Efektivitu vytápění rodinného domu přímo podmiňuje volba topného zdroje. Hledá se ten s co nejčistším spalováním, co nejvyšším výkonem, účinnou regulací a snadnou obsluhou.