Za posledních deset let prošla technika zabudování otvorových výplní neuvěřitelným vývojem. Změnu zcela jistě zaregistroval i běžný spotřebitel a všiml si, že instalace okna do otvoru není už jen a pouze věcí polyuretanové pěny, ale také něčeho dalšího, třeba parotěsných fólií, anebo v poslední době stále populárnějších komprimačních neboli předstlačených pásek. Každý za ty roky pochopil, že všechny tyto inovace nejsou zbytečnou „okenní galanterií“, nýbrž nezbytnou součástí správně zabudovaného okna.

Montáž oken a dveří je již od roku 2014 zakotvena v technické prováděcí normě ČSN 746077. Ta dává montážním firmám jasná pravidla pro kotvení oken v otvorech a utěsnění připojovací spáry, tedy oné často podceňované mezery mezi okenním rámem a ostěním. Tento v minulosti hojně přehlížený stavební detail, zpravidla ošetřený jen montážní pěnou, byl příčinou známých neduhů, jakými jsou zatékání dešťové vody do místnosti, tvorba plísní v zimním období a často i pocit proudění vzduchu a netěsnosti.

To je způsobeno právě absencí hydroizolačních a parotěsných zábran, jejichž úlohou je chránit izolant ve spáře (PUR pěnu) před deštěm, vodními parami a UV zářením. Rekonstrukce či novostavby s novými okny zejícími v rezavějící a rozpadající se pěně nejsou ani dnes ničím neobvyklým. Že takový izolant nemůže plnit svou úlohu musí být komukoliv více než jasné.

Na rekonstrukce spíše fóliová klasika

Montáž okna pomocí třístupňového systému můžeme dnes označit za klasiku. Za klasiku v tom smyslu, že jde o nejrozšířenější způsob instalace dle platné technické normy. Utěsnění připojovací spáry se provádí montážní pěnou, jež plní funkci tepelné izolace. Pěna je na exteriérové straně po celém svém obvodu zajištěna hydroizolační fólií, jejímž úkolem je chránit tepelný izolant před hnaným deštěm a udržet jej v suchu. Třetí uzávěr je na straně interiéru a je v podobě parotěsné zábrany. Vodní páry produkované v místnosti tím pádem nemohou proniknou k tepelnému izolantu ve spáře.

Lepení komprimační pásky illmod Trio 1050 na rám

Tento nejčastěji aplikovaný systém má tu výhodu, že jej lze použít i do velkých spár, což je případ rekonstrukcí. Při výměně starých oken za nová, je vždy obtížné dosáhnout kultivovaného stavebního otvoru. V ideálním případě se otvor dozdí, případně zednicky začistí, v tom neideálním, nejběžnějším případě zůstává otvor tak jak je. Výsledkem jsou pak spáry i několik centimetrů velké. Exteriérové a interiérové fólie se však vyrábějí i ve velkých šířích, PUR pěnu tak lze pohodlně překrýt. Fólie jsou samozřejmě omítatelné. Některé verze jsou opatřeny také perlinkou pro lepší zapravení do ostění. Nejoblíbenější jsou však fólie samolepicí, ke kterým není nutné žádné dodatečné lepidlo a montážníkovi výrazně usnadňují práci.     

Do novostaveb přesné komprimační pásky

Jestliže na výměnu oken ve starších domech sedne systém montážní pěny a těsnicích fólií, u novostaveb je tomu naopak. Zde zmíněné trio materiálů můžeme použít také, ale vzhledem k předvídatelnosti budoucího stavebního otvoru, přesným stavebním materiálům a celkové rovinnosti je vhodnější mnohem modernější a preciznější řešení: komprimační pásky.

Komprimační pásky, ač jsou na trhu více jak deset let, jsou stále tím nejlepším řešením utěsnění připojovací spáry v novostavbě. Jestliže jste navíc pedantický detailista, udělá vám tato moderní věcička radost, protože výsledný detail, ač bude zakrytý, bude naprosto dokonalý.

Okenní rám s komprimační páskou před vsazením do otvoru

Kompri pásky nejsou jen tak nějakým „molitanem“, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to kompletní systém typu „vše v jednom“. Takže jedna jediná páska je tepelným izolantem, hydroizolací a parotěsnou zábranou. Celý systém funguje díky síle stlačení pásky ve spáře a speciální chemické impregnaci. Nejnovější komprimační pásky, třeba illmod Trio 1050 renomované značky illbruck jsou navíc opatřeny integrovanou membránou, která z materiálu činí zcela vzduchotěsný systém. U kompri pásek je důležitá také jejich UV odolnost. Díky tomu není nutné utěsněný detail stavebně zapravovat. Spára mezi oknem a ostěním může zůstat tzv. přiznaná. Pokud se okno instaluje v již obydleném prostoru, je páska opět výborným řešením. Montáž je totiž naprosto čistá. Nikde nic nepřetéká, nic se neořezává. Páskou se oblepí rám okna a takto připravený celek se vsadí do otvoru. Páska pak pozvolna expanduje až dojde k vyplnění celé spáry.

Problematika montáže oken se pomalu, ale jistě dostává také v Česku do kategorie činností, které je třeba řešit komplexně a systémově. Tím spíše u novostaveb, kde je stále věší tlak na co nejnižší energetickou náročnost. Stále je dobré mít na paměti, že kvalitní okno s dokonalými izolačními vlastnostmi bude jen tak dokonalé, jak dokonale bude nainstalované.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem