Za všestrannou uměleckou osobnost světového formátu lze označit architekta a designéra Jana Kaplického. Nabídl nový pohled na veřejné budovy i soukromé stavby. Prosazoval prvorepublikový styl, který dále rozvíjel do nevšedního konceptu organické architektury nového tisíciletí.