Vjezdy a vstupy na pozemek a do domu mají v sobě cosi magického. Tvoří hranici mezi rušným životem a místem určeným k individuální relaxaci. Z toho plyne i jejich rozporuplná funkce - domácí a zvané by měly lákat dál, nezvané držet v uctivé vzdálenosti.

Poradna na Dumabyt.cz

Přestože hlavní funkcí brány a branky bývá propojení mezi světem „ven­ku" a „uvnitř", lze najít i taková řešení, která pěkně zarámují pohled na pozemek, do zahrady či do domu. Povzbudí naši fantazii, začneme si předsta­vovat, co pěkného se v útrobách da­né­ho objektu skrývá.

Své dotazy pokládejte v PORADNĚ ZDE.

Vrátka a branky

Bez vstupních dveří do zahrady se neobejdeme. Ať už jsou otevřená nebo zavřená, představují jasnou autoritativní hranici. A jaká další kritéria jsou při výběru důležitá? Podstatné je rozhodnutí, zda chceme, aby bylo skrz vstupní branku vidět, nebo máme raději soukromí. I v takovém případě ale potřebujeme občas vědět, kdo stojí za dveřmi. Kompromisní řešení jsou důmyslné špehýrky nebo malá okénka ve vratech.

Klasická venkovská vrata měla v sobě vždy ještě jeden průchod pro pěší. Více vjezdů či vchodů na pozemek má u nás historickou tradici.

Nechceme-li mezi sebe a okolní svět stavět neprůhlednou clonu, dosáhneme většího soukromí i tím, že hustotu výplně zvýšíme mřížkami nebo necháme vstupní bránu alespoň částečně zarůst břečťanem či popínavými růžemi. Vrata a vrátka je třeba přizpůsobit také typu zahrady, vzhledu rodinného domu a hlavně druhu oplocení. Cihlovým a kamenným zdem budou zcela jistě slušet masivní dřevěná vrata nebo brána z tepaného železa, dřevěnému plotu zase branka z bambusu. A především hodně zeleně.

Známý zahradní nestor a publicista Toby Buckland například doporučuje tradiční výsadbu okrasných rostlin a dřevin, zvláště pak mají-li silně vonné květy nebo listy, které působí na naše smysly, ještě než stačíme branku otevřít. Vhodnými druhy jsou podle jeho slov kvetoucí kaliny vonné nebo masoplod. Hezké jsou též girlandy z letních růží či jasmín rozvedený tak, že kolem vchodu vytvoří krásný a vonný rám.

Můj dům doporučuje

Předzahrádka tvoří určitý přechod mezi domem a veřejnou ulicí a může být koncipována jako ochranná a zároveň i „vítací" zóna před hlavním vchodem. Je však třeba dbát určitých pravidel. Především byste měli rozhodnout, jakou formu „vítání" chcete zvolit a vybrat vhodné stromy, rostliny a vysadit je tak, aby si vzájemně nepřekážely a byly dobrým průvodcem na cestě k hlavním dveřím. Je důležité volit vhodné architektonické prvky, jako jsou chodníky a odstavná místa, a to tak, aby byly snadno dostupné a nenarušovaly celkové prostorové uspořádání pozemku. Problém může nastat u předzahrádek, které se musejí vejít do omezeného prostoru, tam, kde se sbíhá více cest a kde je třeba umístit například poštovní schránku, popelnice či stojany na kola. Tato místa lze vhodně zakrýt zelení a dotvořit prostor podle vlastní fantazie. Nesmíte ovšem zapomenout, že každá předzahrádka je součástí územního celku, takže musí být dodrženy stavební předpisy a normy, jako jsou předepsaná výška plotu nebo požadovaný odstup od hranic pozemku. Štíhlá dřevina jako například habr nebo okrasná třešeň mohou stínit vaši lavičku u domu, ale nesmí obtěžovat souseda. Na předzahrádku jsou podle našich zkušeností vhodné stálezelené půdokryvné rostliny (např. Pachysandra, Lonicera nitida), které jsou schopné bránit velkému bujení plevele. Doporučujeme také cibulnaté rostliny (tulipány, krokusy) a nízké kvetoucí keře (např. lýkovec, mochna). Vchod je vhodné doplnit rostlinami v květináčích, které volíme s ohledem na místo a náročnost pěstování.

Při výběru materiálů a barev se můžeme inspirovat okolní krajinou. Inspirativní je vstup do zahrady obklopené lesem, kde lze do konstrukce vrat začlenit třeba větve z okolních stromů. Použít můžeme i nej­různější přírodní artefakty, opatřit vrata historickými klikami, klepadly, západkami, závorami a dalšími detaily, kte­ré vchod zkrášlí a zvýrazní.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz.

Výběr správného vjezdu

Pro vjezd na pozemek platí stejná pravidla jako pro výše popsaný vstup. Chceme-li si významně usnadnit život, použijeme vjezdová vrata s dálkově ovládaným pohonem. Automaticky ovládaná vjezdová brána zaručuje rychlý a bezpečný průjezd na pozemek. Výrobci nejčastěji rozlišují mezi dvěma hlavními typy venkovních vjezdových bran. Nabízejí posuvné (buď pojezdové po kolejnici nebo samonosné) a otočné (jednokřídlové nebo dvoukřídlové), přičemž ani jedna vjezdová brána není rozměrově standardizována, jedná se o zakázkovou výrobu na míru. Za relativní novinku lze považovat solární napájení pro pohony, které je vhodné všude tam, kde chybí přívod elektrického proudu.

Přestože hlavní funkcí branky bývá umožnění vstupu nebo vjezdu, lze najít i taková řešení, která návštěvníky do prostoru přitáhnou, zarámují pohled na pozemek, do zahrady či do domu.

Zajímavým řešením je podle našich zkušeností stylová branka, která je integrována v moderních vjezdových vratech. Vždyť i klasická vrata měla v sobě vždy ještě jeden průchod pro pěší. Více vjezdů či vchodů na pozemek má u nás historickou tradici. Lze kombinovat různé styly, nicméně důležitým hlediskem při výběru vjezdové brány je i v tomto případě přizpůsobení charakteru stavby, zahrady a plotu. Většina dodavatelů nabízí takzvaně vše v jednom (ploty, brány, vrata, dveře, garážová vrata, montáž, zabezpečení). Komplexní řešení od jednoho profesionálního výrobce, automatické pohony jedné značky a sjed­nocené dálkové ovládání je přirozeně tou nejlepší volbou. Reference hledejte na internetu, ptejte se lidí, kteří už s firmou spolupracovali.

Vchod do domu podle feng-šuej

Podle teoretiků této čínské metody dosažení harmonie prostoru a energie by se do zahrady před vchodem neměly vysazovat jehličnaté stromy, ať už jednotlivě, nebo ve skupinách. Jejich tmavé větve prý vyzařují ponurou náladu a působí nepřátelsky. Budovy by neměly mít dva vchody - podobají se pak lidem s dvojími ústy, kteří mluví rozeklaným jazykem. Zvláštní pozornost je věnována cestě k domu, nesmí být přímá. Je třeba ji vést okolo malého záhonku, pěkné skulptury nebo reprezentativní kašny, kterou umístíte před vchodem. Dveře mohou být zdobené květinami, modelovanými štítky se jménem nebo uvítacím pozdravem, připevňují se sem podkovy, dveřní věnce, které představují symbol jednoty a dokonalosti. U starých panských domů byl vchod do budovy často hlídán sochami lvů. Prastarým zvykem je zavěsit nad dveře větvičku jmelí.

