Zahrada v pražských Klánovicích souzní s moderní architekturou rodinného domu, nabízí dostatek prostoru pro hry, soukromí i romantická zákoutí se záplavou květin a zároveň splňuje všechny předpoklady zdravého přírodního prostoru stranou od velkoměstského ruchu.

Klánovice mají bohatou historii spojenou s luxusním bydlením, převážně s privátními vilami poválečné architektury a s centry odpočinku (lázně, kulturní dům, restaurace, kavárny, golfové hřiště). Zastavěná plocha je na východě a západě ohraničena přírodními rezervacemi Klánovický les a Cyrilov, čemuž je podřízeno i osázení této impozantní zahrady. Všechny navrhované úpravy vznikly na rostlém terénu s výjimkou střešního ozelenění. Dominantami zahrady jsou čtyři borovice (Pinus sylvestris), stromy pro zdejší oblast typické.

Dominantou zahrady jsou lesní borovice, charakteristické pro celé území Klánovic.

Zahradní proměny

Zahradní architektka Štěpánka Šmídová řešila návrh v době, kdy probíhala stavba domu. Měla tak možnost sladit své kroky s kroky architektů a projektantů stavby, což považuje za nemalou výhodu.

„Práce v týmu, sladění prací a projektů je pro obě strany výhodné. Zahradu a dům nelze oddělit,“ podotýká. Při veškeré snaze se z původní zeleně nakonec podařilo zachránit pouze ořešák, třešeň a modřín, u nichž byly provedeny odborné řezy, a dále pustoryl a šeřík, které podstoupily řezy zmlazovací. V novém konceptu ovšem najdeme celou řadu nových stromů, keřů, okrasných trav, nízkých bylin a různých druhů trvalek uvnitř zahrady i na vegetačních lemech po obvodu pozemku.

Majitel požadoval důsledné odclonění zahrady, architektka proto zvolila podél plotu vyšší, stálezelené druhy okrasných keřů, lemy z travin a trvalek. Vše v takovém druhovém složení, aby během sezony jednotlivé druhy postupně nakvétaly. Některé z keřů jsou zajímavé nejenom svými květy, ale i podzimním vybarvením nebo plody. Hmota vegetace postupně graduje od nejvyšších dřevin u plotu pozemku až k nejnižším trvalkám u travnaté plochy. Okrasné traviny jsou navrženy v kombinaci s trvalkami, bylinkami a nenáročnými cibulovinami.

V zahradě jsou kromě vytrvalých rostlin i cibuloviny. Objeví se na určitý čas a pak zatáhnou, jejich nadzemní část uschne.

Také jsme navštívili: Zahrada za hranicí všednosti

V srdci zahrady

Rodinný dům jako by se tyčil v samotném srdci rozkvetlé zahrady. Vstupuje se po betonovém chodníku, v přední části se nachází zpevněný vjezd do garáže, hlavní pobytový prostor obklopuje travnatá terasa s již zmíněnými čtyřmi dominantními borovicemi. Travnatá plocha je na několika místech pod stromy doplněna o rozlehlá hnízda cibulovin se sněženkami (Galanthus nivalis) a ladoňkami (Scilla siberica), které zcela spolehlivě rozzáří zahradu hlavně v jarním období.

Plán zahrady

Zvolená flóra navazuje nejenom na již zmíněné lemy z okrasných keřů, travin a trvalek a na překrásné magnolie, ale také na všechny zahradní doplňky včetně plastových lemovek a betonových cest, které vymezují na mnoha místech travnaté plochy a bohaté výsadby. Plastové obruby jsou do půdy zatlačeny a jejich výška odpovídá výšce trávníku. Chodník, cesty ke garáži a ke kompostu jsou zhotoveny z betonových dlaždic a lemují je nejčastěji okrasné trávy a keře.

V bohaté záplavě dominují kromě již jmenovaných také rozkvetlé kaliny (Viburnum × Pragense), vilíny (Hamamelis mollis ‘Pallida’), hortenzie (Hydrangea paniculata ‘Grandiflora‘), zimolezy (Lonicera henryi) a přísavníky (Parthenocissus quinquefolia).

Modřín je jedním ze zachovaných dřevin. Zahrada tím dostává od počátku třetí rozměr.

Důležitou součástí zahradního konceptu je i střešní ozelenění. Štěpánka Šmídová navrhla osázení dvojího typu: na nižší střechy vegetaci podobnou lučnímu společenstvu, na střechu druhého podlaží nižší byliny, převážně rozchodníky a mateřídoušky. „Střešní vegetace postupně vytvoří na údržbu nenáročné zapojené společenstvo suchomilných rostlin, prosperujících právě na sušších slunných stanovištích s omezeným vodním režimem vegetační vrstvy,“ vysvětluje na závěr architektka a ukazuje nádhernou okolní krajinu Klánovického lesa a bohatý sortiment zahrady s převahou druhů s celoroční výraznou proměnlivostí, kterým se v této lokalitě opravdu daří.

Pohled na hlavní pobytový prostor mezi domem a přístřeškem pro auta s dominantními borovicemi.

Text: Vlastimil Růžička, Foto: Michal Cetkovský

logo MessengerPoslat Messengerem