Chátrajících zámků či historických vil je v českých zemích a na Moravě velké množství a pořídit si některou z těchto staveb může být snazší, než by se mohlo zdát. O tom, co všechno rekonstrukce takové památky obnáší a kdo je vhodným adeptem na titul zámecký pán či paní, jsme si povídali s majiteli realitní kanceláře zaměřené na prodej zámků, manželi Lucií a Jiřím Soukupovými. 

Proč jste se vy osobně začali zámeckými realitami zabývat?

Oba jsme nadšenci do historie a cestování. První „zámecká“ myšlenka nás napadla během cestování po Francii, kde jsem nějaký čas žila a kde jsme obdivovali krásné, většinou fungující zámky. Manžel, který je architekt, se se svým ateliérem Studio Anarchitekt již od roku 2002 mimo jiné také zabývá rekonstrukcemi historických objektů v Čechách. V rámci zakázky pro jednoho klienta sháněl i objekty vhodné do sítě zámeckých hotelů – a při té příležitosti jsme začali získávat potřebný přehled i kontakty. A zjistili jsme, že objektů zámeckého typu vhodných k prodeji a rekonstrukci je v Česku velké množství, ani nestíháme zpracovat vše, co bychom chtěli.

Jak hledáte pro objekty vhodného kupce a investora? 

Část nabídky je veřejně přístupná na našich webových stránkách, ale máme i neveřejnou část, kde naši klienti naleznou exkluzivní zámecké objekty na prodej. Často se jedná o fungující zámecké hotely nebo zámky, jejichž majitelé nechtějí oficiálně zveřejňovat jejich prodej. Na stránkách není ale vše, některé zámky můžeme například prezentovat pouze osobně konkrétnímu zájemci.

Je třeba říct, že obvykle se jedná o dlouhý proces – od vyhledávání vhodné nemovitosti ve vhodné lokalitě přes veškeré formality, jednání s památkáři, zpracovávání projektů až po získávání dotací na obnovu – s tím vším jsme klientovi schopni poradit. Složitost tohoto procesu nakonec mnohé zájemce odradí, ale naštěstí se najdou i tací, kteří se do projektu „vrhnou“. Myslíme si, že naší velkou výhodou je právě spojení prodeje s projektovým záměrem, což je v Čechách dost neobvyklé. Pro naše zájemce je velmi důležité konzultovat nejen koupi nemovitosti, což je vlastně v celém procesu to nejjednodušší, ale především následnou rekonstrukci, jejíž cena mnohdy několikanásobně převyšuje prodejní cenu.

Kdo je vhodným investorem do obnovy zámků?

Většinu našich zájemců tvoří česká klientela, ale máme samozřejmě i zahraniční klienty, kteří si chtějí zámek v Čechách pořídit z různých důvodů. Zámky si klienti kupují jak pro soukromé, tak komerční účely (domov pro seniory, hotely, kliniky atd.). V nabídce máme zámky už od několika milionů až po několik desítek až stovek milionů korun. Je ale třeba si uvědomit, že pořizovací cena je jen zlomek budoucích nákladů. Musí to být lidé nadšení do historie, ale také lidé, kteří potřebují do něčeho smysluplného uložit peníze. Jsou i lidé, kteří mají touhu zachránit něco, co zde stojí již po staletí a bez rychlé pomoci by takové stavby zanikly.

Jak náročná je samotná obnova zchátralého zámku?

Je potřeba počítat s tím, že rekonstrukce zámku není jednoduchý úkol. Tak, jak zámky po generace rostly a vyvíjely se, tak probíhá i jejich obnova, která nelze uspěchat. Je řada investorů, kteří věnují obnově zámku řadu let, a obnova nemovitosti se stane jejich životním cílem. Většinou hned od momentu nákupu nemovitosti pomáháme majitelům zámeckých nemovitostí získat finance z různých dotačních titulů a radíme jim s příslušnými povoleními v rámci památkové péče.

Co si myslíte o ochraně památek u nás?

Památkáři to v řadě případů myslí dobře, ale mají v našich zemích nepříliš dobrou pověst, jejich požadavky totiž mnohdy komplikují záchranu a další využití památky. Ochrana památky pak mnohdy brání její záchraně. Snažíme se to překlenout, najít pro objekt vhodné využití, ať už jde o rezidenční bydlení, hotelové či wellness využití, domov pro seniory, chráněné bydlení a podobně. Mohou v nich vznikat také galerie, jízdárny, minipivovary…

Pomáháte také získat dotace na obnovu památky? 

Zabýváme se také grantovým managementem, tedy hledáním cest, jak získat peníze na záchranu památek. Je to docela složitý proces, vypisují je různé instituce, mnohé dotace mají specifická zadání a není snadné se v tom orientovat. Vždy hraje roli dobré zpracování záměru nikoliv pro komerční, ale pro veřejně prospěšné účely. V případě větších grantů spolupracujeme se specializovanou společností. V dnešní době lze získat peníze jak na obnovu fasády, střechy, částí interiéru atd., tak i na obnovu zámeckého parku a zeleně.

Můžete jmenovat nějaké příklady úspěšných rekonstrukcí zámků soukromými investory?

Pomáháme s několika rekonstrukcemi zámků, z nichž například můžeme zmínit rekonstrukci barokního zámku v Srbči, kterého se ujalo společenství Dobromysl s dlouholetou pomocí Studia Anarchitekt. Vzniklo zde chráněné bydlení pro klienty s lehkým nebo středním postižením, chráněná kavárna, místo pro jejich cvičení a další aktivity. Toto je krásná ukázka postupné rekonstrukce lidí, kteří nemají na účtech miliony korun, ale díky velkému nadšení a odhodlání dokázali přivést menší zámek opět k životu.

Další ukázkou povedené rekonstrukce je zámek Křinec, jehož majitel se svou rodinou dokázal opravit zámek do dnešní podoby s původnímu modrými salonky, je zde prohlídková trasa, kavárna, konají se zde svatby, výstavy atd. Takto bychom mohli jmenovat další a další zámky, kterým s rekonstrukcí pomáháme my nebo někdo jiný, a doufejme, že jich bude čím dál více.

Moderní ukázkou může být soukromý zámek residence Radějov, který jsme realizovali pro bývalého majitele Hamé. Novodobý objekt s rustikální kamennou fasádou obsahuje veškeré moderní vybavení, a přesto stavba komunikuje s okolní přírodou Bílých Karpat.

Nezatoužili jste někdy sami po tom stát se zámeckými pány? 

Určitě je naším velkým snem opravit nějakou zchátralou historickou nemovitost, vrátit jí její původní podobu, postarat se, aby místo zase „žilo“. V této chvíli hledáme spíš menší objekt, jako je například fara nebo původní vesnická škola nebo hospoda. A ve vzdálenější budoucnosti se uvidí, možná najdeme zámek, který nás okouzlí a do jehož opravy se se všemi našimi zkušenostmi nakonec pustíme. Nyní se ale hlavně soustředíme na to, abychom našli více nadšenců, kteří, i s naší pomocí, přispějí k obnově našich památek, abychom mohli být znovu pyšní na dědictví, které nám naši předci zanechali. Aby tyto krásné objekty fungovaly a dělaly radost nám i dalším generacím.

Text: Markéta Klocová, Foto: Chateau.cz

logo MessengerPoslat Messengerem