Klasické kusové zdivo (cihly, bloky, tvárnice) drží v oblasti výstavby rodinných domů stále prim. Výrobci nabízejí ucelené konstrukční systémy, které sestávají z důmyslně navržených prvků pro kompletní stavbu. Tří odborníků z oblasti výstavby rodinných domů jsme se zeptali, jaký způsob výstavby nejčastěji volí a proč.

Trendem dneška je využití jednovrstvých konstrukcí, které nevyžadují dodatečné zateplení. Přední místo mezi moderními stavivy proto zaujímají odlehčené bloky se soustavou dutin a integrovanou tepelnou izolací a také pórobetonové tvárnice, jejichž aplikace ve stavbách nízkoenergetických a pasivních domů nevyžaduje dodatečné zateplení. K nejznámějším patří pálené keramické výrobky Wienerberger (Porotherm), Heluz, KM Beta (Profiblok) nebo zdivo z pórobetonu Ytong.

David Mencl

Generální ředitel společnosti Ekonomické stavby, s.r.o.

mencl-david 27278Nevlastníme betonárku ani pilu, nevyrábíme žádný druh zdiva. A tím, že nemáme žádný ekonomický zájem na nějaké konkrétní technologii, můžeme zcela svobodně vybrat to, co považujeme za nejlepší a co bude pro klienta nejlepší.

Zajímají nás tradiční technické vlastnosti – pevnost, odolnost, zvukový útlum, schopnost tepelné izolace. Ze všech těchto hledisek dáváme dlouhodobě přednost zděným domům. Používáme především broušený keramický blok Porotherm nebo zdicí systém Heluz, pórobeton Ytong a alternativní technologii Velox.

Zákazníkům doporučujeme dvouvrstvý systém, tzn. zdivo tl. 25 cm s dodatečným zateplením minerální vatou 14 cm. Výhodou je výborná tepelná akumulace, dlouhá životnost, nehořlavost, neprůzvučnost, řešení stavebních detailů bez tepelných mostů, úspora podlahové plochy… Při tloušťce obvodové konstrukce 40 cm je součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/m2K. Nespornou výhodou je i vysoká pevnost zdiva a zachování vlastností po celou dobu životnosti rodinného domu.

Ze systému bez problémů stavíme jak nízkoenergetické, tak pasivní domy.

Z cihelného menu 

Systém Porotherm nabízí škálu výrobků pro obvodové a akustické zdivo T Profi, EKO + Profi Dryfix, EKO + Profi, AKU a mnohé další. Plněné cihly se díky tepelné vodivosti v podstatě řadí k izolačním materiálům, předurčeným právě ke stavbám nízkoenergetických a pasivních domů. V produkci Heluz pak najdete komponenty pod označením STI, Plus a hlavní „reprezentanty“, Heluz Family a Family 2in1 pro jednovrstvé zdivo domů s nízkou potřebou tepla na vytápění. Vyplněním dutin polystyrenem došlo k 40% navýšení tepelněizolačních vlastností bloků, splňujících tak doporučené hodnoty pro pasivní domy.

David Musil

Jednatel společnosti Progress project, s.r.o.

musil-david 27279Když jsem před osmi lety zakládal firmu, kladl jsem si otázku, který konstrukční systém pro naše budoucí projekty zvolit. Chtěl jsem jednoduchý a tradiční systém, který poskytuje komplexní řešení a zároveň udrží krok s neustále se zvyšujícími nároky stavebníků a investorů. Při výběru jsem nakonec vsadil na cihlu.

Ovšem když jsme tehdy začali zdít na pěnu, nebo když jsme stavěli první pasivní dům z cihel Heluz Family 2v1, mnozí se divili, proč jsou stěny tak tlusté a proč je dodatečně nezateplujeme. Nevěřili, že to může fungovat. To však jen do doby, kdy klientům došel první účet za energie.

Od té doby máme na kontě desítky úspěšných projektů i spokojených klientů. Stále preferuji rychlost, jednoduchost, spolehlivost a ucelenost řešení, kterou Heluz na trh přinesl. Klient si samozřejmě nakonec vybere sám, ale ke správnému rozhodnutí mu pomáhá důvěra ve zkušenosti projektanta a stavební firmy, která má dlouhodobé zkušenosti.

Zdivo „bílých“ domů 

Patří sem pórobetonové a vápenopískové bloky či tvárnice z lehkého keramického betonu. Výrobci, zde především Xella (Ytong), je nabízejí v kompletním modulovém systému. V mnoha parametrech tyto zdicí prvky nijak nezaostávají za zdivem z pálených thermobloků. Jak bloky, tak tvárnice vynikají rozměrovou přesností, předností je i rovnoměrné vedení tepla ve všech směrech a s tím související eliminace tepelných mostů. Zdicí prvky disponují i dalšími výjimečnými vlastnostmi s důrazem na kvalitu vnitřního klimatu. Pro obvodové zdivo se nabízí řada tepelněizolačních tvárnic Theta+P 1,8–300 a dále tvárnice Lambda+P2–350. 

Vápenopískové zdivo (směs vápna, křemičitého písku a vody, např. KMB Sendwix) představuje moderní materiál pro vnitřní i obvodové zdivo s vynikajícími akumulačními i akustickými vlastnostmi i při menších tloušťkách nosných stěn.

Ing. Daniel Kozel

Majitel DK1

kozel-daniel 27277Po více než 20 letech stavění z pórobetonu Ytong je pro nás pořád stejně přitažlivý svými přednostmi, výhodami a vlastnostmi.

Materiál je vhodný pro všechny běžné stavební konstrukce potřebné pro nízkoenergetické objekty  – zdivo, stropy, střechy, schodiště, zateplení atd. Umožňuje využívat systémové podpory, jednoduchá, ověřená a spolehlivá řešení i jistotu předvídatelných nákladů, kompletní systém se zárukami, servisem, a to vše za výhodnou cenu. Stavebník pak získá tradiční, v našem prostředí staletími prověřenou zděnou stavbu moderních parametrů.

Pórobeton je ryze přírodní materiál z křemičitého písku a vápna, stavební prvky disponují vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, v domě je příjemné, zdravé klima a dobrá akumulace. Výhodou je i minimalizace mokrého stavebního procesu, což urychluje výstavbu, snadná opracovatelnost s minimálním odpadem a snadné řešení nejrůznějších detailů.  

Text: Petr Saulich, Foto: Archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem