Posledních dvacet roků jako by v bytovém stavebnictví dominovalo jediné téma – energetická úspornost. Tento trend je tak výrazný, že se už začíná mluvit o dosažení pomyslného vrcholu. 

(Komerční prezentace)

Zesilovat dále vrstvy izolantů a bádat nad ještě dokonalejší konstrukcí třeba oken, přestává být žádoucí. Běžně jsou dnes stavěné rodinné domy mající spotřebu energie potřebné k vytápění pouze ve výši kolem 6 000 kWh ročně. Což představuje měsíční náklady na topení zhruba tisíc korun.

Ale vždycky bývá něco za něco… Zatímco vysoká energetická úspornost se stala samozřejmostí, čerstvý a zdravý vzduch je dnes v interiérech vzácností.

Posledních dvacet roků jako by v bytovém stavebnictví dominovalo jediné téma – energetická úspornost. Tento trend je tak výrazný, že se už začíná mluvit o dosažení pomyslného vrcholu. (BEAM ČR)Dramaticky se totiž snížila kvalita vnitřního prostředí budov! Pro celou Evropu je typický pokles objemu větraného vzduchu na zhruba polovinu hodnot z dob před několika desetiletími!

Najednou už není problémem energetická náročnost, ale stav hygieny prostředí. Ano, v nových a nově rekonstruovaných domech je dostatek tepla. Ale v těch domech většinou není zdravě!

Reakce obyvatel těchto domů jsou zatím naivní. Hurá, šetříme na provozních nákladech, jako by skoro všichni křičeli. Akorát to nepřežijeme, šeptají ti jedinci, kteří už prohlédli.

Pro svoji běžnou existenci potřebuje dospělý jedinec až 30 kubických metrů vzduchu za hodinu! Vyprodukuje při dýchání až 20 kubických metrů oxidu uhličitého. Kromě samotného CO2 se v rámci metabolizmu z lidského organizmu uvolňuje také vodní pára a různé těkavé látky. Pro měření jakosti takto poznamenaného ovzduší bývá používáno Pettenkoferovo kritérium.

Koncentrace oxidu uhličitého je v rámci této metody považována za indikaci znečištění vzduchu, přičemž by nemělo dojít k překročení hodnoty 0,1% celkového objemu vzduchu. Ovšem do konečného výsledku zasahují velmi zásadně například také plynové spotřebiče, hořící krby, procesy vaření, sprchování, praní… A například dnes v domácnostech běžně přítomná obyčejná laserová tiskárna rovněž vypouští do ovzduší jisté množství jedovatého ozónu! Žádoucí hladina oxidu uhličitého činí maximálně 1000 ppm (Pettenkoferovo číslo).

Malý stolní měřák od firmy RENSON pro snadné měření hodnoty kvality vzduchu ve vnitřním prostředí. Měřák zobrazuje aktuální hodnotu CO2 pomocí barevné LED signalizace: Zelená – hodnota CO2 je pod 800 ppm, žlutá pro hodnotu CO2 v rozmezí 800-1200ppm a červená pro hodnotu CO2 nad 1200ppm. (BEAM ČR)Z tohoto plyne jednoznačný závěr: Lidský organismus se bez kontinuálního řízeného větrání každého uzavřeného prostoru neobejde! A stejně tak se neobejde každá domácnost bez spolehlivého indikátoru kvality vnitřního prostředí. Tedy pokud jde jejím členům o to, aby žili v opravdu zdravém domově.

KONTAKT: BEAM ČR s.r.o., V Areálu 1227, Jesenice u Prahy, www.rizene-vetrani.cz

logo MessengerPoslat Messengerem