Během posledních let začíná být zjevné, že trh s betonovou zámkovou dlažbou je přesycen a zákazník hledá další možné alternativy. Možnosti nejsou bohužel nikterak široké. Na chodníky a zpevněné plochy můžeme použít přírodní štípaný kámen, asfalt, litý beton, plast nebo dřevo ve formě terasových prken a nově  i dřevěné dlažby.

SilvekoA právě poslední zmíněné řešení, tedy dřevěná špalíková dlažba, opět získává na popularitě. Důvody jsou jednoduché. Znovu se vracíme k přírodním materiálům, které jsou ekologické, snadno recyklovatelné, originální a krásné na pohled. Navíc pokládka takovéto dlažby je poměrně jednoduchá. Špalíková dlažba je opracovaný dřevěný blok, který se svým tvarem nejvíce podobá betonové zámkové dlažbě. Dřevo je možné opracovat libovolně do tvaru krychle, kvádru či kužele.

Nejčastěji jde o dřevěnou dlažební kostku o půdorysných rozměrech 10 x 10 x 10 cm. Díky použití dřevěných prvků získávají zpevněné plochy přirozený vzhled. Každý kus je originál, který dává vyniknout letokruhům kmene, z nějž pochází. Velkým kladem je hřejivý pocit jak na pohled, tak i na dotek. Chůze po dřevěné dlažbě je příjemnější a znamená pro tělo menší zátěž než chůze po betonu či asfaltu. Stačí porovnat pocit z kontaktu bosé nohy s dřevěnou, teplou, nikoli však od slunce rozpálenou plochou s chůzí po v létě rozpáleném, ale jindy naopak chladném betonovém povrchu.

Návrat ke staletími ověřené tradici

Špalíková dlažba je známa po dlouhá staletí. Původně byla využívána v průjezdech a nádvořích hradů a zámků. Následně se rozšířila do stájí, hospodářských budov, výrobních objektů nebo jako dlažba pouliční.

V roce 1845 napsal Edgar Allan Poe pojednání o nově instalované dlažbě v ulici ve městě Baltimore: „Můžeme připustit a věřit, že se nakonec ukáže, jakou má dlažba ze dřeva výhodu oproti ostatním. Tlumí hluk na ulicích a ochraňuje koně, díky tomu, že je příjemná pro kopyta, šetří jejich zdraví.“ O tom, že kvalitní špalíková dlažba slouží opravdu dlouhou dobu a je vhodným architektonickým prvkem, se můžeme přesvědčit v mnoha světoznámých městech. Krásné, dřevem dlážděné ulice nalezneme v Paříži, Berlíně, Liverpoolu, Basileji, Sydney či v Chicagu kde se dodnes dochovala slavná špalíky dlážděná ulice Wood Paver Alley z roku 1909. Dřevo plnilo roli pouliční dlažby až do poloviny 20. století, kdy bylo postupně vytlačeno betonem a asfaltem.

Nejčastěji jde o dřevěnou dlažební kostku o půdorysných rozměrech 10 x 10 x 10 cm.V České republice můžeme vidět původní či obnovenou špalíkovou dlažbu převážně na nádvořích historických staveb, ve stájích a hřebčínech. Pyšní se jí například na zámku v Roztokách u Prahy, na zámku Sychrov nebo v národním hřebčíně Kladruby nad Labem.

Technologický posun a inovace

Velký technologický posun při výrobě, snadné pokládce a zachování krásy dřevěných bloků, přinesla společnost SILVEKO, s.r.o., ve spolupráci s technology vysoké školy ČVUT v Praze a výzkumného a vývojového ústavu dřevařského. Díky těmto inovacím je možné nabídnout špalíkovou dlažbu široké veřejnosti pro různé účely použití, navíc bez obav o rychlou degradaci dřeva či tvarovou nestálost. Klíčovým prvkem zůstává léty ověřený, opracovaný dřevěný špalík, u kterého byly vývojem odstraněny základní neduhy. Slunce, mráz, voda a dřevokazný hmyz, to vše jsou faktory ovlivňující dlouhověkost a atraktivitu.

Při působení slunce má dřevo tendenci vysychat, praskat, smršťovat se a ztrácet prokreslení letokruhů. Je mu tedy třeba specifickou impregnací a pigmentací poskytnout ochranu před UV zářením. Voda (především dešťová, půdní a vzdušná vlhkost) naopak způsobuje bobtnání a degradaci dřeva. Stále působící půdní vlhkost je nutné eliminovat co nejefektivněji hydroizolační vrstvou. Pochozí pohledovou stranu je vhodné nechat dýchat a ošetřit ji impregnací se zachováním otevřených pórů. Tyto zmíněné negativní vlivy mají významný dopad na tvarovou stálost a životnost dlažby.

Rovnoměrnost pokládky, pravidelnost a soudržnost špalíkové dlažby zajistí inovační prvek, tzv. distanční pásky, které zároveň urychlují a usnadňují samotné položení dlažby. Technologická inovace výroby klade vysoké nároky na přesnost a modernizaci náročného procesu výroby. I z tohoto důvodu je společnost SILVEKO zatím jediná společnost, která je schopna rychle vyrobit inovovanou špalíkovou dlažbu v požadovaném množství a kvalitě.

Snadná pokládka dlažby

Špalíková dlažba je známa po dlouhá staletí.Kromě elegantního a výjimečného vzhledu – kolmý řez dřeva, při kterém vzniká charakteristicky soustředné uspořádání letokruhů, má inovovaná špalíková dlažba i výhodu v jednoduchosti pokládky. Jako podklad se využívá zhutněné tříděné štěrkové lože o třech vrstvách, jehož kvalita má význam v odvodu dešťových vod. Po osazení obrubníků, které vyměřují hranice plochy špalíkové dlažby, se zarovná podkladní drť do potřebné výše a začnou se systematicky pokládat jednotlivé špalíky. Distanční pásky zajišťují velmi důležitou pravidelnost a přesně vymezují dilatační spáry, do kterých se vmete po dokončení pokládky jemný tříděný křemičitý písek (bílé spáry) nebo čedičový písek (černé spáry). Následně se celá plocha mechanicky zhutní a vyrovná do stejné výšky.

Takto připravená dlažba se pokropí vodou, důkladně znovu přemete a přikryje průvzdušnou tkaninou, která zpomaluje prvotní proces vysychání během prvního týdne po pokládce. Ve finální fázi je podlaha ošetřena přírodní impregnací s otevřenými póry, která dodá dřevu líbivý vzhled, zajistí barevnou stálost a zvýrazní letokruhy. Zároveň má protiskluzné účinky, které oceníte především za mokra a v zimním období. Špalíková dlažba se snadno udržuje pouze zametáním či mýdlovou vodou. Po letech užívání podlahy je možné její jedinečný vzhled obnovit pomocí zbroušení.

Neobyčejná ve své kráse a designu

Dřevěná dlažba je nejenom velice atraktivní, ale také trvanlivá, ekologická a šetrná k životnímu prostředí. Výhodou je její schopnost tlumit zvuk, což ji předurčuje k pokládce v průjezdech, tunelech, pasážích, průmyslových halách a výrobních prostorách, hospodářských objektech a parkovacích stáních. Hřejivost a měkký došlap oceníte zejména u dětských hřišť, altánů, pergol, teras, zahradních chodníků a v okolí bazénů (v létě nepálí a neklouže). Její použití se zdaleka nemusí omezovat na venkovní prostory.

S úspěchem ji lze aplikovat do interiérů, jako podlahovou krytinu, dekorativní obklad stěn, na truhlářské prvky, mozaiky. Stačí popustit uzdu fantazii a být kreativní. Špalíková dlažba není trend, ale časem prověřené řešení. Zachovává tradici obnovitelného výrobku, odhaluje prostou krásu dřeva a mění ji do nejatraktivnější exteriérové dlažby, která je v současnosti k dispozici.

Kontakt

www.silveko.cz

(komerční prezentace)

logo MessengerPoslat Messengerem