Kdysi nouzové řešení, dnes luxus. Dříve se tomu říkalo bydlení na půdě, dnes jsou pojmy jako podkrovní byt či půdní vestavba zdrojem obdivu a touhy mnoha lidí. Za vše mluví fakt, že se o podobné bydlení zajímají i ti, kteří mají svůj bytový problém vyřešený.

I ta nejlepší bytová jednotka je stále jen unifikovanou „krabicí“. Způsobů, jak uniknout ze spárů podobného nalinkovaného bydlení, je několik: řešit situaci co nejoriginálnějším vybavením a uspořádáním uvnitř bytu. K dalším možnostem patří využití půdního prostoru domu, který si sami dotvoříte. Není to jednoduché, ale výsledek stojí za to.

Objevené podkroví

Právě proto jsou půdní prostory velkou výzvou pro majitele rodinných domků a vilek. Rekonstrukce rodinného domu či vily je zároveň tou nejvhodnější chvílí pro realizaci půdní vestavby. O něco méně vhodné je to z hlediska celkové ekonomické zátěže, ale i tak, když spojíte celkovou rekonstrukci s realizací půdní vestavby, ušetříte v každém ohledu. Přestavbou těchto prostor lze například vyřešit generační problém v soužití rodiny, ale také efektivním způsobem zhodnotit svou nemovitost. Právě majitelé vlastních nemovitostí mají nejblíže k takovým snům, jakými jsou: útulná podkrovní ložnice či balkonek ve štítě.

Pro využití půdních prostor domků, vilek či chalup mohou mluvit i ryze praktické ohledy. Například možnost mít pracovnu izolovanou od ostatního ruchu v domě. Podobně je tomu i s oddělenými dětskými pokoji či pořízením zázemí pro hosty: hostinský pokoj, toaleta, sprcha, popřípadě kuchyňský box. Budete se cítit lépe vy i návštěva a její přítomnost tak nenaruší obvyklý chod domácnosti. A pokud kupujete nový dům už podle připraveného projektu, měli byste s dodavatelem tuto možnost přinejmenším probrat.

Sádrokarton šetří místo a je výhodný zejména tam, kde se šetří každým centimetrem (RIGIPS)

Střecha, půda a byt

Při uvažování o adaptaci půdního prostoru je důležité vědět, co vám stávající dům, zejména střecha, umožní. Typů půdních vestaveb je celá řada. Většinou vycházejí z tvaru, sklonu a konstrukce střechy, technického stavu objektu a vašich finančních možností. Každá adaptace je individuální.

Při úvahách o velikosti a tvaru místností v podkroví je třeba vycházet z ustanovení aktuálních stavebních norem. To stanoví výšku v stropu v podkrovních bytech na 2,30 m, využitelný prostor pod šikmým stropem má minimální výšku 1,10 m. Je tedy zřejmé, že celá plocha podkroví nebude plně využitelná, největší omezení přinášejí právě ty atraktivní šikminy!

Komunikační linie mohou vést jen pod plnou výškou stropu. Dispoziční členění, zejména umístění příček, oken a dveří, je ovlivněno členěním krovu (především polohou trámů, sloupků, komínů). Stavební normy stanoví minimální plochu oken pro dostatečné denní osvětlení obytných místností (minimálně 1/8 podlahové plochy místnosti).

Při navrhování koupelen, WC a kuchyně zase záleží na napojení na stávající instalace, zejména odpadní potrubí, a na odvětrání. Samostatné nové stoupačky rekonstrukci prodraží a vyžadují zásah do spodních podlaží. Pečlivě promyslete každou místnost včetně toho, kudy budete chodit, kde bude okno a jak bude umístěn nábytek. A to nejdůležitější na konec: velmi důležitý pro řešení obytného podkroví je prostor pro schodiště.

Izolace oproti hluku i teplotě

Kvalitní zateplení střechy může přinést do rodinného rozpočtu úsporu ve výši až 35 % nákladů na vytápění. Je tedy zřejmé, že izolace střechy, respektive půdního prostoru patří mezi nejčastější aplikace. Pro dobrou tepelnou pohodu podkrovního bytu je rozhodující, jak a čím je půdní vestavba provedena. Mnohé z moderních materiálů sdružují více izolačních vlastností najednou: hlukovou, tepelnou, protipožární apod. Než se z půdy stane obytná prostora, musíte ji izolacemi doslova obalit.

Kročejová a hluková izolace v praxi znamená odizolovat stávající byty v domě tak, aby se hluk z podkroví nepřenášel do spodního podlaží domu. Hluk je přenášen vzduchem a dutiny mezi nášlapnou vrstvou podlahy a stropem spodního bytu fungují jako rezonanční zesilovače. Proto je do stavebního roštu, železobetonového stropu nebo podlahového souvrství nutné vložit protihlukovou izolaci. Čím je použitý materiál hutnější, tím více hlukově izoluje. Většinou se používají materiály z minerálních vláken, které jsou zároveň izolantem tepelným i požárním. U polystyrenu musíte počítat i s tím, že volně ložený sublimuje a za čas se může vytratit. Tvrzený nebo extrudovaný stavbu neúměrně prodraží.

