Nevšední uspořádání prostoru, hra světel a stínů, seskupení rostlin a stromů podle jejich proporcí a barevnosti, dominantní kámen a voda. Vizuální zážitek plný harmonie a gradace jednotlivých výtvarných prvků.