Kouzlení s prostorem v zahradě

Různé druhy vstupů lze naplánovat i tam, kde by jinak vůbec být nemusely. Například z jedné oddělené části zahrady do druhé, z jednoho zákoutí do druhého. Zvolit můžeme i obyčejná vrátka z planěk či lesního dříví, plot a vrátka z bambusu, popřípadě z jiného materiálu. Lze vytvořit také oblouky porostlé bukem či vinnou révou nebo přímo celé zelené tunely z popínavých rostlin. Vhodně umístěná branka doslova vykouzlí novou tajemnou dimenzi, dovede návštěvníka k cíli a navíc probudí jeho zvědavost.

Na rozhraní mezi domem a zahradou

Také vstupy a předěly mezi zahradou interiérem nesmějí postrádat jistou magii, musejí nás lákat ke vstupu, nikoli odrazovat. Jednotný styl není v tomto případě šedou uniformitou, ale určitým předpokladem „střízlivého" interiérového designu. Můžeme použít klasické i prosklené dveře v různých variantách. Zvolit lze francouzská okna, která daný interiér oživují a opticky propojují se zahradou.

Obava z prosklených ploch je v těchto případech zcela zbytečná. Výrobci nabízejí nespočetné množství variant zasklení bezpečnostními skly, okna a dveře mají téměř dokonalé izolační vlastnosti (při profesionální montáži a výběru) a slouží k přirozenému osvětlení a větrání místnosti. v případě francouzských oken umožňují vystoupit z domu ven, ať už na zastřešenou terasu, pod dřevěnou pergolu, na balkon nebo přímo do rozkvetlé zahrady.

Zvláštní pozornost je podle feng-šuej věnována cestě k domu, nesmí být přímá.

Vstupte po schodišti

V případě vícegeneračního patrového do­mu je vhodné zajistit soukromí jednotlivých domácností vstupem do vyššího podlaží pomocí venkovního schodiště. Není nutné zdůrazňovat, že musí být nejen esteticky sladěné s domem a zahradou, ale hlavně bezpečné a pohodlné. „Venkovní schodiště s dveřmi jsou v případě vícegeneračních domů důraznější autoritativní hranicí a patří v současné době k těm žádanějším variantám," vysvětluje projektant Kamil Slíva. Podle něj se pod širým nebem uplatňují zejména schodiště kovová, ponejvíce ze žárově pozinkované oceli, často také opatřená lakem.

Přestože hlavní funkcí branky bývá umožnění vstupu nebo vjezdu, lze najít i taková řešení, která návštěvníky do prostoru přitáhnou, zarámují pohled na pozemek, do zahrady či do domu.

V případě nezastřešených dřevěných schodišť vítězí buď odolné nebo dobře chemicky či tepelně ošetřené dřevo. „Konstrukce mají poměrně nízkou hmotnost a jsou ideální pro překonání značných výšek a pro spojení pozemku se samostatným vchodem do vyššího patra domu," dodává Kamil Slíva. Venkovní schodiště se ale může uplatnit i u jednogeneračních domů - například propojí ložnice v patře přímo se zahradou, u domů ve svahu pak třeba obývací prostor a terasu. Ve všech těchto případech hraje schodiště roli dalšího vstupu do domu, což klade nároky na jeho zabezpečení.

! POZOR !

Co říká požární norma

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách, opatřené bezpečnostními zámky, musí být v případě evakuace osob otevíratelné. Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře, popřípadě vrata ovládaná motoricky, musí umožňovat také ruční otevření.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, čl. 9.13.1 Dveře na únikových cestách

Z požárního a bezpečnostního hlediska je třeba věnovat zvýšenou pozornost ta­ké vstupům do sklepů a garáží. Někdy je třeba pamatovat i na bezbariérový přístup, který umožní návštěvu i osobám s fyzickým handicapem.

Více článků na Dumabyt.cz.
Zahrada kde žil a bádal Charles Darwin Tiramisu s máslovým karamelem Ekodům se sluncem v rámu

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem