U nás na podobnou situaci zatím nejsme zvyklí a po pravdě řečeno ani připraveni. Ale doba se mění a s ní i možnosti a způsoby řešení. 

Rozmary počasí v posledním období, střídání dlouhodobého sucha s přívaly deště, který země nestačí absorbovat, snad i největší optimisty přesvědčily, jak důležité je promyšlené hospodaření s dešťovou vodou. Navíc ceny vody opět poskočily vzhůru. Kromě ekologie tak čím dál více nabývá na významu ekonomický aspekt. Zařízení na akumulaci dešťové vody a duální rozvody vody v rodinných domech (pitné z vodovodu a vody dešťové) se tak dostávají do spektra ekonomicky výhodných investic.

Větší nádrže se usazují pomocí mechanizace (NICOLL).

Akumulace a další využívání dešťové vody 

Zachycení srážkových vod a jejich následné využití bývá vhodnou alternativou tam, kde není možné dešťové vody vsáknout ani regulovaně odpouštět do kanalizace či vodního toku.

Akumulační nádrž je navržena jako retenční nádrž bez odtoku a slouží pro zachycení přívalových dešťů. Po srážkové události je vždy potřeba retenční kapacitu co nejrychleji, nejlépe do 3 dnů, vyčerpat. Nejčastěji to bývá „vyplýtváním“ na zálivku zahrady poté, co už je zemina schopna pojmout určité množství vody.

Pokud ale chcete dešťovou vodu využívat dlouhodoběji, například pro splachování toalet, zalévání, mytí, je nutné prostor nádrže zvětšit o objem, který bude v nádrži průběžně k využívání. Taková nádrž (její objem se navrhuje na průměrnou potřebu užitkové vody na dobu cca 3 týdny) je často předřazována i před vsakovací/regulační zařízení.

S pomocí dešťové vody je možné uspořit až 50 % nákladů na pitnou vodu. Je vhodná především na splachování WC, úklid, praní, údržbu zeleně atd. Podle velikosti a charakteru objektu je možné pro akumulaci dešťové vody využívat různé typy zařízení.

Moderní venkovní nádrže mohou být stylové a designově pojaté (NICOLL).

Zatímco pro rodinné domy jsou vhodné monolitické plastové nádrže, pro větší objekty lze použít vsakovací bloky obalené hydroizolační fólií a uložené do země. Tento typ nádrží je zajímavý jak svojí prostorovou flexibilitou, tak i cenovou dostupností a snadnější montáží oproti například betonovým nádržím.

Celý systém pro využívání dešťových vod tvoří nátok s filtračními prvky, které zajišťují čištění dešťových vod od mechanických nečistot, vlastní akumulační nádrž, čerpací technika a bezpečnostní přepad do vsaku nebo do kanalizace.

Nádrže a rozvody

Přesný výpočet velikosti akumulační nádrže se doporučuje svěřit odborné firmě. Ta totiž dokáže kromě propočtů spojených s vlastním množstvím zachycované vody zároveň nabídnout technická řešení vhodná pro správné uchování a hospodaření s touto surovinou.

Dešťová voda totiž nemá neomezenou trvanlivost. Po určité době začne vylučovat soli a zapáchat a mohla by poškodit koncová zařízení. Kvalitní systémy jako například Garantia (Nicoll Česká republika) nabízejí při zpracovávání dešťové vody pro domácnost například možnost několikastupňové filtrace a další promyšlená opatření (tichý nátok ke dnu nádrže, bezpečnostní přeliv uzpůsobený pro čištění hladiny, plovoucí sání k získání té nejčistší vody asi 10 cm pod hladinou).

Pak zbývá nádrž napojit pomocí domácí vodárny na tu část vnitřního vodovodu, která napájí nádržky na WC a přivádí vodu k pračce. Další možností je ventil, který můžete využívat k zalévání zahrádky či k úklidu v domácnosti.

Velikost akumulační nádrže

Objem nádrže je nutné zvolit podle předpokládané potřeby. Pokud má být voda používána pouze na ruční zalévání zahrady, postačí nádrž 3 m3. Při využití v celém domě nebo na automatické zavlažování je nutné pořídit nádrž
o objemu zhruba 9 m3.

V principu se velikost nádrže navrhuje tak, že se porovnají dvě hodnoty – roční dostupné množství vody a roční potřeba. Vezme se menší z obou hodnot a nádrž se navrhne na 6 % této hodnoty. Odpovídá to zásobě vody asi na 3 týdny, což se dlouhodobě osvědčuje. Dostupné množství vody se vypočítá z půdorysného průmětu střechy a ročního úhrnu srážek v dané oblasti, roční potřeba pak podle účelu využití dešťové vody (počet osob v domácnosti, plocha zahrady). Orientačně se předpokládá, že z 1 m2 střešní plochy získáte asi 20 až 30 litrů dešťové vody.


Text: Stojan Černodrinski, Foto: Archiv

logo MessengerPoslat Messengerem