O tom, jak uvést představy o ideálním domě do konkrétní podoby a jak si poradit s jejich realizací, s námi hovořil Martin Maňas, jednatel Architektonické kanceláře Křivka s.r.o.

Stavebníci si někdy představují, že služba architekta je zbytečně drahá, že je vhodná jen pro bohaté klienty apod. V čem všem je architekt stavebníkovi užitečný?

Architekt má prostorovou představivost a je schopen transformovat stavebníkova přání a představy o vzhledu domu i jeho vnitřním uspořádání do reálné podoby.

Do našeho ateliéru přicházejí tři typy klientů. Někteří nemají specifické požadavky a vyberou si z našeho katalogu typových domů. Další skupina lidí si také vybere typový dům a požaduje jej upravit podle svých potřeb, podle vybraného pozemku apod., nebo mají konkrétní představu o tom, jak by měl dům vypadat, a potřebují zpracovat dokumentaci.

Poslední skupinou jsou ti, kteří mají například velmi atypický pozemek, zvláštní požadavky na dispozici nebo prostě touží po originalitě. Ty pak čeká spolupráce s architektem. Další široké pole působnosti se pak nachází v zařizování interiéru, někteří klienti si přejí dotáhnout dům do posledního detailu. Naše kancelář se ale zaměřuje na stavební část.

Stavět individuální dům je samozřejmě o něco dražší, ale navrhujeme i domy, kde výše investice činí 5–6 milionů korun včetně projektu. Typové projekty nabízejí určitý standard, ale v některých případech nejsou schopny pokrýt specifické požadavky, jako je například každá ložnice s vlastní šatnou či koupelnou, domácí fitness, požadavky na pasivní energetický standard apod. Zcela individuální řešení většinou vyžadují domy v dosahu chráněných krajinných oblastí, v památkových zónách apod.

Za kolik se dnes staví?

U typových domů se dnes ceny pohybují kolem 6 000 Kč/m3 obestavěného prostoru (včetně DPH). U individuálních domů záleží na velikosti, složitosti stavby, energetickém standardu, výběru materiálů. U jednodušších staveb v základním standardu se dnešní ceny pohybují kolem 28–30 000 Kč za metr čtvereční zastavěné plochy, u velkého členitého domu, domu ve svahu, s použitím drahých technologií a materiálů se může cena vyšplhat až na násobky základní částky. Vždy doporučujeme počítat s alespoň desetiprocentní rezervou.

Může architekt také ušetřit klientovi finanční prostředky?

Většina stavebníků má dnes díky široké nabídce informací z časopisů, z internetu apod. hodně „načteno“. Architekt však uvažuje v souvislostech, má i technické znalosti a během praxe získá zkušenost z realizací domů a přehled o cenách, takže je schopen korigovat některé představy, které nejsou technicky proveditelné nebo by byly velmi drahé. Také navrhne optimální uspořádání místností, aby nebyly zbytečně velké nebo naopak malé, aby nevznikaly zbytečně dlouhé chodby. Promyšlená dispozice rovněž vede k úspoře nákladů. Vždy však velmi záleží na vzájemné důvěře mezi stavebníkem a architektem.

Přijde-li za vámi zájemce o návrh rodinného domu, čím váš dialog obvykle začíná?

Máme připravenu standardní, poměrně širokou sadu dotazů, která začíná umístěním, orientací, charakterem a velikostí pozemku. Dále zjišťujeme, zda jsou na pozemku nebo v jeho dosahu potřebné inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace). Velmi důležité jsou údaje z územního plánu – jaká je v místě regulace zástavby, povolená zastavěnost pozemku, výška stavby, typ a tvar střechy apod. Pak nás samozřejmě zajímají představy klienta o typu a velikosti domu a finanční rozvaha. Toto vše by si měl klient ideálně rozmyslet, než se vydá do architektonické kanceláře. Na základě dlouholeté spolupráce s řadou stavebních firem jsme již na počátku také schopni odhadnout, zda klientovy požadavky odpovídají jeho finančním možnostem.

Pomáháte i s výběrem pozemku?

Tuto službu také nabízíme, ale dojde na ni spíše výjimečně. Vybavuji si pár případů z letošního roku. Například nás oslovil jeden zájemce, který si vybral dům z našeho katalogu. Koupi zvažovaného pozemku jsme mu ale rozmluvili, protože územní plán v místě byl natolik omezující, že by zde nemohl svou představu uskutečnit. V druhém případě jsem zase varoval před koupí pozemku přístupného přes soukromou cestu bez jakéhokoliv věcného břemene zapsaného v katastru, což by mohlo v budoucnu přinést řadu problémů.

Setkáváte se někdy s tím, že stavebníci mají nereálné představy, nereálná očekávání? V čem bývá nejčastěji chyba?

Občas k tomu dochází, záleží na příčinách tohoto problému. Nejčastěji se budoucí stavebníci nedostatečně informují o územním plánu, který reguluje výstavbu. Technické informace – o inženýrských sítích a o regulaci zástavby – jsou velmi zásadní a klient by si je měl zjistit ještě před koupí pozemku, může se tak vyvarovat nepříjemných překvapení. Navštívit referenta s obrázkem katalogového domu a odejít po krátké schůzce s vyjádřením „To není problém“ určitě nestačí. Když jdete po půl roce žádat o územní rozhodnutí, často to problém je. Vždy doporučujeme nechat si u každého jednání zpracovat písemné vyjádření úřadu. Obvykle vznikají problémy s bungalovy, které mohou překračovat povolenou míru zastavěnosti pozemku, dalším kamenem úrazu mohou být odstupové vzdálenosti. Ty se dají řešit výjimkami, kompromisy se sousedy, vždy se tím ale povolovací proces prodlužuje a komplikuje. Dalším faktorem jsou nařízené sklony a tvary střech. V územních plánech se bohužel také vyskytuje řada nejasností, zbytečností apod. a nezbývá než se s nimi vypořádat.

Typový dům Stella z katalogu Architektonické kanceláře Křivka

Ušetří výběr typového projektu čas?

Typový projekt ušetří čas i určité náklady na počátku, ve fázi vlastního navrhování domu. Ale i to je relativní. Pokud má stavebník hned na začátku jasnou představu, jsme schopni vytvořit individuální projekt v řádu několika týdnů. Co se týče samotného stavebně administrativního procesu, tam zásadní rozdíly nevidím. Každý projekt rodinného domu je třeba osadit na konkrétní pozemek, napojit na inženýrské sítě, přizpůsobit územnímu plánu a projednat se všemi dotčenými orgány. Ve výsledku se tak bavíme zhruba o 3 až 8 týdnech ušetřeného času díky typovému projektu oproti individuálnímu.

Dispozice zpravidla vzniká na základě konkrétního zadání – počtu členů rodiny, životního stylu, požadovaného počtu místností a zázemí atd. Jak vzniká forma domu? Mají stavebníci představy o architektuře, nebo vám spíše nechávají „volnou ruku“?

Nejčastěji se setkáváme s poptávkou na dům o velikosti 4 + 1, 5 + kk, s dvougaráží, bez podsklepení. Oproti minulosti dnes lidé už nechtějí zbytečně velké místnosti, velké domy požadují spíš pestřejší skladbu místností, větší důraz kladou na funkčnost a úspornost. Ve chvíli, kdy je vytvořena dispozice, začínáme tvořit formu domu. Ideální stavebník je schopen specifikovat svou vizi, architektonický styl, který se mu líbí, materiály, barvy a prvky, které by chtěl využít. Hned na jedné z úvodních schůzek proto směřuje řada našich otázek tímto směrem, a to poměrně do detailů.

Architekt pak vizi stavebníka zpracuje ve vztahu k dispozici domu, k charakteru pozemku a sousední zástavby, s ohledem na plánovaný rozpočet stavby a na místní regulativy územního plánu. Někdy se díky tomu stavebník musí smířit s omezením velikosti domu nebo s pultovou střechou místo ploché. Lidé se často ptají, proč se v našem katalogu typových domů objevuje jen minimum staveb typu „kostka s plochou střechou“, i když jsou velmi oblíbené. Ale na základě svých zkušeností si troufám říci, že zhruba 80 % územních plánů v naší republice tuto architekturu nepovoluje.

V dnešní zástavbě vidíme různé přístupy architektů k tvorbě, vidíme domy střízlivé až strohé, čistě funkční, ale i extravagantní díla, kterým se někdy jejich obyvatelé musí i trochu přizpůsobit. Chápete práci architekta jako umění, nebo spíše službu?

Všiml jsem si vyjádření některých architektů, například při udělování různých cen, že investor „byl osvícený, poslouchal“ apod. Z mého pohledu je práce architekta především službou klientovi. Pokud přijde se zadáním, které se mi jeví jako nelogické, nefunkční, příčí se určitým profesionálním zásadám, nebo vede ke zbytečnému zvýšení nákladů, tak diskutujeme. U velkých nebo členitých domů se to může projevit až v pozdější fázi navrhování a trávíme pak spoustu času vysvětlováním, ujasňováním apod. Je pak na klientovi, zda je pro něj zásadní dodržet stanovený rozpočet nebo má jiné priority, a to respektujeme. Dnes už jsou stavebníci hodně poučení, takže s nereálnými představami se příliš často nesetkáváme.

V čem podle vás spočívá hlavní hodnota práce architekta?

Smysl a hodnota práce architekta spočívá podle mého názoru především v individuálním přístupu, ve fantazii a originalitě. Záleží však na zvolené míře originality, a ta se u každého projektu liší. Někteří stavebníci v podstatě architekta nepotřebují, u jednoduchých dispozic postačí práce stavebního projektanta. Ostatně i kvalita typových projektů se za poslední léta zlepšila, řadu z nich dnes navrhují také architekti, je na nich vidět určitá vyváženost, smysl pro detail atd. Takže vhodně vybraný typový dům citlivě osazený na pozemek nepovažuji za nic špatného a stále má na trhu své významné místo.

Martin Maňas (1985) - jednatel Architektonické kanceláře Křivka s.r.o.

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. byla založena v r. 1990 architektem Lubomírem Křivkou.

Nabízí kompletní služby v oblasti architektonických a projekčních prací. Zaměřuje se na navrhování individuálních rodinných domů od studie až po realizaci a na vývoj vlastních projektů typových rodinných domů. Vydává tištěný katalog Náš dům, který obsahuje výběr z více než 650 rodinných domů. a jejich dispozičních řešení. Katalog je také dostupný na www.nasdum.cz. Ve spolupráci s partnerskými firmami nabízí ateliér Křivka realizaci dřevostaveb a zděných domů na klíč po celé ČR.

Kontakt: Arch-Krivka.cz

Text: Jitka Pálková, Foto: Architektonická kancelář křivka s.r.o.

Čtěte také:

Dům jako dokonalá vizitka - Návstěva domu podle projektu Architektonické kanceláře Křivka

DŮM ROKU 2019 - AK Křivka získala 2. místo ve čtenářském hlasování kategorii Projekční kanceláře s domem Stella I Trend

 

logo MessengerPoslat Messengerem