Vjezdy a vstupy na pozemek a do domu mají v sobě cosi magického. Tvoří hranici mezi rušným životem a místem určeným k individuální relaxaci. Z toho plyne i jejich rozporuplná funkce - domácí a zvané by měly lákat dál, nezvané držet v uctivé vzdálenosti.