Koncem měsíce zbavte za příhodného po­časí stromkové růže obalů. Pokud na travnatých plochách leží sníh, buďte ukáznění a nešlapejte po nich. V březnu můžete udělat také průklest jádrovin. S nástupem teplého počasí je třeba rovněž rychle dokončit zimní řez stromů a v zeleninové zahrádce je také spousta práce...