Tloušťka izolace roste

Tepelná izolace se stěhuje směrem ven – tzn. do střechy a obvodových stěn. V posledních letech totiž dochází ke zvyšování nároků na stavební konstrukce a na tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálů. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla vede k nutnosti použít izolaci nejen mezi krokvemi, ale přidat i vrstvu izolace do doplňkového roštu pod krokve či řešit celé zateplení jako nadkrokevní. 

Pod, nad i mezi krokvemi 

Důležitým faktorem při izolaci střechy je hmotnost použitého materiálu. Dalším problémem je pak způsob upevnění. Řeší se to například tak, že se mezi krokve vloží 14 cm min. vlny a 6 cm silná rohož do rastru pod krokve. Podhled lze vytvořit ze sádrokartonu, jiných obkladových materiálů či omítaných prken. Pokud budete vnitřní stranu nahazovat, pak je možné použít speciální zateplovací omítku třeba na bázi perlitových směsí. Srovnání tepelněizolačních omítek s účinností jiných materiálů je velmi zajímavé: 1 cm perlitové omítky = 4 cm betonu ze strusky a pemzy; 5 cm cihelného zdiva, 7 cm břizolité omítky, 15 cm kamenného zdiva.

Větší vrstvu izolace lze řešit také tím, že se část nebo celá izolační vrstva přenese nad krokve. Střešní tašky se pak kladou přímo na rošt nad izolací. Tato varianta se používá stále častěji nejenom tam, kde není jiná možnost. Výhodou je jednoduchá montáž, kvalita zateplovacího systému, navíc se v podkroví nezmenší užitný prostor.

Při tomto způsobu izolace nevznikají tepelné mosty a je v mnoha případech ekonomicky výhodnější. Navíc umožňuje ponechat v interiéru střešní konstrukce v pohledu jako estetické prvky. Takové systémy vyrábějí společnosti Knauf Insulation, pod názvem Toprock nabízí takový systém například společnost Rockwool, na trhu objevíte i Tondach Thermico od firmy Tondach, systém Thermodach a další produkty.

Foukané zateplení

Do optimálně připravené střešní konstrukce lze nafoukat izolaci Climatizer Plus® a zcela tak vyplnit volný prostor. Objemová hmotnost se pohybuje podle tloušťky izolace a sklonu střechy od 40 kg/m3. I v šikmé konstrukci je tak zaručena objemová stálost zateplení po celou životnost konstrukce a nedochází k nežádoucímu sesednutí. Do připravené dutiny se konstrukce nejčastěji plní z půdního prostoru nad kleštinami. Speciální oblastí využití je pak zateplování dvouplášťových střech, například panelových domů.Samostatnou kategorii pak tvoří foukané tepelné izolace, které mají univerzální použití a pro rekonstrukce nabízejí mnoho zajímavých praktických řešení. Používají se tři druhy materiálů: foukaná celulóza, foukaný minerál a foukaný polystyren. Hlavní výhodou foukané izolace je to, že se materiál dostane i do nepřístupných míst a dutin – vzniká homogenní izolace beze spár. Chyby klasické deskové izolace (špatně provedené detaily) a vznik tepelných mostů jsou téměř vyloučeny. Za zmínku stojí také ekonomické výhody – cena za práci je už obsažena v ceně izolace, jde o bezodpadní technologii atd.

Tesař za to nemůže

Sklon střechy je určován nikoli rozmarem architekta či mistra tesaře, ale krytinou, která bude na střechu položena. A ta by měla být volena s ohledem na klimatické podmínky regionu. Druh krytiny totiž určuje rychlost, kterou bude voda ze střechy odtékat. Čím hladší povrch mají tašky na střeše, tím menší musí být sklon střechy a tím více místa můžete získat. Proto bychom se měli při přestavbách a rekonstrukcích přidržovat původního typu střešní krytiny a při změnách původního tvaru střechy pak logicky použít i adekvátní typ pokrytí.

Úskalí a těžkosti

Vybudování obytného podkroví se navenek může projevit jen několika novými střešními okny, ale i zvýšením hřebene či zvětšením celého objemu střechy, vybudováním vikýřů či dokonce změnou tvaru střechy. Někdy má dopad i na ostatní části stavby. Každopádně jde o tak významné zásahy do vzhledu, konstrukce a funkčního využití stavby, že se při realizaci vašich snů o romantice pod hvězdami neobejdete bez územního řízení a stavebního povolení.

Má-li nemovitost více vlastníků, musí dojít ke vzájemné shodě, což je však problém spíše činžovních než rodinných domů. Pokud se dům nachází v historické lokalitě nebo v dosahu chráněné přírodní oblasti, pak je nutné se připravit na jednání s památkáři a orgány ochrany životního prostředí. Ale nejen v takových lokalitách můžete narazit na limitovanou výšku hřebene střechy, dodržení určitého sklonu či tvaru střechy, někde bývá dokonce stanoven typ a barevnost střešní krytiny, velikost a členění oken atd.

Tyto požadavky stanovuje územní plán, proto se před plánováním rekonstrukce či vestavby vždy informujte na stavebním úřadě.

Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem