Úroveň rodinných novostaveb se neustále zlepšuje, přesto má navrch katalogová unifikace. Copyright originality si totiž stále dopřávají pouze odvážní… 

(Připraveno ve spolupráci se společností Heluz)

Člověk odjakživa touží splynout s přírodou. Může pak hovořit o štěstí, vrátí-li se do její náruče. Blíž ptačímu orchestřišti, nedozírné zeleni, lesku vodní hladiny a zlatu slunce. Takové bydlení s bonusem možnosti každodenního sportovního vyžití představuje projekt energeticky mimořádně úsporných rodinných domků, které vyrostly v resortu golfového hřiště v Mladé Boleslavi Michalovicích.

Příjemné s užitečným 

Řadové rodinné domy v blízkosti dohrávky jezerní jamky číslo 17 byly realizovány pro privátního stavebníka. Kompozičně je většina z nich situována v linii lemující hráz umělého jezera a cíleně tak těží z vysoce nadstandardních parametrů tohoto unikátního místa. Domy jsou řešeny jako dvojpodlažní sestavy jednoduchých kubických tvarů, zastřešených plochými střechami.

„S výstavbou jsme začali v dubnu loňského roku a skončili na přelomu dubna a května 2016,“ doplňuje Ing. Petr Zuk z realizační stavební společnosti. „Řeč je o celkem dvaadvaceti stavbách, z nichž devatenáct domů je řadových (osmidomí, sedmidomí a čtyřdomí), další tři domy jsou individuální a celou linii oživují určitými solitérními prvky.“

Přízemí v hlavní obytné části bezprostředně navazuje na jezerní hráz.

Řadové domy mají v přízemí hlavní obytné prostory, bezprostředně navazující přímo na jezerní hráz nebo zahrady. Přízemí je využito kromě funkce hlavní obytné zóny také jako vstupní a garážová partie. Připočteme-li další obytné prostory v patře a poměrně nadstandardní rozsah hygienických zařízení, máme před sebou vysoce komfortní bydlení i pro početnější rodiny.

Druhé nadzemní podlaží je navrženo částečně jako obytné a částečně jako kombinace střešních teras, které nabízejí jedinečný výhled na areál golfového hřiště. Většina domů je samozřejmě jeho přímou součástí.

Od vize k realitě

„Privátní stavebník si přál vytvořit pro sebe a pro svoji rodinu hezké místo k životu,“ pokračuje Petr Zuk. „Tak vznikl projekt rozsáhlého díla u sedmnácté jamky. Osobně si myslím, že je to z toho všeho i cítit. Nejedná se o žádný developerský záměr, ale o privátní počin privátního stavebníka. A to se projevuje v celkovém pojetí výstavby, ve zvolených materiálech, technologiích i standardech. Výsledek vidíte.“

Unikátnost stavebního díla nespočívá pouze v geniu loci místa a v architektonickém pojetí celého rozsáhlého komplexu, ale také v praktickém provedení. Jedním z požadavků a posléze projekčního zadání privátního stavebníka byly od samého počátku stavby energeticky mimořádně úsporné. Cílem bylo dosáhnout co nejnižších provozních nákladů stavebním řešením, kvalitní obálkou budovy a kombinací technických zařízení, využívajících obnovitelné zdroje.

Kompozičně je většina domů situována v linii přímo podél hráze golfového jezera a promyšleně tak těží z vysoce nadstandardních parametrů unikátního místa k bydlení.

Ze zhruba deseti účastníků výběrového řízení (byli mezi nimi samozřejmě i výrobci cihlářských produktů) si realizační společnost nakonec vybrala ucelený konstrukční systém Heluz. Z jeho komponentů byly vyprojektovány a následně i kompletně postaveny všechny budovy.

„Hledali jsme systémové řešení a potřebovali jsme nejen dodavatele, ale hlavně partnera, všestrannou podporu a účast jak ve fázi přípravy, tak hlavně v průběhu praktické stavby,“ vysvětluje Petr Zuk. „Ovšem než jsme si spolupráci potvrdili, materiály a jejich symbiózu jsme si nejprve vyzkoušeli na dvou menších stavbách. Tým výrobce materiálů pro hrubou stavbu byl schopen tak trochu vést realizační společnosti ruku i v tom, jaké materiály kde použít, jak řešit veškeré důležité detaily tak, aby vše fungovalo, abychom dosáhli zmíněného energetického ‚áčka‘ a abychom splnili veškeré předpoklady, vedoucí k realizaci kvalitní stavby.“

Cihla, kam se podíváte. Od obvodového zdiva přes příčkovky, překlady a stropní panely až po komín. Důkaz dokonalé kompatibility konstrukčního systému (HELUZ)

Komponenty jedné značky

Stavba u sedmnácté golfové jamky se zároveň stala praktickou prověrkou, jak spolu všechny konstrukční prvky komunikují. Dařilo se mimo jiné i proto, že stavební společnost chtěla, aby výrobce stavbu pouze nemonitoroval, ale aby si ji vzal „za svoji“. Důkazem je například montáž stropů z keramických panelů, kde výrobce dodal nejen materiál, ale odvedl i profesionální práci při samotné montáži.

„Potřebovali jsme partnera, který se nebude snažit prodat pouze pár palet cihel,“ pokračuje zástupce dodavatelské společnosti, „ale který řekne – ano, i pro nás je to zajímavá akce, chceme to udělat kvalitně a hezky a jsme schopni být vám oporou.“

Cihlová materiálová podstata hraje hlavní roli ve svislých i vodorovných konstrukcích (pouze v individuálních krajových domech byly z důvodů statiky použity lité betonové stropy). Pláště jsou zhotoveny z obvodového jednovrstvého zdiva z plněných cihel Heluz Family 2in1 (tepelněizolační blok se součinitelem tep. vodivosti lambda 0,058 W/mK a koeficientem prostupu tepla U = 0,11 W/m2K pro blok o tl. 500 mm, včetně všech doplňkových tvarovek) bez dodatečného zateplení, stejnou výrobní značku nesou i příčkovky, žaluziové a roletové překlady, stropní panely, komíny…

Řadové domy jsou vzájemně odděleny dvojitou stěnou z tvarovek s mezilehlou mezerou, vyplněnou minerální vlnou. To zaručuje vynikající akustickou izolaci. Jedinou konstrukční výjimkou z cihelného systému je atypické točité železobetonové schodiště.

Střešní terasy skýtají nezapomenutelné výhledy na areál golfového hřiště, jehož je většina domů přímou součástí. Nádhera...

Nejlepší energetická kategorie

Domy jsou navrženy v energetické kategorii A – mimořádně úsporné stavby, což garantuje absolutní minimalizaci provozních nákladů. Jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi – systém teplovodního podlahového vytápění a přípravy teplé vody je teplem zásobován z ekvitermně regulovaných tepelných čerpadel systému země/voda, napojených na zemní vrty hluboké asi 75 m (každý řadový dům má vlastní vrt a TČ o výkonu 4,5 kW).

Systém vytápění doplňují chladicí jednotky rovněž napojené na zemní vrty, které umožňují v letním období komfortní přichlazování interiérů domů prostřednictvím rozvodů podlahového topení. Samozřejmostí je rovněž centrální systém řízeného větrání s rekuperací.

„Nechtěli jsme si hrát na to, jak se tomuto energetickému standardu bude říkat. Nepodceňovali jsme, ale zároveň ani nepřeceňovali význam tzv. měrné potřeby energie pro vytápění domů… veličiny mnohdy nesmyslně vytržené z kontextu množství celkové energie potřebné pro provoz domů. Snažili jsme se vše posuzovat jako fungující a promyšlený celek. Nechtěli jsme být v situaci, kdy pro stromy přestaneme vidět les,“ uvádí věc na pravou míru Petr Zuk. „Záleželo nám zejména na tom, aby to, co bude na složenkách, a to, co budou lidé platit, bylo co nejnižší.“

Řadové domy jsou navrženy tak, aby je bylo možno snadno dovybavit vlastní sluneční elektrárnou nebo termickými kolektory a učinit další krok k energetické soběstačnosti.

Celková potřeba energie pro provoz domů by podle normové výpočtové metodiky neměla přesáhnout 60 až 70 kWh/m2/rok. Součástí vybavení jsou také komínová tělesa umožňující instalaci krbových kamen. V domě jsou rozvedeny datové rozvody napojené na místní vysokorychlostní optickou datovou síť, TV a audio rozvody, elektronické zabezpečení atd.

„Když jsme projektantům zadali, co všechno v rámci technické místnosti v domě chceme mít, řekli nám – to nejde,“ uzavírá Petr Zuk. „A že nemáme šanci se tam s touto technologií vejít. Vybrali jsme si tedy dodavatele, s ním jsme se na pár dní zavřeli do prostoru, kde jsme si na podlahu a stěny nakreslili obrys budoucí technické místnosti, a tak dlouho jsme sem všechny součásti a technologické zařízení skládali, dokud to tam prostě nebylo. Pak jsme projektantům řekli – takhle to chceme.“

Energetickým základem domů v Michalovicích je tedy tepelné čerpadlo. V létě se využívá pasivní chlazení, kdy se energií z vrtu přímo chladí podlahy v domě. Řadové domy jsou navíc navrženy tak, aby je bylo možno snadno dovybavit vlastní sluneční elektrárnou nebo termickými kolektory a učinit další krok k energetické soběstačnosti. Kompletní systém vytápění a chlazení včetně vrtů a rozvodů podlahového topení dodala společnost IVT.

Ing. Petr Zuk

Ing. Petr Zuk– Absolvoval Stavební fakultu VUT Brno v oboru Pozemních staveb

– Téměř 20 let se věnuje problematice navrhování a realizací staveb z hlediska technického, architektonického a obchodního

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv Heluz

logo MessengerPoslat Messengerem