Kašny a fontány mají v sobě cosi magického. V antice byly zasvěceny bohu pramenité vody, představovaly specifický druh studny, která měla léčivý charakter. V současné době se vyskytují kromě jiného i jako součást romantických zahrad.