Při příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa byla na průčelí Betlémské kaple (Betlémské náměstí 4, Praha 1) umístěna umělecká instalace, která využívá princip slunečního svitu k zobrazení nápisu „ZA PRAVDU“.

Akce byla výsledkem spolupráce Českého vysokého učení technického v Praze, majitele Betlémské kaple, a Spolku pro připomínku odkazu Mistra Jana Husa. Autory díla jsou Adam Jirkal, Martin Papcún a Jerry Koza z pražského Atelieru SAD.

Německý překlad na fasádě Stephanschule v Kostnici

Dílo je koncipováno jako série artefaktů komunikujících s architekturou a veřejným prostorem. Instalace připomíná Husův celoživotní postoj, jeho vymezení k tehdejšímu mravnímu úpadku církve a vnímání Boha v duchu Evangelia a na příkladu života prvotní církve. Nápis je umístěn nejen na Betlémské kapli, kde Mistr Jan Hus kázal, jeho německý překlad je možné shlédnout na fasádě Stephanschule v Kostnici, kde byl vězněn.

Jednotlivá písmena instalace jsou vyřezána do silných desek, které jsou nepravidelně rozmístěny po fasádě Betlémské kaple. Jednotlivé bloky jsou naskrz prořezány tak, aby vyřezaným otvorem pronikalo sluneční světlo a v určeném čase vytvořilo ve stínu desek čitelná písmena. 

text: Tomáš Horáček, zdroj: www.cvut.cz

logo MessengerPoslat Messengerem