V posledních 30 letech zažilo naše stavebnictví boom v přílivu nových technologiích, které přinesly do té doby nevídané možnosti v oblasti navrhování povrchových úprav. Byly to především tenkovrstvé ušlechtilé omítky, které nahradily do té doby dominantní postavení břízolitu a štuku.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Technologie tenkovrstvých ušlechtilých omítek přišla do našich zeměpisných šířek od našich západních sousedů. Byla reprezentována dvěma základními povrchy - točenou a škrábanou strukturou. Do té doby nevídané barevné možnosti nabízely pastovité tenkovrstvé omítky, které je možné tónovat již ve výrobním závodě a na stavbu je dodán natónovaný výrobek v požadované barvě. Tato omítka poté tvoří konečnou povrchovou úpravu fasády bez nutnosti dalších povrchových vrstev. Právě masové rozšíření tohoto typu omítek zapříčinilo unifikaci nově realizovaných fasád, které se kromě barevného odstínu od sebe takřka neliší.

Tato skutečnost byla impulsem pro společnost Sto, která investorům, architektům a realizačním firmám nabídla kreativní povrchové úpravy fasád v podobě betonových, kovových a dřevěných povrchů a to nejen na kontaktní zateplovací systémy, ale i na ostatní povrchy. Vhodnou technologií zpracování, kombinací osvědčených a léty prověřených materiálů lze docílit na fasádách různorodé povrchy. V případě betonových povrchů StoBeton se jedná o základní čtyři typy a to StoBeton Decor, StoBeton Optic, StoBeton Svit a StoBeton Ter. U volby kovových povrchů se jedná o rozmanitější individuální ztvárnění, jež umožňuje speciální finální omítka a vrchní metalický lak, vyráběný v různých odstínech. Na trhu velmi žádané jsou také povrchy se strukturou dřeva StoWood, které Sto nabízí ve dvou variantách - StoWood Decor (struktura prken) nebo StoWood Optic (struktura kůry stromu). Všechny uvedené povrchy mají takřka neomezenou škálu barevných kombinací.

V posledních 30 letech zažilo naše stavebnictví boom v přílivu nových technologiích, které přinesly do té doby nevídané možnosti v oblasti navrhování povrchových úprav. Byly to především tenkovrstvé ušlechtilé omítky, které nahradily do té doby dominantní postavení břízolitu a štuku. (Zdroj: STO.cz)

V posledních letech bylo systémy Sto realizováno v České republice mnoho desítek staveb - od rodinných domů po velké bytové domy. Zároveň jsou tyto povrchy úspěšně realizovány v rámci působení firmy Sto po celé Evropě, především v Německu, Rakousku, Itálii a Slovensku. Mezi nesporné výhody těchto kreativních povrchových úprav, jak se tato skupina povrchů u společnosti označuje, patří individuální ztvárnění, které přímo ovlivňuje investor popř. architekt.

Společnost a její lidé se vždy snaží svým přístupem maximálně vyhovět požadavkům investora. Vize architekta a investora se nejprve konfrontuje s technickými možnostmi (vhodnost podkladu, velikost plochy, barevný odstín, členění fasády apod.) zvoleného povrchu, poté si povrchy prohlédnou in natura v materiálové knihovně Sto. Tímto si architekt s investorem udělají přesnější představu o své vizi. Vzniklé připomínky, požadavky a podněty jsou následně zakomponovány do výroby zkušebního vzorku, který je předložen ke schválení. Každý projekt a povrch j jiný. Významným faktorem u kreativních povrchových úprav je rukopis řemeslníka, který vtiskne povrchu punc jedinečnosti.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti budov je nečastějším podkladem pro tento typ povrchů kontaktní zateplovací systém. Při požadavku realizovat tyto povrchy na kontaktní zateplovací systémy odpadá nutnost zesilovat kotevní prvky, protože celková hmotnost omítkového souvrství se pohybuje v rozmezí 5 až 8 kg/m2, to znamená, že nedochází k dodatečnému přitížení systému. Mnohaleté zkušenosti ukazují, že v případě dodržení technologického postupu při provádění zateplení jsou tyto povrchy plně funkční a bezpečné. Kreativní povrchové úpravy lze však aplikovat i na jádrové omítky, popřípadě na předsazený zateplovací systém StoVentec s provětrávanou mezerou a bezespárým povrchem. V případě požadavku na plastické ztvárnění povrchu - např. imitace betonových panelů - lze plochu rozčlenit pomocí nut, vyrobených ze StoDeco profilů. Použitím těchto profilů se docílí rovných a ostrých přechodových hran v ploše. StoDeco profily v kombinaci s kreativními povrchovými úpravami fasád dávají plochám nový 3D rozměr.

Kreativní povrchové úpravy Sto přispívají k oživení fasádních ploch jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Investor s architektem tak mají výrazně větší možnost zrealizovat a splnit si svůj sen.

Mezi významné stavby, kde byly realizovány betonové, dřevěné a kovové povrchy Sto, patří například přístavba wellnes ve vnitřním traktu Grand Hotelu Pupp s povrchem StoBeton Svit, bytový komplex Britská Čtvrť v Praze 5 s povrchem StoBeton, bytový dům Finep v Praze s povrchem StoBeton Wood nebo bazén v Litomyšli s povrchem StoBeton.

V posledních 30 letech zažilo naše stavebnictví boom v přílivu nových technologiích, které přinesly do té doby nevídané možnosti v oblasti navrhování povrchových úprav. Byly to především tenkovrstvé ušlechtilé omítky, které nahradily do té doby dominantní postavení břízolitu a štuku. (Zdroj: STO.cz)

Více informací o možnostech kreativních povrchových úprav Sto najdete na www.sto.cz.

Zdroj: Komerční prezentace

logo MessengerPoslat Messengerem