Podle statistik spotřeba vody domácností rok od roku roste a současně s ní rostou i náklady na bydlení. Velkým trendem se stává využívání dešťové vody a úsporná (inteligentní) domácí zařízení. Vždy bude ovšem záležet nejenom na nadšení a preferencích majitelů, ale také na lokalitě a podmínkách daného pozemku a domu. 

Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – čím dál častěji řádí přívalové deště střídané suchem. Proto je dobré vytvořit si zásobu dešťové vody a pak ji využít k zálivce zahrady, nebo i celoročně v domácnosti.

Dalším důvodem je současná legislativa a povinnosti z ní vyplývající. V současné době jsou kvůli velké míře urbanizace přetíženy kanalizační sítě a kapacity čistíren odpadních vod nestačí. Povinnou součástí každého stavebního projektu je i hospodaření s dešťovou vodou – neměla by být odváděna do dešťové kanalizace, ale vsakovat se do terénu v místě dopadu využitím zatravňovacích dlažeb, propustných povrchů, zelených a vodních střech, zelených stěn a nejrůznějších vodních prvků.

Svoji roli hraje také stoupající cena pitné vody a snaha lidí o ekologické chování. Šetření s vodou a využití srážkových vod podporuje svými programy Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí (např. dotace Dešťovka).

Dešťovou vodu je ideální využívat na zálivku zahrady, na mytí aut, podlah, na praní prádla i splachování toalet. V nabídce prodejců dokonce najdeme i pračky, které během svého procesu kombinují pitnou a užitkovou vodu. Výrobci zásobníků vody pro domácnost tvrdí, že až 50 % pitné vody lze nahradit vodou dešťovou, a nabízejí nejrůznější druhy nádrží včetně jejich zabudování a následné údržby.

Zachycení dešťové vody 

Existuje mnoho typů rezervoárů dešťové vody (viz box níže) a výběr záleží kromě jiného i na způsobu jejího využití. Pokud myslíte i na běžnou údržbu, splachování toalet nebo praní, je vhodné poohlédnout se po podzemních zásobnících. Výhodou podzemního skladování je relativně stálá teplota a absence světla. To jsou faktory, které zamezují šíření mikroorganismů, zajišťují zdravé prostředí a snižují riziko nákazy uskladněné vody.

Nabízejí se zásobníky betonové, které jsou poměrně pracné na montáž, nebo zásobníky sklolaminátové, které jsou lehké, snadno se instalují, ale nebývají tolik odolné proti zemním tlakům. V nabídce jsou i zásobníky svařené z plastových, nejčastěji polypropylenových desek. K montáži ale bohužel často patří i budování základové desky a betonování stěn.

Zřejmě nejmenší nároky na montáž kladou nádrže plastové monolitické, nejčastěji polyetylenové, které není nutné betonovat. Ukládají se do štěrku nebo do písku a mohou být bez problémů pojížděné osobními automobily.

Zvýšenou pozornost je podle odborníků třeba věnovat správnému výběru nádrže zvláště v případě, že máme na pozemku vysokou hladinu podzemní vody. Pro takové případy jsou vhodné nízké nádrže s robustními stěnami. Při dostatečném krytí zeminou jsou odolnější vůči vztlakové síle.

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu, například pro splachování toalet v domě). Na www.glynwed.cz je možné použít pro výpočet správné velikosti a návrh optimálního řešení online kalkulátor.

Výhody a nevýhody

Nadzemní nádrže:
• Sezonní – využitelné jen v části roku (jaro– podzim), snadný přístup, snadnější údržba.
• Nevýhodou je, že voda v nadzemních nádržích snadněji podléhá zkáze kvůli teplotním vlivům a světlu.
• I u nadzemních nádrží je nezbytné filtrační zařízení, které zabraňuje vzniku mechanických nečistot.
• Není potřeba instalovat čerpadlo – pouze gravitační napojení zahradní hadice přes kohout (pak nelze využívat v domácnosti).

Podzemní nádrže:
• V nezámrzné hloubce (od 0,8 m pod terénem) – možnost celoročního využití.
• Výrazně nižší kazivost vody – voda se kazí s přístupem světla a při vyšších teplotách. Podzemní nádrže mají poměrně stálou teplotu okolo 10 °C v hloubce 1 metr pod terénem. Proto nedochází ke zkáze akumulované vody a je možné ji celoročně využívat.
• Nutnost čerpání vody

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Shutterstock, archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem