Při příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa byla na průčelí Betlémské kaple (Betlémské náměstí 4, Praha 1) umístěna umělecká instalace, která využívá princip slunečního svitu k zobrazení nápisu „ZA PRAVDU“.