O tom, že přísloví o kovářově kobyle nemusí vždy platit, nás přesvědčila návštěva zahrady u černošického zahradníka pana inženýra Řehoře. Originální řešení nezvykle úzké parcely ve strmé stráni svědčí o jeho schopnostech, citu a lásce k této hezké práci. Pojďte se pokochat společně s námi.