Zimní zahrada může být součástí obývacího pokoje, místností určenou k celoročnímu obývání, střechou nad vnitřním bazénem či samostatnou zahradní stavbou. Vždy půjde o atraktivní součást vašeho bydlení.

Zimní zahrada je krásná, ale finančně náročná stavba. I když u leckoho ještě přetrvává názor, že zimní zahrada je vlastně takový skleník s nábytkem, skutečnost je diametrálně jiná. Pravda je, že skleník je pratetou zimní zahrady, dnes se ale jejich poslání v mnohém liší. Pro skleník je důležitý maximální přísun slunečních paprsků, pro člověka výhled.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Kombinace dřeva, kovu a skla s precizním zpracováním a promyšlenými detaily vytvoří ze zimní zahrady architektonický skvost (HLADÍK STAVEBNÍ SERVIS).Exkurz do historie

Skleník, resp. oranžerie vznikly v průběhu sedmnáctého století jako móda zámeckých a palácových zahrad, ve kterých se na studeném severu pěstovaly citrusové plody. Exotické prostředí těchto oranžerií pak nabízelo i vhodnou kulisu pro romantické schůzky či hlubokomyslné rozjímání. Původem ryze pěstební skleník se v době vrcholného baroka stává jevištěm dvorního života se vší jeho pompou a hrdou slávou. Konají se tu bankety, plesy a další společenské události.

S rozvojem vědecké botaniky na konci osmnáctého století začínají prosklené budovy sloužit opět svým pěstitelským účelům. Novinkou je, že současně s nimi vznikají i skleněné přístavby ke stávajícím obytným domům. S naší představou zimních zahrad ale toho mají málo společného, jsou spíše ochranou domu před nečasem a místem pro příležitostná společenská setkání než trvale obytným prostorem. Skutečná expanze zimních zahrad přichází v osmdesátých letech minulého století.

Důvodem tak velkého rozkvětu je bezesporu pocit stále většího odtržení od přírody, ale také nové technologie, především nové zasklívací a konstrukční materiály. Ani to by ale pro realizaci celoročně obývané zimní zahrady nestačilo, pokud by se zároveň i prudce nerozvíjela tzv. doplňková technika v oblasti klimatizace, stínění a vytápění. K vytvoření přijatelné pohody ve vaší obytné zimní zahradě dnes mohou přispívat i nejrůznější čidla, počítačové programy, programovací a dálkově ovládaná zařízení.

Druhy protislunečních skel

- skla s absorpční charakteristikou - například skla Planibel pohlcující sluneční energii probarvená ve hmotě v barvách bronz, zelená, šedá
- skla s reflexní a absorpční charakteristikou - například skla Stopsol a skla Solarbel odrážející a pohlcující sluneční záření v barvách čirá, bronz, šedá, zelená

Typy konstrukcí

- Konstrukcí, z jakých můžeme volit budoucí zimní zahradu, je poměrně hodně. Seřadili jsme je od těch nejlevnějších, ale ne vždy nejjednodušších, až po ty nejdražší:
1) ocelové s vnějším obkladem a lepeným zasklením
2) dřevěné s kvalitním oplechováním
3) plastové
4) hliníkové
5) dřevěné s hliníkovým (barevným) vnějším pláštěm

Dobrý rada

- Zimní zahrada je také vhodným zateplujícím prvkem, je-li orientovaná větší stěnou na jižní stranu. Pro vyšší zeměpisné polohy, kde je sice hodně slunných dní, ale kratší období vegetace vlivem nízkých teplot, je dokonce doporučená.

Můj dům doporučuje

- Firem nabízejících realizaci zimních zahrad je v dnešní době na trhu velké množství. Vzhledem k vysoké variabilita tvarů a barev, nejrůznějšího příslušenství a materiálových řešení je dobré oslovit dvě až tři firmy a nechat si od nich předvést, co umí, a teprve pak se rozhodnout pro tu pravou.

Tvary a napojení

Zimní zahrada s využitím amerického systému hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a speciálním izolačním dvojsklem Four Seasons (STABOS).U nových rodinných domů se zimní zahrady řeší již od projektu a - co je důležité, jsou přirozenou součástí domu. Pokud jde o tvary a napojení na dům, jsou architekti velice vynalézaví: vybíhají například z roviny stěny, ve svislém řezu mají tvar lichoběžníku, v půdoryse obdélníku. S oblibou jsou také často umístěné svou svislou osou na roh budovy.

