S rekonstrukcí fasády rodinného domu bývá často spojena i poměrně náročná oprava poškozených balkonů. Důležité je použít kvalitní sanační hmoty a zaměřit se na řešení detailů. 

Příčin devastace je spousta – od působení vody, teplotních změn a mrazu přes zastaralé technologické postupy montáže až po aplikace nekvalitních, dříve běžně používaných materiálů. Následující fotografie demonstrují možný postup sanace.

1 Původní, silně poškozená balkonová konstrukce s odpadávajícími částmi betonu a zkorodovanou kovovou výztuží.

1: Původní, silně poškozená balkonová konstrukce s odpadávajícími částmi betonu a zkorodovanou kovovou výztuží.

2 Příprava podkladu - narušené a odpadávající plochy se mechanicky odstraní sekáčem nebo sbíjecím kladivem, větší plochy se opískují až na pevný, soudržný podklad.

2: Příprava podkladu - narušené a odpadávající plochy se mechanicky odstraní sekáčem nebo sbíjecím kladivem, větší plochy se opískují až na pevný, soudržný podklad.

3 Poškozený beton okolo výztuže a zábradlí se opatrně odstraní až na nezkorodovanou plochu. Kovové části je třeba očistit od rzi (otryskaný povrch bez mastnot, nečistot, nepřilnavých vrstev okují, rzi, nátěrů atd.).

3: Poškozený beton okolo výztuže a zábradlí se opatrně odstraní až na nezkorodovanou plochu. Kovové části je třeba očistit od rzi (otryskaný povrch bez mastnot, nečistot, nepřilnavých vrstev okují, rzi, nátěrů atd.).

4 Aby sanační malta na podkladu dobře držela, je třeba otryskáním (omytím) tlakovou vodou odstranit také prach a ostatní separace.

4: Aby sanační malta na podkladu dobře držela, je třeba otryskáním (omytím) tlakovou vodou odstranit také prach a ostatní separace.

5 Na kovové části se pomocí štětce nanese ve dvou krocích s odstupem 6 hodin ochranný nátěr proti korozi. 

5: Na kovové části se pomocí štětce nanese ve dvou krocích s odstupem 6 hodin ochranný nátěr proti korozi.

6 Den před realizací sanačních malt se podklad znovu dostatečně prosytí vodou. Před sanací musí být voda vsáklá, nesmí být povrch lesklý, nebo se dokonce tvořit louže.

6: Den před realizací sanačních malt se podklad znovu dostatečně prosytí vodou. Před sanací musí být voda vsáklá, nesmí být povrch lesklý, nebo se dokonce tvořit louže.

7 Sanované plochy je nutné před samotným vyrovnáním ošetřit tzv. adhezním můstkem (nátěrem). Ošetřit je třeba i veškeré dutiny a lunkry.

7: Sanované plochy je nutné před samotným vyrovnáním ošetřit tzv. adhezním můstkem (nátěrem). Ošetřit je třeba i veškeré dutiny a lunkry.

8 Vyrovnávací maltu lze nanášet až do tloušťky 40 mm v jednom kroku. Musí být aplikována za čerstva. Pokud můstek vyzraje (vyschne a ztuhne), je nutné jej odstranit a nanést novou vrstvu.

8: Vyrovnávací maltu lze nanášet až do tloušťky 40 mm v jednom kroku. Musí být aplikována za čerstva. Pokud můstek vyzraje (vyschne a ztuhne), je nutné jej odstranit a nanést novou vrstvu.

9 Vrstvu malty o celkové tloušťce více než 40 mm můžete realizovat postupně ve více krocích, s časovými pauzami 1 až 3 hodiny. Další možností je vytvořit bednění a vyplnit celý objem hmoty v jednom kroku.

9: Vrstvu malty o celkové tloušťce více než 40 mm můžete realizovat postupně ve více krocích, s časovými pauzami 1 až 3 hodiny. Další možností je vytvořit bednění a vyplnit celý objem hmoty v jednom kroku.

10 Finální sjednocení povrchu se provádí pomocí jemné stěrky v tloušťce 3–5 mm. Na spodním okraji je nutné vytvořit okapní nos, např. pomocí systémového profilu.

10: Finální sjednocení povrchu se provádí pomocí jemné stěrky v tloušťce 3–5 mm. Na spodním okraji je nutné vytvořit okapní nos, např. pomocí systémového profilu.

11 Sanované plochy konstrukce chraňte proti předčasnému odparu záměsové vody, např. pomocí PE fólie. Hotovou konstrukci je možné opatřit ochranným nátěrem.

Sanované plochy konstrukce chraňte proti předčasnému odparu záměsové vody, např. pomocí PE fólie. Hotovou konstrukci je možné opatřit nátěrem Baumit NanoporColor (jednosložkový minerální probarvený nátěr na bázi vodního skla)

Použité materiály:

Nátěr proti korozi Baumit BetoProtect (5); Nátěr Baumit BetoHaft (adhezní můstek) (7); Vyrovnávací malta Baumit BetoFill (8); Malta Baumit BetoFill (9); Jemná stěrka Baumit BetoFinish (10); Nátěr Baumit NanoporColor (jednosložkový minerální probarvený nátěr na bázi vodního skla) (11).

Text: Petr Saulich, Foto: Baumit, s. r. o.

logo MessengerPoslat Messengerem