Pokud výhled z obývacího pokoje kazí plastové zastřešení bazénu a nadšení z každodenního koupání ve vyhřívané vodě omrzí, je čas na změnu.

Majitelka, která koupila zahradu a dům, kde hlavní výhled z obývacího pokoje směřoval na plas­tové za­střešení bazénu, mě požádala o po­moc při řešení celého prostoru za­­h­ra­dy. Myš­len­ka přestavby krytého bazénu v koupací jezírko mě v podstatě napadla již při první návštěvě.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Díky vhodnému začlenění původních dřevin do nové kompozice působí zahrada starším a více vzrůstným dojmem.Podpořila ji i představa nových majitelů o využití přirozeného spá­du terénu za domem k vytvoření tekoucí vody - umělého potoka. Navrhla jsem projekt zahrady, jejímž srdcem je vel­ká vodní plocha plná vodních rostlin a zvířectva. Hluboká střední část ke kou­pání vychází z původních rozměrů ba­zénu. Za domem, u horního jezírka, z kte­rého celý potok vyvěrá, jsem ještě zakomponovala požadovanou vířivku.

Snažila jsem se maximálně využít původní dřeviny, které na pozemku již byly, a vhodně je začlenit do celého konceptu. Monotónnost a možná i nudnost stříhaného plotu ze zeravu, který ovšem vhodně chrání a cloní od silnice, jsem se snažila rozbít rozmanitou předsadbou z keřů a trvalek. V okolí vodních ploch je použito široké spektrum vlhkomilných trvalek, které prostor velice rychle zaplnily.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Z mola do kou­pací zóny

Výsadby vlhkomilných bohyšek rychle vzrůstají a tvoří souvislé zelené koberce.Díky bohatým trvalkovým výsadbám a zapojením vzrostlých dřevin může už po roce zahrada působit vzrostlým a uceleným dojmem. Plocha trávníku se sice možná příliš zmenšila, ale o odpočívadla není v zahradě nouze. Posedět můžeme na molu u vody, z kterého se nám naskýtá výhled na dům a přitékající potok. Z mola pohodlně vstoupíme do kou­pací zóny nebo si osvěžíme nohy po šlapákové cestě vedoucí mělkou partií. Mezi kobercovými trvalkami nalezneme šlapákovou cestu zpět k domu, kam se můžeme dostat i suchou nohou. Tam na nás čeká další posezení na zastřešené terase s výhledem na jezero s Brdy v pozadí.

Celá zahrada se tak stala velice zajímavým a klidným místem pro odpočinek a relaxaci. S jedinečným pozadím brdských kopců je celá kompozice citlivě začleněná do okolí. To snad potvrzuje i fakt, že nynější obyvatelé jsou přestavbou nadšeni a s návštěvami se dveře netrhnou. To je nakonec největší odměnou i pro mne.

text a foto: Lenka Musilová

logo MessengerPoslat Messengerem