O sezonních rostlinách v nádobách za okny a na balkonech se píše mnoho, ale rady se často rozcházejí. Ty, které jedna kniha doporučuje, jiná vyvrací. Co to vlastně balkonové „letničky" jsou? Strohý profesor botaniky vysvětlí, že letnička je rostlina, která v jediném roce vyklíčí, vyroste, dospěje a vykvete, vytvoří semena a odumře. Pro zahradníky je však tento termín, ač vědecky nesprávný, mnohem širší a bohatší.