Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Po ledových mužích choulostivé balkonovky a přenosné okrasné rostliny, zeleninová sadba a letničky mohou z chráněných prostor ven.