V půdorysu jde o víceboký hranol, posazený na roh domu. V horní části se sbíhá do jednoho bodu - špičky, která je ve svislé ose celé konstrukce zimní zahrady. Tyto „útvary" se pak lvím způsobem podílejí na neopakovatelném vzhledu nemovitosti. U starších rodinných domů je přístavba zimní zahrady poněkud složitější. Jde především o to, že možnost takové přístavby nebyla zahrnuta do původních architektonických plánů, a tak může současné vzezření domu velmi silně ovlivnit.

K tomu je třeba vzít v úvahu, že pro stavbu zimní zahrady platí také určitá pravidla a nelze ji - má-li plnit svou funkci - postavit na kteroukoli světovou stranu. Dalším problémem, který se zákonitě objeví při dostavbě ke staršímu domu, je napojení nového objektu. Mohou vznikat trhliny a posuny, které pak povedou k narušení konstrukce zimní zahrady i poškození obvodového pláště domu.

Volba konstrukce a technologie

Nejde tu „jen" o napojení svislých konstrukcí, ale také o vybudování základů, které by stabilitu svislých konstrukcí měly zajišťovat. Pokud bude terén pod oběma stavbami pracovat jinak, k poruchám napojení bude docházet neustále. O tom, jaké základy a jakou technologii vybudovat - zda například napojit základy zimní zahrady na základy domu, by měl rozhodnout odborník-stavař. V každém případě by se volba konstrukce a technologie napojení na obvodovou konstrukci domu měla odvíjet od vyřešení tohoto problému.

Odborníci dokonce doporučují postavit „hrubou" stavbu zimní zahrady a nechat ji rok si sednout (vysychání, sedání si půdy apod.) a teprve pak propojit s domem. Nezapomínejte, že přístavbou se změní teplotní poměry nejenom na vnější straně obvodové konstrukce domu, ale i vlhkostní poměry a zatížení pod přístavbou.

Zimní zahrada dokáže výrazně rozšířit, zútulnit a zpříjemnit náš životní prostor a umožnit celoroční kontakt s přírodou (HLADÍK STAVEBNÍ SERVIS).Ale ať již provedeme základy jakoukoli technologií, vždy bychom měli zachovat dilatační spáru (cca 2-3 cm), která umožní tlumit třecí plochy mezi oběma objekty. Pro eliminaci rozdílné roztažnosti materiálů mají výrobci celou řadu řešení a uzpůsobení - například používají gumové profily, které výkyvy konstrukce tlumí apod. Spolupráce s architektem nebo stavařem je proto důležitá již od samotného nápadu, jedině tak vznikne kvalitní stavba, která rozšíří váš dům o typ prostoru, který se časem může stát nejobývanější částí domu.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Slunce, stínění a prosklení

Než se pustíme do realizace zimní zahrady, je ještě důležité zvážit, zda zvolit zimní zahradu plně, nebo jen částečně prosklenou. Měli bychom mít na paměti, že zimní slunce je nízko a do zahrady vstupuje svislými stěnami, zatímco v létě pálí především střechou a může dramaticky změnit poměry uvnitř zimní zahrady. Využití stínicí techniky na svislé stěny je poměrně jednoduché, běžné a nenáročné. Horší je, když bychom měli stínit celou střechu zimní zahrady.

Hliníkový systém Schüco řeší tepelné mosty a odvod kondenzátu ze zasklívacího systému do venkovního prostředí (DAFE-PLAST Jihlava).Jedním z řešení, které je pokládané za více než vhodné, je zvolit střechu se stejnou nebo obdobnou krytinou, jakou má původní dům. Taková přístavba do architektury domu navíc lépe zapadá. Pokud chceme mít zimní zahradu jako ryze obytný prostor, určitě bychom neměli šetřit na izolačním skle. I když rozdíl ceny proti standardním dvojsklům je minimálně dvojnásobný, v celkové ceně zahrady to udělá pouhých 15-20 % navýšení. Zejména v letních dnech, kdy je slunce vysoko nad horizontem, roste množství světla a nastává přehřívání interiérů. Tuto situaci lze řešit použitím protislunečních skel.

Další možnosti zasklení

Použití vrstvených skel snižuje riziko vloupání, poškození majetku nebo poranění osob úlomky skla. Při stavbě zimní zahrady je možné použít i jiné druhy zasklení, třeba skla vzorovaná, neprůhledná nebo plastové výplně ve spodní části prvků. Polykarbonátové desky se vyznačují dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, vysokou nárazovou houževnatostí, optimální propustností světla a slunečního záření. Všechny desky jsou stabilizovány a jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Podobně jako u skel rozlišujeme polykarbonáty s probarvením ve hmotě a polykarbonáty s reflexní vrstvou.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem