Již více než dvacet let obývají bludovský zámek s přilehlým anglickým parkem a panskou zahradou opět potomci slavného rodu Žerotínů. Rozsáhlé panství v centru obce v podhůří Hrubého Jeseníku prošlo za tu dobu mnoha proměnami. 

Pozdně renesanční trojkřídlá budova ve tvaru písmene U počátkem 18. století barokizovaná, obklopená rozsáhlým anglickým parkem s navazující panskou zahradou, byla již několikrát rekonstruována, nejvýrazněji na přelomu 70. a 80. let minulého století – a to bez ohledu na vysoce hodnotné architektonické prvky.

Zámecká paní Karla Mornstein–Zierotin, která sama sebe popisuje jako kastelánku, lesního hospodáře, uklízečku, kulturní referentku a tiskovou mluvčí v jedné osobě, hodnotí toto období jako velmi problematické a ukazuje vzniklé škody, které se prozatím nepodařilo napravit.

„Postupujeme, zdá se, poměrně pomalu, ale nechceme se nikomu zavazovat žádnými půjčkami, dotacemi či fondy,“ vysvětluje zámecká paní a dodává: „Naši předkové opustili zámek v roce 1945 pouze s osobními věcmi. Po celou dobu se babička s dědečkem snažili o to, aby zde bylo žerotínské muzeum. Chtěli bludovský zámek plně zachovat. Bohužel se jim to nepovedlo. Sbírky byly částečně odvezeny jinam a částečně rozkradeny. Zámek sloužil potřebám obce, byla tady pošta, knihovna a nejrůznější provozovny…“

Při regeneraci nádvoří se vycházelo z původního řešení centrálního rondelu, pouze buxusové ploty byly mírně sníženy a podsázeny řadou záhonových růží, které budou jako vzrostlé roubit trvalkový záhon v rondelu.

Květiny pro zámeckou paní 

Současným aktivitám Žerotínů, jejímž potomkům byl bludovský zámek koncem devadesátých let vrácen, přeje i místní radnice. Část panství a zámecký park jsou otevřeny veřejnosti, konají se zde koncerty a divadelní představení.

„Nové funkce vyvolávají nové nároky na kompozici parku, jeho údržbu a další provozní souvislosti. To vše samozřejmě při současném zachování historických hodnot parku a principů, jež do něj vnesli jeho tvůrci v 19. století,“ zdůrazňuje zámecká paní. Snahou je napravit neblahé rekonstrukce v 70. letech minulého století, které znamenaly nevhodný zásah do kompozice parku.

Bylo odstraněno mnoho hodnotných dřevin a park byl obehnán asfaltovou komunikací. Nová architektonická koncepce vytvořená odborníky z Atelieru König se drží původního využití lokality. Podstatou parku jsou podle slov krajinářského architekta inženýra Martina Königa vysoké dlouhověké stromy, které doprovázejí po staletí rod Žerotínů a jejichž hodnota se nedá vyčíslit penězi. Na efekt důstojných rozložitých korun se totiž čeká celá desetiletí. Proto je jedním z hlavních úkolů zabezpečit jejich stabilitu a prodloužit jim život. Některé nestabilní kusy ale bude třeba obměnit.

Přednostně jsou v zámeckém parku navrhovány domácí druhy dřevin. Stávající keřové skupiny poblíž zámku včetně buxusových stříhaných plotů byly v celém rozsahu zachovány, často doplněny trvalkovými záhony nebo stínomilnými parkovými druhy rododendronů a hortenzií. Buxusové ploty jsou podsázeny řadou nízkých záhonových růží, jež jsou oblíbenými květinami naší průvodkyně, zámecké paní Karly Mornstein-Zierotin.

Kompozici stromové vegetace dotvářejí plošné výsadby stálezelených i opadavých keřů s kombinací rododendronů a jiných okrasně kvetoucích dřevin. Důkladnou obnovou procházel také pobytový trávník, kde tráví svůj čas zejména mladí lidé. (2)

Regenerace Panské zahrady 

Také Panská zahrada má své využití pro veřejnost, zejména pro místní mládež a skauty. V samostatné části na okraji anglického parku oddělené ohradní zdí se nachází několik specifických dřevěných staveb a zbytky původního koupaliště z 30. let minulého století. Stín nabízejí statné borovice a v okolí staveb mladé břízy. Najdeme tady i ovocné stromy a keře, voní tady levandule a další bylinky.

Návrh Atelieru König respektoval podle slov projektanta limity lokality, hlavně provozního řešení, a držel se původní dispozice pozemku. Vytvořil novou relaxační plochu s nabídkou nejrůznějších aktivit. Při vjezdu do zahrady ponechal část pozemku jako plochu pro skladování dřeva. Centrální osu Panské zahrady tvoří v současné době ovocný sad s levandulovým záhonem. Je zde ponechán dostatečně velký prostor pro hřiště s pečlivě udržovaným trávníkem a plocha pro zeleninovou zahradu. Tato volná kompozice je bohatě doplněna podrostem kvetoucích keřů.

Kompozici stromové vegetace dotvářejí plošné výsadby stálezelených i opadavých keřů s kombinací rododendronů a jiných okrasně kvetoucích dřevin. Důkladnou obnovou procházel také pobytový trávník, kde tráví svůj čas zejména mladí lidé. (1)

Zámecká nostalgie

Čas strávený na bludovském panství je velice příjemným návratem k osvědčeným duchovním hodnotám našich předků, jež po staletí přetrvávají a další generace zavazují. Šlechtický rod Žerotínů se v tomto směru plně osvědčil a dává příklad i ostatním. Celková rekonstrukce panství, přestože probíhá pomaleji, než by si majitelé přáli, je prováděna s respektem k původnímu dílu a v duchu tradic slavného rodu. Karla Mornstein-Zierotin říká, že každé své rozhodnutí konzultuje nejenom se svými žijícími rodiči, ale také se svými dávno zemřelými předky.

„Nejlepším a vysoce spolehlivým rádcem je pro mě slavná bludovská bílá paní, která se prochází po chodbách zámku a varuje před nepoctivým jednáním každého, kdo náš zámek navštíví,“ dodává s úsměvem na závěr našeho rozhovoru sympatická zámecká paní a představuje na obrazech další členy rodiny Žerotínů.

Rod Žerotínů

Žerotínové (též Zierotinové) byli jedním z významných českých a moravských šlechtických rodů. Původem stará moravská vladycká rodina byla roku 1478 povýšena do panského stavu a v roce 1706 císařem Josefem I. do říšského hraběcího stavu. Jejich původ se odvozuje od Bluda z Bludova, který byl makraběcím purkrabím v Přerově. Ves a zdejší panství Zierotinové několikrát ztratili, ale vždy je znovu získali do svého vlastnictví.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Petr Vinš

logo MessengerPoslat Messengerem