„Co je pro někoho bizarní, může být pro jiného normální. Občas se vyskytnou požadavky na atomový kryt, stropy vysoké osm metrů, druhý obývací pokoj pouze pro kočky...,“ říká s úsměvem Honza Korejtko, konzultant a projektant rodinných domů společnosti G SERVIS CZ. 

(Komerční prezetentace)

Jaká je hlavní úloha konzultanta ve společnosti, která se věnuje prodeji projektů rodinných domů?

Honza Korejtko, konzultant a projektant rodinných domů společnosti G SERVIS CZV podstatě je to takový průvodce. S klienty procházíme celým procesem počínaje výběrem pozemku, přes výběr domu, jeho technologické vybavení až po proces vyřízení stavebního povolení a výstavby i financování.

Liší se nějak klienti, kteří dříve bydleli v rodinném domě, od těch z paneláku?

Těžko říct, my se většinou nedozvíme, kde bydlí naši klienti. Jediná věc, kterou jsem vypozoroval, je, že ti, kteří pocházejí z domků, mají větší nároky na prostory.

Co by mělo být prvním krokem, pokud se rozhodnu stavět? A jaké jsou navazující fáze?

Ideální je mít kde, tzn. vlastnit stavební pozemek. Dále také vědět, jaká jsou regulativa výstavby v dané lokalitě. Pak už si stačí jen rozmyslet, jaký chci dům, a s tím dokážeme klientům velice dobře poradit.

Kdy by měly kroky zájemce o rodinný dům vést přímo k projektantovi? Nebo je naopak lepší domluvit si nejdříve schůzku s architektem?

K projektantovi bych doporučil vydat se v případě, že máte přesnou představu o tom, co chcete stavět. Pokud máte jen nápady, myšlenky, vize a víte, že vyžadujete něco atypického, doporučil bych návštěvu architekta a zpracování architektonické studie. Toto však neznamená, že šikovný projektant nedokáže do určité míry roli architekta nahradit.

Stavebník se nejspíš nejčastěji dostaví na schůzku s obecným zadáním. Má představu o velikosti domu, počtu místností a stylu, v jakém chce dům postavit. Na co většina klientů zapomíná a z jakých omylů je nejčastěji vyvádíte?

Myslím, že naši klienti většinou vědí, co chtějí. My je spíše jen korigujeme a většinou také objasňujeme fámy, které se dočetli na internetu. Mnohdy si také budoucí stavebníci nedokáží představit finanční náročnost toho, co požadují, a proto také na schůzkách často děláme orientační rozpočty jejich staveb.

Jaký vliv na podobu domu má regulační plán? 

Regulace určuje především velikost domu, respektive plochu pozemku, kterou je možno zastavit (udává maximální míru zastavěnosti pozemku v %), většinou také omezuje výšku výstavby a často určuje i tvar střechy. Další omezení se mohou vztahovat ke způsobu parkování atd.

Od čeho nejčastěji stavebníky odrazujete?

Nemyslím, že bychom klienty od něčeho přímo odrazovali, snažíme se je spíše směrovat. Občas něco i rozmlouváme – jedná se především o případy, kdy si klienti vymyslí nějaké vlastní, většinou přetechnizované řešení. Snažíme se vždy o to, aby byla výstavba domu jednoduchá, stejně jako její následný provoz a údržba.

Kam se architektonicky a materiálově posunuly a posouvají projekty rodinných domů?

Architektonicky se snažíme zachytit současné trendy, tudíž nově vznikající projekty jsou moderní nejen svým venkovním vzezřením, ale samozřejmě i dispozicemi. Dnes si již novostavby např. bez technické místnosti nebo bez šatny téměř nelze představit. Co se týče materiálů, jako konstrukční systém jsou vždy použity aktuálně ty nejlepší materiály od daného dodavatele. A totéž platí třeba i u systému vytápění.

Dům Face je určen až pro 5člennou rodinu. Zaujme moderním pojetím venkovské architektury a novými stavebními prvky, jako jsou prosklené stěny a minimální přesahy střechy.

Které domy patří typově mezi českou klientelou k nejoblíbenějším? Možná je to zdání, ale nešíří se možná až příliš vlna bungalovů?

Bungalovy jsou opravdu na vzestupu, a to jak ty úplně miniaturní, tak i ty velké. Většina zájemců o tento druh bydlení považuje za hlavní přednost absenci schodiště. Zároveň se také obávají možného přehřívání podkroví. Na druhou stranu je fakt, že cena za m3 obestavěného prostoru je u patrového domu o něco příznivější než u přízemního.

Patří mezi oblíbené části projektů ještě stále prosklená plocha orientovaná směrem do zahrady, nebo už tento trend postupně mizí?

Ano, je to tak a věřím, že tento trend jen tak nevymizí, protože mi to přijde logické. Samozřejmě vždy také záleží na orientaci domu na světové strany.

Jaký dům z G SERVIS nabídky by, dle vašeho mínění, zapadl nejlépe do českých luhů a hájů?

Na toto asi neexistuje univerzální odpověď, je to lokalita od lokality. Dům by měl zapadnout do okolní zástavby a zároveň být vhodně umístěn na pozemku. Moji favorité jsou kombinace tradičního s moderním, např. rodinný dům Face nebo třeba bungalov Orlando 5.

Pokud se rozhodnu pro výběr projektu od G SERVISu, jaké výhody to s sebou nese a co mě celkově čeká? 

Zásadní výhody typového projektu jsou rychlost jeho zpracování, cena, jeho rozpracovanost a vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný prodej, pak i možnost jeho postupného odladění.

Je možné tyto projekty upravovat?

Typové projekty je samozřejmě možné upravovat. Většinou se vše řeší formou klientských změn. Někdy, pokud se jedná o opravdu drobné změny, je lze řešit až během výstavby změnou stavby před dokončením. Někdy jsou naopak požadavky klientů na změny velmi individuální nebo tak velké, že již nedává smysl upravovat typový projekt a nakreslí se dokumentace celá znovu. Navíc, co je pro někoho bizarní, může být pro jiného normální. Občas se vyskytnou požadavky na atomový kryt, stropy vysoké osm metrů, druhý obývací pokoj pouze pro kočky...

Jak dlouho si na typový projekt počkám?

Stavební část typové projektové dokumentace je většinou k dodání do 10 dnů. U částí, které se pro klienta vytvářejí na míru, je to o něco déle. Pokud navrhujeme individuální projektovou dokumentaci na míru, doba tvorby se prodlužuje třeba na dva až tři měsíce.

Liší se požadavky na projektování od lidí, kteří realizují stavbu svépomocí, nebo se stavební firmou? Jakým způsobem?

Ano, lidé, kteří se chystají stavět svépomocí, jsou většinou výrazně lépe informováni o stavebních materiálech, technologiích atd. Někdy dokonce až moc, z čehož často vznikají nesmyslně překombinované požadavky, které se klientům následně snažíme rozmlouvat. Přece jen v jednoduchosti je krása, a to platí dvojnásob, pokud si plánujete stavbu realizovat sami.

Stavebníkům většinou doporučujete stavební dozor. Proč?

Stavebník má povinnost zajistit si technický dozor. Když dům staví odborná firma, stavební dozor silně doporučujeme vzhledem k celému mechanismu fungování stavebnictví. Kvalitní dozor musí být absolutně nezávislý na stavební firmě, neboť kontroluje postup prací, dodržování termínů, dohlíží na dodržování dohodnutých podmínek, technologických předpisů, přejímá jednotlivé části díla, které budou v dalším postupu zakryty atd.

Co by nemělo chybět všem budoucím stavebníkům vyjma povinné dokumentace? Máte pro ně nějaký vzkaz? 

Tak hlavně pevné nervy a hodně energie, jak do jednání s úřady, tak do následné výstavby. Přece jen, projektem to teprve začíná. A kvalitním, racionálně zpracovaným projektem lze do budoucna nervy i finance výrazně ušetřit...

Více informací a nejširší výběr projektů ro-dinných domů naleznete na www.gservis.cz

Text: Jitka Pálková, Foto: Archiv, Zdroj: G SERVIS CZ

logo MessengerPoslat Messengerem