Zahrada u novostavby rodinného domu v Dolních Břežanech splňuje všechny předpoklady otevřeného přírodního prostoru, který poskytuje dostatek soukromí i přirozenou sounáležitost s okolím. V minimalistickém řešení z dílny ateliéru Štěpánky Šmídové převažují keře, okrasné trávy, nízké byliny a různé druhy trvalek uvnitř zahrady i na vegetačních lemech po obvodu pozemku. 

O malebnou vesničku západně od Prahy je velký zájem. Dolní Břežany se postupně rozrůstají a stávají se atraktivním místem k bydlení se snadnou dostupností hlavního města. Najdeme tady rozsáhlou síť služeb a obchodů, probíhají zde farmářské trhy a obec patří v posledních letech k sídlům s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel v okolí Prahy. Výstavba rodinných domků probíhá především v severní části obce nebo v místní části Lhota.

Výrazná vegetace je umístěna po obvodu zahrady tak, aby vznikla velká pobytová plocha trávníku. Odstup a jemnost květin rovněž dávají vyniknout elegantní architektuře domu, který navrhl Aleš Gadlina.

Krása a harmonie v souladu s přírodou

Pozemek na okraji obce o velikosti 1 300 m2 si žádal základní urovnání povrchu a běžné úpravy. Další práce pak probíhaly souběžně se stavbou rodinného domu. Od počátku bylo jasné, že zahrada bude integrální součástí domu v souladu s jeho moderní architekturou a dispozicemi. „Zahrada na dům přímo navazuje, ale její linie jsou mnohem jemnější, protože dům doplňuje. Není cílem stavbě konkurovat,“ vysvětluje autorka zahradního projektu.

Výhodou je, že se na pozemku nenacházejí žádné další objekty, je zde dostatek plochy pro pobytový trávník i pro dostatečně silný vegetační lem, který se táhne po obvodu a navozuje pocit soukromí. Významnou část lemu tvoří na jižní straně extenzivní výsadba trvalek s proměnlivou kulisou mnoha struktur a barev po celý rok. Pobytový trávník zdobí převážně listnaté keře (opadavé i stálezelené), výsadby okrasných trav a trvalek. Na některých místech se tyčí krásné solitéry (například ambroň, svitel či magnolie).

Hlavní prostranství je doplněno o dva solitérní jedince javoru mléče (Acer platanoides). Dole v trávě vykukují cibulnaté rostliny – sněženka podsněžník, kvetoucí v časném jaru a tulipán vznešený, kvetoucí v pozdním jaru. „Rostlinný materiál je na této zahradě různorodý s proměnlivým celoročním efektem. Kloním se k tradiční zahradě, respektující místní podmínky a okolí, k zahradě, která je během roku proměnlivá a barevná, stejně jako příroda,“ podotýká zahradní architektka.

Denivky jsou ozdobné nejen květem, ale mají i atraktivní olistění připomínající traviny.

Extenzivní zelená střecha 

Spojení domu se zahradou funguje nejenom prostřednictvím prostorné terasy, ale zprostředkovává ho také velká plocha visuté střešní konstrukce v severním nároží domu, jež je osázena pestrou střešní vegetací.

Zelená střecha je dobře viditelná z místností v prvním podlaží, směs vybraných suchomilných rostlin vypadá nádherně a nevyžaduje téměř žádnou údržbu: „Extenzivní střešní vegetace je navržena jako směs suchomilných druhů schopných autoregulace. Předpokládáme vrstvu minimálně 10 centimetrů extenzivního střešního substrátu a asi 2,5 centimetru jako drenážní vrstvu. Podél vegetační plochy se nachází 30 centimetrů široký pás štěrku, jehož barva je totožná se štěrkem v okapových chodnících,“ vysvětluje Štěpánka Šmídová.

Vegetační plocha zaujímá 11 m2, druhovou skladbu tvoří například lomikámen (Saxifraga sempervivum a S. ´Buttercream´), netřesk (Sempervivum arachnoideum a S. sp.), rozchodník nádherný (Sedum spectabile ´Stardust´) a mateřídouška (Thymus ´Lemon´).

Skladba vegetační střechy

Minimum péče a maximální efekt

Téměř všechny zahrady se dnes navrhují tak, aby přinášely maximum užitku a minimum práce. Nebývá výjimkou, že se o zahrady starají profesionálové. Zahrada a dům v Dolních Břežanech je kombinací obou přístupů. Drobné práce zastanou majitelé, složitější údržbu obstarává firma. Autorka konceptu se na „své“ zahrady ráda vrací a dohlíží na jejich růst a plné zapojení rostlinného materiálu.

Zvláště důležitý je dohled v prvním roce po výsadbě a během dalších dvou až tří let, kdy je nutné rostliny odplevelovat. Poté se rostliny samy zapojí a odplevelení a okopávku není nutné provádět tak často. „Místo okopávání a odplevelení je možné výsadbu mulčovat drcenou kůrou – borkou. Pro výsadby trvalek a trav stačí tloušťka vrstvy 5 cm a je vhodné použít jemnější drcenou kůru. Tím se zamezí růstu plevelu, sníží se počet odplevelení,“ radí Štěpánka Šmídová.

„Důležitá je hlavně profesionální úprava trávníku. Častější sekání podporuje odnožování travin, zapojení porostu a jeho houstnutí. Každý rok na jaře a na podzim je vhodné trávník vyhrabat. Jarní vyhrabání slouží k odstranění odumřelých a zplstnatělých částí trav. Udržet trávník bez plevele vyžaduje chemické ošetření a také jeho provzdušnění a prořezávání. Jedná se o speciální a náročné úkony, které podporují růst a odnožování. Není od věci jej svěřit občas odborníkům.“

Slovo autorky zahrady Štěpánky Šmídové

Autorka zahrady Ing. Štěpánka Šmídová„Určitě doporučuji vycházet ze stanovištních podmínek – je snazší a levnější je respektovat než s nimi neustále bojovat. Dále považuji za zásadní úkon profesionální provedení zemních prací, zásadně to ovlivňuje zahradu z dlouhodobého hlediska.“

Kontakt: Smidova-la.com

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Tomáš Dittrich

* * *

Další návštěvy zahrad, které by se vám mohly líbit:

Horským řečištěm v malebné krajině

Laskavé spočinutí v zahradě tisíce jar

Poetické zastavení času

Účelná zahrada s vejminkem

Zahrada s dobrým scénářem

logo MessengerPoslat Messengerem