Jak je možné, že v dnešní technicky vyspělé době zaznamenáváme tolik šikmých střech vykazujících vady, např. zatékání, tepelné mosty, kondenzaci vodních par v tepelněizolačních vrstvách? Takové střechy namísto radostného užívání domu přinášejí svým uživatelům stres, často se měnící v kompletní rodinný neklid. Řada otazníků plynoucích z nepříjemné situace, co se to s novou střechou děje, a následná kalkulace nákladů vedoucích k nápravě je pro mnohého investora zdrcující. Je často finančně vyčerpán proběhnuvší realizací domu, ve kterém se sotva rozkoukal, a již je nucen vynaložit další finance, tentokrát na opravu klíčového stavebního dílce, za který můžeme střechu s jistotou označit.

(Připraveno ve spolupráci se společností Dörken)

Odstrašující případ pojistné hydroizolace nejasného původu; vady v souvislosti s netěsnostmi začala střecha vykazovat po čtyřech letech provozu, fotodokumentace zachycuje stav po 10 letech provozu (Zdroj: Dörken)Zatékání a kondenzace vodních par v zateplené střeše je devastující jev. Izolanty přestávají plnit funkci tepelné ochrany a vodou nasáklé materiály následně negativně ovlivňují i dřevěné prvky krovu. Pokud si myslíme, že dřevo opatřené populárními chemickými impregnanty situaci zachrání, hluboce se mýlíme. Jde většinou o prostředky, které chrání mokré stavební dřevo před plísní do doby jeho použití na střeše. Zde je dobré připomenout, že dřevo s vyšší vlhkostí, než určuje ČSN, se nesmí zabudovávat a kontralatě a latě se impregnovat dle ČSN nemusí, neboť jsou konstrukčně chráněny skládanou krytinou položenou nad nimi. Národní lobbistická móda prosazující impregnaci latí a kontralatí tak pouze vytahuje peníze z kapsy stavebníka a devastuje životní prostředí.

Odstrašující případ pojistné hydroizolace nejasného původu; vady v souvislosti s netěsnostmi začala střecha vykazovat po čtyřech letech provozu, fotodokumentace zachycuje stav po 10 letech provozu (Zdroj: Dörken)

Co vše fólie ve střeše zatěžuje, vůči čemu musí být odolné, aby střechu a naši investici v podobě domu spolehlivě chránily?

UV záření

Fólie (nazývané též pojistné hydroizolace) jsou výrobky na bázi plastu. Plasty reagují různě na okolní podmínky. Např. akrylát disponuje vyšší UV odolností. Každý plast musí obsahovat UV stabilizátory proti škodlivým účinkům UV záření. V neposlední řadě právě množství a složení UV stabilizátorů rozhoduje o odolnosti a kvalitě fólií.

Teplota

Zvýšená teplota nastává při výrobě stejně jako při užívání fólie. Při použití pojistné hydroizolace v šikmé střeše může teplota pod krytinou krátkodobě dosáhnout až 100 °C. Proto je potřebné, aby fólie obsahovala termostabilizátory.

Mechanická odolnost

Obzvlášť při aplikaci pojistné hydroizolace na bednění nebo na velmi strmých střechách dochází při pokládce ke značnému mechanickému zatížení. To klade vysoké požadavky na robustnost fólie.

Kolik stojí surovina pro výrobu fólií a kolik její ochrana?

Vlhkost

Rovněž vlhkost ve spojení s UV zářením a teplotou může vést k chemicky degradačním procesům fólie. Např. určité druhy PU jsou obzvlášť náchylné na vlhkost. Proto výrobce pojistné hydroizolace musí mít dostatečné vývojové znalosti o vlastnostech použitých materiálů.

Počasí

Velké výkyvy počasí (střídání teplot) ovlivňují životnost fólie. Rovněž během dočasného zakrytí jsou fólie a těsnicí pásky vystaveny výrazně vyšší zátěži než při jejich pozdější funkci, to znamená po zakrytí krytinou.

Vítr

Vítr způsobuje plápolání fólie. Tím vzniká mechanické zatížení. Proto je důležité, aby pojistná hydroizolace disponovala vyváženým poměrem mezi pevností a pružností. Tento faktor sehrává významnou roli při vývoji a výrobě produktu.

Stárnutí

Jestliže je pojistná hydroizolace tloušťky jen 0,3–0,4 mm, je důležité, aby byla dostatečně chráněná vůči stárnutí. K tomu potřebné stabilizátory jsou drahé. I zde jsou navíc potřebné značné zkušenosti při výrobě. V zásadě platí, že zhodnocení skutečné kvality pojistné hydroizolace je možné jen z dlouhodobého hlediska. 

Kyslík

V konečném důsledku ovlivňují životnost i okolní škodlivé látky. Fólii poškozuje např. kyslík. Zde je potřebné použít antioxidační aditiva.

Není tedy jednoduché pojistnou hydroizolaci odolnou vůči všem těmto vlivům vyrobit. A už vůbec ji nelze při splnění takových nároků vyrobit v cenovém trendu dnešní doby. Cenově líbivé fólie jsou totiž často absolutně „mimo technickou mísu“ a svému uživateli nic než krátkodobou úsporu nenabízejí. Je to stejné, jako bychom chtěli vyšplhat na Mount Everest v bačkorách a divili se, že již v základním táboře nám umrzly nohy.

DELTA-ALPINA, fólie s nejvyšší třídou těsnosti, vhodná pro skládané betonové nebo pálené krytiny, umožňuje bezpečnou pokládku od sklonu střechy 10° (Zdroj: Dörken)

Proto nevybírejme jen podle toho, co vidíme nebo co cenově lahodí našemu uchu, ale používejme ověřené materiály ověřených výrobců. Prohlášení o vlastnostech je zásadní dokument s technickou specifikací. Ani on však skutečného výrobce nemusí prozradit. Obzvláště u zákaznických značek zůstává mnohdy utajen.

Výrobky DELTA od společnosti Dörken jsou vždy jasného původu. Jsou vyrobeny v Německu přímo v sídle tradiční firmy, která má zde soustředěny veškeré výrobní kapacity. Jasný původ materiálu a tradice výroby rodinné firmy jsou tou nejlepší zárukou.

Buďme při výběru fólie velmi obezřetní. Podcenění skutečných technických vlastností při omámení lákavou vidinou úspory se nám může krutě vymstít. Při nápravě škod pak každá koruna ušetřená při investici znamená minimálně tři koruny nákladů na opravu.
Karel Bulín, Dörken, s. r. o.

logo MessengerPoslat Messengerem