Významnou součástí elektroinstalace jsou přístroje a opatření zajišťující ochranu života a majetku.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem výrazně vzrůstá při používání elektrických spotřebičů ve venkovním prostředí. Není výjimkou, když si přestřihne zahrádkář přívodní šňůru k elektrickým nůžkám nebo přesekne přívod k sekačce apod. Dobrá elektrická vodivost okolního prostředí zvyšuje ne­bezpečí úrazu na maximum a přímo ohro­žuje život kohokoliv, kdo je nablízku. A že malé děti mají tendenci zastrkávat do dírek zásuvek různé předměty, také není žádným tajemstvím.

Dotazy na téma STAVBA vám zodpovíme v PORADNĚ ZDE.

Proudový chránič, bezpečnostní zásuvky

Pomocí páskového snímače (1) je zaregistrován únik vody. Dojde ke zvukové i světelné signalizaci (2) poruchy a zároveň k uzavření elektromagnetického ventilu (3) přívodu vody.Pro ochranu všech členů rodiny je v takovémto případě ideální mít nainstalovaný citlivý proudový chránič. Ten však bývá většinou jediný, a to přímo v rozvodné skříni u jističů. Při poruše pak vypíná zásuvky v celém domě. Ochranu pouze konkrétního místa plní bezpečnostní zásuvky, adaptéry a moduly FI-DOS. Spotřebič připojený do tohoto typu zásuvek je neustále měřen vestavěným bezpečnostním systémem.

Dotkne-li se uživatel místa na spotřebiči, kde je porušená elektrická izolace, nebo pokud byla např. při napouštění bazénu nastříkána voda do nedostatečně krytého elektrického spotřebiče nebo zařízení, vznikne tzv. poruchový proud. K následnému odpojení zásuvky od síťového napětí dojde do cca 30 milisekund, tedy dříve, než by narůstající proud mohl způsobit úraz.

Od roku 2008 je doplňková ochrana proudovým chráničem povinná - až na malé výjimky - u všech zásuvek v nových elektroinstalacích. Ve starších instalacích ji ovšem nenajdete a nespornou výhodou zásuvky s vestavěným proudovým chráničem je možnost její instalace do stávajících sítí, bez zřizování nového elektrického vedení.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Bezpečnostní zásuvky pro venkovní prostředí

Instalaci bezpečnostních zásuvek FI-DOS pro venkovní použití (označení IP 44) doporučujeme ve venkovních prostorách a všude tam, kde je zvýšená prašnost a kondenzující nebo stříkající voda. Jsou v provedení na omítku i pod ni.

Bezpečnostní adaptér ELGARDplus

Ideální pro použití všude tam, kde pracujete se sekačkami, elektrickými nůžkami a pilami, nebo při provozu bazénu. A také tam, kde si nejste jisti, že v elektroinstalaci proudový chránič máte. Adap­tér s vlastní zásuvkou s proudovým chráničem lze jednoduše zastrčit do ja­kékoliv klasické zásuvky nebo zásuvky prodlužovacího kabelu. Používáním adap­téru tak docílíte 100% vybavenosti proudovým chráničem při zapojení jakéhokoliv přístroje.

Signalizační systémy

Panel signalizace v designu Element®Zabraňují vzniku škod na majetku, vybavení domácnosti i zdraví. Jedním z nejdůležitějších prvků je signalizace nežádoucího úniku vody, která může napáchat ško­dy, i když jen kape. Natož když teče! Instalací systému signalizace vody v rámci elektroinstalace lze zabránit nežádoucímu úniku vody, a to včasným zablokováním přívodu vody, objeví-li se porucha.

Zapomněli jste otevřený kohoutek, když netekla voda?

Určitě jste zažili nesčetněkrát situaci, kdy jste byli daleko od domova a doslova trnuli, zda jste nevytopili sebe, natož ještě sousedy. Použitím signalizace mů­žete s téměř stoprocentní jistotou odvrátit následky havárií ve vašem domě či bytě. Příčin vytopení může být mnoho: závada na rozvodu vody v bytě, přeteklé umyvadlo nebo vana, závada na pračce, netěsnost potrubí, topení apod.

A co když taková situace nastane, když nejste doma? V případě užití signalizačního systému dojde k automatickému uzavření přívodu vody kdykoliv při poruše. Nejčastějšími místy pro využití signalizace úniku vody jsou kuchyň, prádelna, koupelna, sklep. Systém je tvořen sestavou tří přístrojů - kontrolního modulu, alarmu, transformátoru - a páskovými snímači. Snímače lze umístit všude tam, kde může voda unikat.

A jak to v praxi funguje?

Páskový snímač je nalepen na podlahu a připojen ke kontrolnímu modulu. Při kontaktu snímače s vodou je aktivován kontrolní modul a následně se zapne alarm (výrazný zvukový signál a červeně svítící čočka). Kontrolní modul signalizačního systému může také ovládat elektromagnetický ventil (namontovaný na vstupu vody do bytu či domu), který v případě poruchy uzavře přívod vody.

Bezpečnostní zásuvka FI-DOSPři nepřítomnosti zůstane přívod vody uzavřen a světelný i zvukový alarm bude aktivní. Po příchodu a uzavření přívodu vody ručním ventilem zrušíte poplach tlačítkem na kontrolním modulu. Prvky systému lze používat také pro přivolávání pomoci. To oceníte nejen vy, ale třeba i senioři, o které se staráte.

Hlásiče kouře v noci nespí

Víte, že když spíte, není aktivní ani váš čich? Právě v noci proto může včasná informace o požáru nebo o jeho vznikajícím ohnisku doslova zachránit život. Např. hlásič kouře Busch-Rauchalarm® je velice citlivý elektronický přístroj, který umí rozpoznat vývin kouře již z doutnajícího nebo otevřeného ohně. Dokáže tedy včas upozornit na ohnisko potenciálního požáru.

Vyhodnocuje optické vlastnosti okolního vzduchu, a jestliže do jeho testovací komory vnikne kouř, spustí ne­pře­slechnutelný zvukový poplach o síle 85 dB. Čím více prostorů v domě je osazeno hlásiči kouře, tím vyšší je pravděpodobnost včasného upozornění a likvidace ohniska zahoření.

Z tohoto pohledu je důležité rozhodnutí o minimálním nebo optimálním vybavení. Základem by měla být instalace přístrojů na chodbách jednotlivých podlaží, ve sklepě, v garáži, v podkrovních a půdních prostorách. Samozřejmě neosazujeme místnosti, kde by mohl vznikat falešný poplach, jako je např. kotelna nebo prostor v blízkosti kamen a krbů.

Hlásiče kouře dokážou komunikovat

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. je instalace hlásičů kouře povinná v nových nebo rekonstruovaných rodinných a bytových domech, na které bylo vydáno stavební povolení po 1. 7. 2008.

Hlásiče kouře spolu dokážou v domě komunikovat a předávat si informace i z od­lehlejších míst. Propojit je lze drátově i bezdrátově pomocí rádiového signálu díky přídavným modulům. Vlastní aktivace snímače se v kontaktu s kouřem projeví blikající kontrolkou a akustickým alarmem. Stejný zvukový poplach se spustí ve všech hlásičích, které jsou součástí sítě.

Bezpečnostní zásuvka FI-DOS do vlhkého a prašného prostředíHlásiče kouře Busch-Rauchalarm® umějí v případě připojení příslušného zařízení podávat i SMS zprávy v případě poplachu! Maximální spolehlivost výstrahy je zabezpečena třemi způsoby - napájení přístrojů z vlastní baterie (životnost 10 let) je nezávislé na síťovém napětí, přístroj neustále kontroluje stav baterie a včas upozorní zvláštním signálem na nutnost její výměny. Stiskem testovacího tlačítka lze kdykoliv ověřit funkčnost systému.

Doporučení závěrem

V případě jakékoliv realizace elektroinstalace je nezbytné kontaktovat profesionálního elektrikáře (snad kromě adaptéru FI‑DOS, který prostě zastrčíte do zásuvky). Jedině kvalifikovaný odborník zajistí bezpečnou a spolehlivou funkci se zárukou. Najděte si svého nejbližšího spolehlivého elektromontéra mezi členy Klubu elektromontérů na www117.abb.com.

text: Ing. Josef Kunc, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem