Z původní fasády toho mnoho nezbylo, obvodové zdi byly místy obnažené, což se projevilo částečnou degradací opuky a smíšeného zdiva.