Původní secesní dlaždice RAKO s rostlinnými motivy, které se bez úhony dočkaly dnešních dnů, vítají první návštěvníky nově zpřístupněné skvostné Vily Löw-Beer. Nejmladší pobočka Muzea Brněnska je posledním článkem kvarteta brněnských vil, reprezentujících individuální rodinnou výstavbu v Brně na začátku 20. století a v období meziválečném. Nejznámější z nich, obdivovaná Vila Tugendhat, by přitom bez Vily Löw-Beer a jejích obyvatel nikdy nestála.