Pórobetonové a vápenopískové bloky či tvárnice z lehkého keramického betonu se pro snadný způsob opracování řadí k oblíbeným stavebním prvkům, nabízeným v kompletních modulových systémech.

V porovnání s nejpoužívanější stavební technologií u nás - zdivem z pálených thermobloků - jsou tyto materiály pro některé stavebníky příjemným překvapením. Zdicí prvky vynikají rozměrovou přesností, předností je i rovnoměrné vedení tepla ve všech směrech a s tím související eliminace tepelných mostů. Prvky disponují i dalšími výjimečnými vlastnostmi, potřebnými pro moderní stavby s extrémním důrazem na úspory energií a kvalitu vnitřního klimatu.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Co je pórobeton?

KMB Sendwix M – jedna ze tří možných variant sendvičového systému vícevrstvých konstrukcí: 1) vnitřní nosný systém z vápenopískových kvádrů 2) minerální izolace FASROCK-L 3) šlechtěná omítka LB Cemix.Jde o lehčený beton, silikátový kompozit s makropóry, vytvořenými přímo v jem­nozrnné maltě. Podle pojiva se rozděluje na cementem pojené plynobetony a na vá­penopískové plynosilikáty. K výrobě se používá pojivo (vápno a cement), křemičité látky, plynotvorné a pěnotvorné látky a pomocné suroviny. Stavivo z pórobetonu je lehké, pórovité, a tedy tepelněizolační. K dalším přednostem patří snadné zpracování. Až 80  procent objemu tvoří uzavřené mikropóry o průměru 0,5 až 2,5 mm. Díky zvýšenému počtu vzduchových pórů tyto tvárnice dosahují vynikajících tepelnětechnických parametrů.

K hlavním produktům patří tvárnice, velkoformátové modulové bloky, příčkovky, nosné i nenosné překlady, U-profily, stropní dílce a další. Suchý spoj na principu pero/drážka zvyšuje efektivitu práce a zrychluje výstavbu. Hodnotu tepelného odporu R = 3 m²K/W v závislosti na zvolené pevnostní třídě splňuje už zdivo tloušťky 365 mm. Nízká objemová hmotnost (od 400 do 700 kg/m³ podle pevnostní třídy) umožňuje snadnější manipulaci s materiálem.

Tvárnice, cihly, bloky

Lehký keramický beton

Betonová směs se specifickou vnitřní strukturou vyniká nízkou objemovou hmotností (od 450 až 2 000 kg/m³), pevností (2 až 80 MPa), příznivým součinitelem tepelné vodivosti, vynikající schopností pohlcovat zvuk a vysokým stupněm požární odolnosti. Naměřené hodnoty Rw (index vzduchové neprůzvučnosti) se pohybují od 51 dB do 59 dB, tvárnice Liapor se nemusí dodatečně tepelně izolovat, splňují normy na tepelnou izolaci, což znamená možnost úspory energie na vytápění. Např. tvárnice Liapor SL dosahuje při tloušťce stěny 43 cm tepelného odporu až 4,4 m²K/W.

Konzistentní kvalita

- Tvárnice Porfix Plus má výjimečné tepelněizolační vlastnosti při nižší objemové hmotnosti (je téměř o 9 kilogramů lehčí než standardní tvárnice stejného rozměru, i když jsou na pohled stejné). Součinitel tepelné vodivosti je pouze 0,089 W/mK v suchém stavu, bez omítek, tepelný odpor R = 4,21 m²K/W. Tvárnice šířky 375 mm tak i bez zateplení s velkou rezervou splňuje požadavky tepelnětechnických norem (R min. 3 m² K/W).  
- Tvárnice Porfix Plus se vyrábí v provedení PDK (pero, drážka a kapsa) a hladká, v šířce 300 a 375 mm. Tvárnice o rozměru 500 × 250 × 300 mm v provedení hladká umožňuje zdít na šířku zdi 500 mm. Tak je možné dosáhnout hodnoty tepelného odporu stěny až R = 5,62 m²K/W (v suchém stavu, bez omítek).

Bez nutnosti izolace

Společnost Xella, výrobce pórobetonových stavebních prvků Ytong, letos uvedla na trh novinku s názvem Ytong Theta, vhodnou pro stavbu nízkoenergetických domů bez nutnosti zateplení. Tepelněizolační tvárnice dosahuje při tloušťce stěny 499 mm hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,18 W/m²K, což přináší úspory za vytápění asi 53 % (hranice mezi nízkoenergetickou a pasivní stěnou, podle Průkazu ENB je to kategorie B - úsporná). Jde o vůbec nejlehčí masivní tvárnici s nejlepšími tepelněizolačními parametry na tuzemském trhu.

KMB Sendwix

Rozměry prvků tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, a to 250 mm. Při zdění na maltu má ložná spára tloušťku 12 mm, jmenovitá výška kvádrů pro zdění na maltu je 113 mm, resp. 238 mm, čímž je dosaženo metrického modulu 125 mm, resp. 250 mm. Při technologii zdění na lepidlo je ložná spára podstatně tenčí - má jen 2 mm. Pro zachování modulu 125 mm, resp. 250 mm jsou ke zdění na lepidlo určeny prvky s jmenovitou výškou 123 mm, resp. 248 mm. Lepidlo i malta se nanášejí tak, aby byla ložná spára vyplněna až do vnějšího líce cihly.

Vápenopískové prvky

Bílé cihly, bloky a velkoformátové prvky (ze směsi vápna, křemičitého písku a vody) jsou moderním stavebním materiálem používaným pro vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce. Díky vysoké objemové hmotnosti dosahují cihly velké pevnosti v tlaku i vynikajících akumulačních i akustických vlastností i při menších tloušťkách nosných stěn (175, 240 a 290 mm).

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Zdicí systém Ytong se kromě jiných technických předností vyznačuje i vysokou přesností. Amatérská „zedničina“ prostě musí stranou.

Vápenopískové zdicí prvky jsou základem vícevrstvého zdicího systému KMB Sendwix (+ zateplení + povrchové úpravy vnitřní i vnější části konstrukce). Volitelná tloušťka zateplení (ve standardu od 100 do 240 mm) pak určuje tepelnětechnické vlastnosti obvodového zdiva, a tudíž i celkový tepelný odpor stěn (volitelně tak součinitel prostupu tepla U dosahuje hodnot od 0,34 do 0,18 W/m²K).

Zdicí systém z Liaporu

Lias Vintířov vyrábí kompletní zdicí systém z lehkého stavebního materiálu Liapor. Jedná se o paletu typů a řad tvárnic určených pro obvodové a vnitřní zdivo, v několika třídách pevnosti, s výbornými tepelněizolačními a akustickými vlastnostmi. Systém tvoří dokonale promyšlený způsob výstavby moderními technologiemi zdění z přesných tvarovek či velkoformátových prefabrikovaných prvků.

text: Petr Saulich, foto: archiv redakce

logo MessengerPoslat Messengerem