Dostavba nebo rekonstrukce komína je aktuální otázkou. Zatímco výstavbu 90. let ovlivňovala důvěra v levnou elektřinu či nástup alternativních zdrojů tepla a mnohé domy se stavěly bez komínů, nové tisíciletí charakterizuje nezávislost s prozíravým návratem k „ohni“. 

Zejména ve starších a v rekonstruovaných objektech, pocházejících z té doby, tedy v domech zcela bez komína nebo s poškozeným či nefunkčním komínem, byste tedy rozhodně neměli opomenout přímou souvislost: nový zdroj = nová spalinová cesta = nový komín. Komíny totiž vždy následují vývoj spotřebičů, neboť zařízení výrazně ovlivňuje účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a samozřejmě i bezpečnost provozu.

Užitečná pojistka

Řada majitelů domů spoléhá na centrální dodávky tepla, nebo má dobré zkušenosti s primárním zdrojem tepla a v instalaci doplňkového spotřebiče (např. kotle na tuhá paliva, krbu apod.) nevidí žádnou přidanou hodnotu. Mohou je odradit finanční náklady i stavební úpravy spojené s rekonstrukcí nebo dostavbou komínového tělesa, roli někde dozajista hrají stísněné vnitřní dispozice.

Přesto je namístě upozornění, že stačí jedna obyčejná závada, odstávka nebo přírodní kalamita, a jste bez energie. Dodávka a instalace náhradního zdroje sice může být záležitostí hodin, jeho zprovoznění (pokud nejde o elektrospotřebič) však právě kvůli chybějícímu nebo nefunkčnímu komínu může trvat i týdny.

Rekonstrukce komína 

Často bývá část komína skrytá pod střechou zachovalá, zatímco nadstřešní potřebuje opravit. To umožní například sada Heluz Profi, jejíž hlavní částí je nerezový sanační díl s tepelnou izolací, který umožní přechod ze starého čtvercového komína do nového s kruhovým profilem.

Sada Ciko Sanace (Ciko) nabízí rekonstrukci nadstřešní části komínu pomocí zakládacího dílu kouřovodu. Zakládací díl řeší přechod mezi původní spodní částí komínu a novou nadstřešní částí. Obsahuje vynášecí betonovou desku, nerezovou redukci a těsnicí provazec. Sanaci nadstřešní části původního komínového tělesa je možno provést rovněž instalací komínového návleku, který zajistí ochranu nadstřešní části před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Nabízí se i sada Ekosan (Eko Komíny) k sanaci komína jako celku, tedy včetně pláště, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Systém zahrnuje komplexní dodávku prvků, včetně kotvení, krycí desky a všech detailů pro dokonalý a plně funkční komín.

Oprava starého komína

Méně porušené komínové těleso lze částečně znovu vyzdít a omítnout, ale práci svěřte profesionálům. Při vyzdívání je třeba dodržet správnou vazbu pro daný typ komína. Na vnitřní straně se nevkládají půlky nebo čtvrtky cihel, aby v případě uvolnění nezapadly do průduchu. Používá se speciální, případně vápenocementová malta (cementovou maltu spaliny narušují a při objemových změnách zdiva praská a netěsní). Rozhodně se vyplatí nechat komín odborně posoudit a případně vyvložkovat, a teprve potom opravit. Pokud je komín poškozen více než z jedné třetiny, je lepší jej rozebrat a postavit nový.

Jak postupovat

„V první řadě je třeba provést kontrolu stávajícího komína,“ říká Ing. Martin Coufalík, ředitel zakázkové výroby Heluz. „Pokud je v dobrém stavu a snese nástavbu, je zapotřebí zjistit, zda je vložkovaný, či nikoli. Pokud jsou spaliny odváděny vložkou, pak by i nástavba (prodloužení komína ) měla mít vložku ze stejného materiálu (šamotovou, izostatickou, nerezovou apod.), a to stejného, nebo většího vnitřního průměru. Vše je před zahájením prací nutno doložit výpočtem spalinové cesty.“ Pro tyto účely Heluz nabízí certifikované komínové systémy Izostat, nebo Izostat Duo s moderní izostatickou tenkostěnnou vložkou, nebo systém Klasik – se šamotovou vložkou.

„Záleží na tom, pro jaký druh paliva bude komín sloužit a také kde bude spotřebič umístěn,“ doplňuje Ing. Jan Brynda z Kominictví Brynda. „Důležitou roli hraje účinná výška (vzdálenost sopouchu od ústí komína), a pokud odpovídající výška není k dispozici, je možné zvolit variantu kouřovodu s funkcí komína. Pro dostavovaný komín bych doporučil také stavebnicový nerezový systém, který nevyžaduje zásah do konstrukce domu a úpravu střešní části.“

Dostavba (přístavba)

Dodatečné umístění komína je nutno pečlivě zvážit – komínové těleso vyžaduje základy, důležité je i požární hledisko apod., nejčastějším řešením je přístavba k fasádě nebo řešení, které nevyžaduje základy.

V každém případě je vždy potřeba se při volbě i návrhu komína poradit s odborníky. Dům ideálně doplňuje komín, postavený ze stejného materiálu jako obvodové stěny. Tedy z komínových tvarovek stejné modulové výšky jako zdivo. Komínové stavebnice jsou k dispozici v různém provedení, například z betonových či keramických komponentů, k mání jsou i systémové tvárnice z pórobetonu (například Ytong).

Stříbrné komíny

Patří sem například komínové systémy Spiro­flex, nerezové komíny CIKO nebo Schiedel. Uvést lze lehký třívrstvý komínový systém s tenkostěnnou keramickou vložkou Schiedel Kerastar pro odvod spalin od běžných spotřebičů na všechny druhy paliv. Uplatní se i při dodatečné stavbě komínu nebo při rekonstrukci. Variantou může být univerzální nerezový systém Schiedel ICS, lehký systém Permeter, v sendvičových dřevostavbách pak Schiedel Ignis a další výrobky.

„Do volby mezi stavebnicovým systémovým komínem zděným a nerezovým může promlouvat řada aspektů,“ upřesňuje Ing. Miroslav Drobník ze společnosti CIKO – komínové systémy, „jsou to druh stavby, design, absence nosného základu a podobně. Důležitou a určující výhodou nerezových komínů je lehká konstrukce bez potřeby nosného základu – proto se používají jako dodatečné komíny. Výhodou může být i možnost výstavby v zimních měsících, kdy mají zděné komíny svá technologická omezení. Pro zděné komíny pak hovoří mnohem širší možnost použití – mohu jím například také přivádět vzduch ke spotřebiči, zvolit nejvhodnější materiál vnitřní komínové vložky a podobně.“

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem