím i účinky oplachu skla. Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření vytvořil tmavý povlak po celé ploše skla, lze jej opět odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí. Účinky oplachu skla se však výrazně snižují při používání nedostatečně vyschlého dřeva nebo při nedostatečném tahu komína.

Krby na zakázku

Prostorový krb Focus Donbar-serie8000 (SEMACO).Pro náročnější uživatele, kteří se nespokojí s nabídkou typových krbových sestav na trhu, se otevírá široké pole možností v podobě individuálních projektů a realizací krbů. Kamnářské řemeslo doslova vstalo z popela a jeho nabídka je velmi široká. Je pochopitelné, že cenové relace takových topných artefaktů budou vyšší než u typových topidel. Výhoda individuálního přístupu je však neoddiskutovatelná.

Mistr kamnář zde vychází z konkrétní si­tuace u vás doma, a proto může konstrukci krbu přizpůsobit vašemu domu a vašim požadavkům na teplo takřka na míru. Zde se bavíme o možnostech fungování složitých topidel, tedy o tom, co po dokončení krbu nevidíme, co je skryto v útrobách pod slušivou fasádou.

Na krbu je totiž nejdůležitější to, co není vidět: důmyslný systém kanálků a dutin, který je spočítán a sestaven tak, aby co nejméně tepla vylétlo komínem, ale naopak zůstalo v místnosti. Významná je také estetická stránka krbů, protože krb je v místnosti dominantním prvkem. Ať už si vyberete klasický římsový nebo soudobý minimalistický design krbu, můžete volit přírodní kámen, nejčastěji pískovec, opuku nebo mramor, umělé kameny, keramické kachle, velkoformátovou keramiku, kovy či sklo.

Zázračný mastek

Od nepaměti se mastek používá jako materiál pro výrobu různých předmětů. Už Vikingové ho získávali v norských lomech a položili tím základ pro kvetoucí výměnný obchod na mezinárodních obchodních trasách. Z lesklého žáruvzdorného materiálu vytvářeli hrnce, hrací kameny a šperky. Nádoby na vaření z mastku byly žádaným zbožím v celé severní Evropě. Ve Švýcarsku byly např. mastkové pánve používány k pomalému opékání na kamnech až do 20. století. Z důvodu svých vlastností je mastek jako stvořený pro styk s ohněm a extrémním teplem a nachází využití i při stavbě krbů a kamen.

Mastek a topidla

Mastek má enormní specifickou hustotu, a proto dokáže akumulovat podstatně více tepla než keramika kachlových kamen. Struktura mastku je určena svojí vrstevnatostí. Pro topeniště akumulačních kamen a pro všechny ostatní části kamen vystavené ohni a horkým kouřovým plynům se používá napříč vrstvami nařezaný kámen, protože je zvláště žáruvzdorný.
Naproti tomu pro opláštění kamen se používá mastek nařezaný podélně, takže se teplo rozdělí podél vrstev po celém povrchu kamen. Během topného procesu se celá kamna silně zahřejí a mastek naakumuluje tolik energie, že vyzařuje teplo ještě celý následující den.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem